Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
природв ЛЕК 2-й.doc
Скачиваний:
673
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать

5. Газони на ділянці.

Газон - це штучний дерновий покрив, який створюється шляхом посiву i вирощування багаторiчних злакових трав. Газони дають змогу пiдкреслити вертикальнi об’єми деревної рослинностi, їхнiй колорит. На трав’яному зеленому килимi рельєфнiше видiляються рослиннi угруповання. Поєднання зеленi газону з яскравими фарбами квiтiв створює гармонiчнi контрастнi сполучення.

Газони мають велике санiтарно-гiгiєнiчне значення. Трав’янистий килим, що утворюється травами, закрiплює грунт i затримує велику кiлькiсть пилу; випаровуючи багато води, газоннi трави пiдвищують вологiсть повiтря i створюють прохолоду. Газони є найкращими мiсцями для iгор дiтей.

У дитячому садку створюються звичайнi і спортивнi газони. Головними якостями звичайного газону є декоративнiсть, мiцнiсть, довговiчнiсть. В умовах Полiсся i Лiсостепу газони рекомендується засiвати сумiшшю таких лучних трав: кострицi червоної, райграсу пасовищного, мiтлицi звичайної, тонконога, Для степових районiв — житняком, пальчаткою кров’яною, пирiєм, стоколосом.

Для спортивного газону застосовуються спецiальнi дренажi, що забезпечують швидкий вiдтiк води. Сумiш трав може бути така сама, як i для газону звичайного.

Для влаштування газону слiд прибрати будiвельне смiття, провести вертикальне планування дiлянки. Якщо грунт дуже бiдний, то завозять поживний з iнших мiсць і ретельно вирiвнюють. У грунт вносять добрива. Найкращий строк для посiву весна, хоч у зв’язку з можливiстю поливання в дитячому садку можна засiвати газон у будь-яку пору року.

Часто в дитячих садках є мiсця (сильно затемненi, крутi схили), де газоннi трави погано ростуть. У таких випадках використовують грунтопокривнi рослини. У затiнених місцях висаджують барвiнок, фiалку, плющ звичайний, якi добре розмножуються вегетативно. На вiдкритих схилах добре висадити яловець козацький, кизильник сланкий. Розмножують їх насiнням i живцями. Основний догляд за газонами полягає у поливаннi, регулярному скошуваннi, боротьбi з бур’янами, поверхневому пiдживленнi (торфом, гноєм), захистi у зимовий перiод вiд витоптування, оскiльки пiд льодяними дорiжками рослини гинуть.

6 .Куточки дикорослих рослин. Для органiзацiї спостережень за дикорослими рослинами на дiлянцi дитячого садка створюються кутки лiсу і лук. Пiд час вибору мiсць для їхнього влаштування треба подбати про достатнє освiтлення, можливостi пiдходу дiтей пiд час органiзацiї спостережень.

Фоном для кутка лiсу можуть бути кущi лiщини, глоду. Бiля них розташовуються папоротi, найчастiше — орляк, який добре приживається і прикрашає куток лiсу своїми мережаними ваями. Серед кущикiв доцiльно посадити чорницю (для зони Полiсся). Склад трав’янистих рослин може бути досить рiзноманiтний. Пiдбирати їх треба так, щоб протягом усього вегетативного перiоду була змога показати дiтям найбiльш характернi лiсовi рослини.

Так, з ефемероїдiв добре приживаються на дiлянках дошкiльних закладiв ряст, зiрочка жовта, первоцвiт, мати-й-мачуха, пролiска, фiалка. Спостереження за ними цiкавi не тiльки тим, що це першi вiсники весни, окраса рiдної природи. Цi рослини приваблюють перших комах і тим самим дають вихователю не менш цiкавий матерiал для спостережень.

З рослин, що цвiтуть у травнi, цiкавi конвалiя, веронiка дiбровна. Серед лiсових рослин, що цвiтуть улiтку, доцiльно посадити герань криваво-червону, дзвоники, звiробiй, iван-чай, суницi. Для спостережень за пізньолiтнiм цвiтiнням лiсових рослин цiкавi цмин пiсковий, верес. У куточку лiсу можна вкопати пеньок і посадити грибницю опенькiв.

Бiльшiсть лiсових рослин краще виростити з насiння, висiявши його пiсля збору на окремiй дiлянцi, а потiм перенести в куток лiсу. Папороть і грибницю опенькiв треба пересаджувати з грунтовим монолiтом або субстратом. Куток лiсових рослин у посушливу погоду треба поливати. Восени там слiд залишати опале листя.

У кутку лучних рослин висаджують найбiльш типовi і декоративнi лучнi рослини. 31 злакiв — тимофiївку, лисохвiст, тонконiг, грястицю; з бобових — конюшину гiбридну, або рожеву, конюшину повзучу, мишачий горошок, лядвенець; з лучного рiзнотрав’я — королицю, смiлку, коронарiю зозулячу, шавлiю лучну, свербiжницю. Всiх їх добре розмножувати насiнням. Змiст спостережень i розповiдей про всi цi дикорослi рослини буде подано в посiбнику «Природа України».