Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проект фотограмметрія.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
607.23 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ

ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗРАХУНКУ ЗАВДАННЯ НА ПОВІТРЯНЕ

ФОТОГРАФУВАННЯ

ТА ПОЛЬОВОЇ ПЛАНОВОЇ ПІДГОТОВКИ АЕРОФОТОЗНІМКІВ

Виконав: Студент 205 групи

Факультету біології, екології та біотехнології

Кафедри землевпорядкування та кадастру

Гук Роман

Чернівці -2012-

Зміст Технічного проекту

1.Фізико-географічна характеристика району.

2. Пояснювальна записка до виконання завдання.

2.1. Проектування , розрахунок завдання на повітряне фотографування.

2.1.1. Визначення ширини та довжини ділянки аерофотознімання.

2.1.2.Обчислення висоти фотографування відносно середньої горизонтальної площини ділянки аерофотозйомки.

2.1.3. З карти вибрати максимальну і мінімальну відмітку, а також висоту аеродрому (АА). Маючи ці дані визначити висоту середньої площини.

2.1.4. Також визначити максимальне перевищення над середньою площиною.

2.1.5. Далі визначити абсолютну висоту фотографування.

2.1.6.Визначити висоту польоту відносно аеродрому.

2.1.7. Визначити базис на знімку.

2.1.8. Віддаль між маршрутами на знімку.

2.1.9. Базис на місцевості.

2.1.10. Віддаль між маршрутами на місцевості.

2.1.11. Кількість знімків водному маршруті.

2.1.12. Кількість маршрутів.

2.1.13. Кількість знімків.

2.1.14. Інтервал експонування.

2.1.15. Необхідна кількість плівки.

2.2. Складання технічного проекту польової планової підготовки аерофотознімків.

2.2.1. Обрати на карті центральні точки аерофотознімків, трансформаційні точки і зв'язкові точки.

2.2.2. Обирання зв'язкових точок.

2.2.3. Обрання трансформаційних точок.

2.2.4. Визначення максимальних і мінімальних висот рельєфу

2.2.5. Обчислення величини ступеня зони.

2.2.6. Обчислення кількості зон трансформування.

2.2.7. Обчислення висотних відміток меж зон.

2.2.8. Обчислення середніх площин зон.

3. Висновок.

4. Додаток № 1 Технічний проект на кальці.

1.Фізико-географічна характеристика району.

Населені пункти. Найбільший населений пункт – Загоряни, розміщений на південному сході місцевості, із населенням 9,5 тисяч. Селище Малинівка має населення 4,5 тисяч жителів. Решта це малі села із населенням до 3 тисяч осіб.

Шляхи сполучення. Із півночі на південь проходить автомагістраль із шириною проїжджої частини 13 метрів, яка проходить через такі населені пункти як Іванівка, Діброве, Ведмедівка та Федорівка. Інші населені пункти сполучені грунтовими дорогами. Також із півночі на захід проходить залізниця яка сполучає Іванівку, Синяву та Кушівку.

Рельєф. Рівнинний. Пересічна висота над рівнем моря сягає 160-200 метрів. Найвища точка 219,2 метри, а найнижча 108,1 метр.

Гідрографія. Із півночі на схід протікає річка Сож із шириною 215 метрів, а західніше тече річка Куболта із шириною 17 метрів. В Південно східній частині місцевості розміщений став Чорний біля якого розміщені декілька боліт.

Рослинність. Незначна площа мішаних лісів з висотою дерев до 15 м та діаметром стовбурів 0,25 – 0,30 м.

2. Пояснювальна записка до виконання завдання.

На карті масштабу 1:25 000 із номенклатурою N-34-37-В-в здійснюється розграфлення аерофотознімків на всю площу топографічної карти згідно вихідних даних:

Py (%) – 60; Px (%) – 38; mз – 1:7500; f – 200 мм

Обраються на карті головні точки аерофотознімків, трансформаційні і зв'язкові точки.

Зв'язкові точки обираються по середині потрійного перекриття, не ближче 1 см до краю знімка.

Трансформаційні точки обираються в межах поперечного перекриття, не далі 1 см від перетинання діагоналі, які з'єднують центри сусідніх аерофотознімків. На кожному аерофотознімку здійснюються розрахунки трансформування цих знімків на одну або декілька площин. Для цього проводиться трансформація аерофотознімків по зонах.

Для визначення числа зон і нанесення їх меж на кальку знаходять по наявній карті найбільш великого масштабу найбільші і найменші абсолютні висоти точок місцевості в межах робочої площі аерофотознімка.

Зоною називається частина робочої площі аерофотознімка, обмежена горизонталями, різниця висот яких Q (ступінь зони) визначається за формулою:

Q = 0,0008×f/r×t,

де f- фокусна відстань аерофотознімка;

r — середня відстань на аерофотознімку від його головної (центральної) точки до вершин кутів робочої площі;

t — знаменник масштабу створюваної (оновлюваної) карти.

Число зон C для кожного аерофотознімка знаходять за формулою:

,

де Amax і Amin — найбільша і найменша висоти точок місцевості в межах робочої площі аерофотознімка.

Межами зон служать горизонталі з відмітками, близькими до вичислених за формулою:

Аг=Amin+i×Q ,

де i — номер зони.

Обчислення середніх площин зон проводиться за формулою:

Ai = Amin + Q ×( i – 1/2 ).

2.1. Проектування , розрахунок завдання на повітряне фотографування.

2.1.1. Визначення ширини та довжини ділянки аерофотознімання.

Ширина ділянки становить D = 8040 метрів;

Довжина ділянки становить C = 9255 метрів.

2.1.2.Обчислення висоти фотографування відносно середньої горизонтальної площини ділянки аерофотозйомки.

Висота фотографування знаходиться за формулою:

Отже H = (200 мм * 7500)/1000 = 1500 м

2.1.3. З карти вибрати максимальну і мінімальну відмітку, а також висоту аеродрому (АА). Маючи ці дані визначити висоту середньої площини.

Аmax = 219,2 м Amin = 108,1 м АА = 100+(1-1)*10 = 100 м

Висота середньої площини:

Отже Асер.пл. = (219,2+108,1)/2 = 163,65 м

2.1.4. Також визначити максимальне перевищення над середньою площиною.

h = (219,2-108,1)/2 = 55,55 м

2.1.5. Далі визначити абсолютну висоту фотографування.

Набс. =Н + А сер. пл.

Набс. = 1500+163,65 = 1663,65м

2.1.6.Визначити висоту польоту відносно аеродрому.

НАабс. - А А

НА = 1663,65-100 = 1563,65 м

2.1.7. Визначити базис на знімку.

b = (18/100)*(100-60) = 7,2 см

2.1.8. Віддаль між маршрутами на знімку.

dy = (18/100)*(100-38) = 11,16 см

2.1.9. Базис на місцевості.

B = 7,2*7500 = 54000 = 540 м

2.1.10. Віддаль між маршрутами на місцевості.

Dy = 7500*11,16 = 83700 = 837 м

2.1.11. Кількість знімків в одному маршруті.

L = 9255/540+3 = 21 знімок

2.1.12. Кількість маршрутів.

K = 8040/837+1 = 11 маршрутів

2.1.13. Кількість знімків.

N = 11*21 = 231 знімок

2.1.14. Інтервал експонування.

T = 0,54/200 = 35 секунд

2.1.15. Необхідна кількість плівки.

nk = (0,19*231)/(100-4) = 0,4571875

Потрібна одна котушка.

2.2. Складання технічного проекту польової планової підготовки аерофотознімків.

2.2.1. Обрати на карті центральні точки аерофотознімків, трансформаційні точки і зв'язкові точки.

Зв'язкові точки обираються по середині потрійного перекриття, не ближче 1см до краю знімка.

Трансформаційні точки обираються в межах поперечного перекриття, не далі 1см від перетинання діагоналі, які з'єднують центри сусідніх аерофотознімків.