Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програмування.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
34.24 Кб
Скачать

Системне програмне забезпечення .Інформація-це дані в процесі використання. Програмне забезпечення:функціонування комп’ютера підтримується двома категоріями програм:системне програмне забезпечення та прикладне програмне забезпечення .(відносять текстові файли,графічні редактори,табличні процесори, поштові служби,інтернет-навігатори. Системне програмне забезпечення забезпечує повноцінну роботу апаратних засобів та встановлює взаємодію комп’ютера з користувачем. Поділяється на :операційні системи,драйвери ,утиліти,середовища програмування .До функцій О.С. .відносять :а).діагностику периферійних пристроїв,та завантаження програмного забезпечення ,завантаження програм в операційну пам’ять та розподіл пам’яті між цими програмами та організовує взаємодію між комп’ютером і корист(буває 2 типів:командна MSDOS та візуально-графічна(WINDOWS). Драйвери-це програми які здійснюють перетворення даної інформації і супроводження її під час роботи програм.Практично кожен пристрій який приєднується має свій драйвер.Утиліти-це допоміжні програми,вони підвищують ефективність роботи комп’ютера.До них можна віднести наступні програми:навігатор,антивірусні програми.Середовища програмування-це програми,які служать для створення інших програм.До системного програмного забезпечення відносять також керування файлами.

Алгоритми.

Алгоритм-це скінченна кількість дій,або правил,виконання яких забезпечує розв’язування задачі конкретного класу за скінченну кількість кроків.Існує 3 способи подання алгоритмів:1)вербальний ,або описовий(у ньому правила задаються реченнями);2)схематичний (у вигляді блок-схеми);3)програмною або алгоритмічною мовою. Схематично для запису певного алгоритму використовують блок-схеми,які складаються з блоків і з’єднань між собою.Блоки визначають певні операції а з’єднання-послідовність їх виконання.1Використовуються наступні блоки:овал,прямокутник-означає введення даних,ромб,прямокутник з хвилястою лінією в кінці-означає виведення даних.

Оператори розгалуження.

Алгоритмами(програмами)з розгалуженнями наз.алгоритми,в яких деяка частина дій викон.або невикон.в залежності від виконання додаткових умов.В мові С існує три типи розгалуження:оператори умовної дії(спочатку іде умова,потім дія),послідовність дій можна записати в одному рядку,або в декількох рядках,кожен оператор завершується;.В мові С всі програмні ключові слова пишуться прописними буквами.Умова if в операторах задається будь-яким логічним бульовим виразом.При цьому false-умова не виконується,true-умова виконується.Оператори альтернативного виконання використ.у випадках,коли за перевіркою деякої умови потрібно виконати одну з двох можливих дій.22.Вкладені розгалуження.У випадках,коли потрібно здійснити послідовно декілька умовних перев.використовують вкладені оператори if,якщо в програмі є вкладені альтернативні розгалуження то можуть статися алгоритмічні помилки логічного типу,бо компілятор завжди відносить конструкцію else до найближчого оператора if,який не завжди може співпадати.Для виконання розгалуження з вкладеними операторами if використовують дужки які стосуються певного блоку.

3.Технологія роботи з папками і файлами.

До директив припроцесора відносяться:директива підключення допоміжних файлів#include<file>.Допоміжні файли бувають 2 типів:програмні і заголовні файли.Заголовні файли-спеціальні файли,які здійснюють зв'язок з бібліотеками.Основні заголовні файли які ми використовуємо для роботи:stdio.h-файли операцій вводу-виводу, conio.h-допоміжні операції вводу-виводу, math.h-файли для математичних операцій.Препроцесор-програма,яка опрацьовує текстовий файл перед компіляцією.

Цикли.

Циклічними наз.алгоритми (програми), в яких деяка група операторів може повторюватись послідовно.Розрізняють три типи циклів:цикли з початковою умовою. Умова задається математичним виразом з результатом бульового типу:true або false. Результат може бути цілого типу. Умова та дія повинні бути зв’язані між собою так, щоб на кожному кроці циклу умова не виконувалась ,інакше цикл не закінчиться і програма зависне. В циклах з попередньою умовою можливі ситуації, коли оператори циклу не виконуються жодного разу, тоді використовують цикли з кінцевою умовою. Умова теж задається результатом бульового типу . Дія і умова повинні бути пов’язані між собою так, що на деякому кроці програми умова з повторенням перестає виконуватись, інакше програма зависає. Універсальний цикл:у багатьох програмах використовується так званий цикл з лічильником. Він дозволяє пронумерувати кроки цикла і виконувати їх послідовно від початкового до кінцевого значення в спадному (зростаючому) порядку. Оператори,які формують структуру універсального цикла діляться на 4 групи:група ініціалізації,група умов,група дій керування циклом,група дій циклу.Перші дві групи складаються з операторів,розділених комою.Група дій циклу склад.з декількох операторів,розділених ; якщо більше одного оператора то її виділяють блоком.