Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програми МОН.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з планом роботи вокально-хорового колективу. Правила поведінки у вокально-хоровому колективі, навчальному закладі. Організаційні питання. Місце хорового співу серед основних видів музичного виконавства.

2. Вокально-хорова робота (166 год)

2.1. Прослуховування музичних творів (24 год)

Прослуховування музичних творів: А. Аверкін «Смішинка», Е. Баркова «Медведь проснулся», Ж. Бізе Хор хлопчиків з опери «Кармен» та ін.

2.2. Спів творів (50 год)

Практична робота:

— виконання творів з репертуару молодшого хору (додаток 1).

2.3. Засвоєння вокально-хорових навичок (92 год)

Правильна співоча постава тіла.

Жести диригента-хормейстера (вступ, сильна доля, характер жесту на legato, staccato, non legato, marcato).

Види дихання.

Знайомство з голосовим апаратом.

Висота звуку, регістр.

Практична робота:

— вправи для розвитку співочого дихання: економний видих на раху­нок 10, 20; видих на шиплячі приголосні звуки ш, с, пф, кх;

— вправи на формування голосних звуків, чіткої дикції та артикуляції (спів на склади: мі-ме-ма-мо-му та ін.);

— вправи на вирівнювання хорового унісону, вміння повторити зада­ний звук (на голосних звуках и, є, а, у, і, є, ї, ю)\

— вправи на формування правильної співочої атаки звука (м'якої і твердої);

— вправи на розвиток навичок колективного співу (вступ та закінчення співу разом, спів різновисоких звуків, тримання строю, інтонування тощо).

3. Музична грамота та сольфеджіо (34 год)

Вивчення елементарних музичних понять і термінів.

Звук, висота звуку, регістр.

Метроритм (сильна і слабка долі, такт).

Темп.

Динаміка.

Практична робота:

— вправи на повторення заданого ритмічного малюнка;

— завдання на відтворення оплесками ритмічного малюнка вивченої вправи чи пісні;

— спів за рукою диригента невеликих вправ і простих мелодій;

— спів вправ із динамічними відтінками;

— вправи на розвиток мелодійного та гармонійного слуху: визначен­ня на слух висоти звуку, кількості (один чи два), напрямку руху мелодії, поступовості чи стрибковості тощо.

4. Екскурсії, конкурси, змагання, свята (12 год)

Участь вихованців у проведенні дитячих ранків, ігрових програм, музичних конкурсів, музичних ігор і розваг, родинних свят, екскурсій. Святкування Дня знань, Дня вчителя, Нового року, Різдвяних свят, Днів іменинника тощо.

5. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи колективу за рік. Відзначення кращих ви­конавців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні повинні знати:

— терміни і поняття музичної грамоти і сольфеджіо;

— види хорів;

— будову і принципи роботи голосового апарата;

— професійні вимоги до учасника хорового колективу.

Учні повинні вміти:

— володіти початковими навичками вокально-хорового виконання;

— володіти початковими навичками колективного виконання;

— виконувати нескладні хорові твори (додаток 1).

Основний рівень, перший-другий рік навчання

(кандидатський склад капели)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні заняття

практичні заняття

1.

Вступне заняття

9

2

-

2.

2.1. 2.2. 2.3.

Вокально-хорова робота: прослуховування музичних творів; спів творів;

удосконалення вокально-хорових навичок

130

(10)

(52)

(68)

20

10

-

10

110

-

52

58

3.

Музична грамота та сольфеджіо

36

18

18

4. 4.1.

4.2.

Концертна діяльність: зведені репетиції: концертні виступи

72

50

22

-

-

-

72

50

22

5.

Екскурсії, конкурси, змагання, свята

12

-

12

6.

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

254

40

214

ЗМІСТ ПРОГРАМИ