Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програми МОН.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з планом роботи вокально-хорового колективу. Правила поведінки у вокально-хоровому колективі, навчальному за­кладі.

Організаційні питання. Особливості хорового співу. Колективна природа хорового співу.

2. Вокально-хорова робота (130 год)

2.1. Прослуховування музичних творів (10 год)

Прослуховування музичних творів: О. Архангельський, Хоровий кон­церт; Д. Бортнянський, Третій хоровий концерт; Г. Гендель «Dignare»: М. Леонтович «Щедрик»; М, Лисенко. Хоровий концерт; В. Моцарт «Ave verum» та ін.

2.2. Спів творів (52 год)

Практична робота:

— виконання хорових творів з репертуару колективу (додаток 1).

2.3. Удосконалення вокально-хорових навичок (68 год)

Ланцюгове дихання.

Атака звука.

Формування голосних звуків і чіткість приголосних.

Хорова партитура.

Практична робота:

— вправи на закріплення і розвиток вокально-хорових навичок (ди­хання, звуковндобування. інтонування тощо);

— вправи на вирівнювання, утримання звуку і хорового унісону при співі а саррellа (а, о, тоrтоrапdо):

— вправи на розширення співочого діапазону;

— вправи на вивчення прийомів технічного та виразно-художнього виконання (якість звуку, темпові, ритмічні, динамічні відхилення, викорис­тання звукових ефектів тощо);

— вправи на розвиток тембральної звучності (для дискантів — на роз­виток та якість звучання головного звуку, для альтів — м'яке, наповнене звучання грудного регістру);

— вивчення хорових творів (додаток 1).

3. Музична грамота і сольфеджіо (36 год)

Нотні знаки.

Тон, півтон.

Знаки альтерації.

Такт, музичний розмір (2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8).

Ліга.

Динамічні відтінки.

Практична робота:

— спів вправ на два та три голоси (з утриманням строю та ансамблю);

— спів інтервалів (ч.4, ч.5, в.6, м.6, ч.8);

— спів ланцюжків акордів (Т-S6/4-D6-Т,Т-ІІ6/5-D6-Т тощо);

— ритмічні диктанти;

— спів мелодії з листа.

4. Концертна діяльність (72 год)

4.1. Зведені репетиції (50 год)

Практична робота:

— вивчення хорових творів (додаток 1).

4.2. Концертні виступи (22 год)

Практична робота:

__ вивчення окремих дво- і триголосних творів для концертних ви­ступів;

— концертні виступи.

5. Екскурсії, конкурси, змагання, свята (12 год)

Участь вихованців у проведенні музичних конкурсів і фестивалів, му­зичних ігор і вікторин, екскурсій. Святкування Дня знань, Дня вчителя, Нового року. Різдвяних свят, Днів іменинника тощо.

Відвідування оперного театру та перегляд концертних програм.

Зустрічі з митцями сцени.

6. Підсумкове заняття (2 год)

Підсумковий концерт. Відзначення кращих виконавців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні повинні знати:

— правила користування хоровою партитурою;

— прийоми технічного і художнього виконання твору;

— формування голосних звуків і чіткість приголосних;

— види дихання.

Учні повинні вміти:

— користуватися основними прийомами академічного хорового співу (дихання та висока позиція, головний звук, формування голосних, хоро­вий унісон);

— володіти вокально-художньою інтонацією;

— використовувати динамічні й тембральні можливості голосу;

— співпрацювати в ансамблі;

— виконувати твори з концертного репертуару колективу.