Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
природв ЛЕК 2-й.doc
Скачиваний:
673
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать

9. Тварини на ділянці. Приваблювання птахів на ділянку.

Із свiйських тварин на дiлянцi дитячого садка найчастiше тримають курей i кролiв, хоч перелiк тварин, особливо влiтку, може бути збiльшений. Велику радiсть дiтям дає спiлкування з гусенятами, каченятами, козенятком та iн. Досвiд показує, що краще тримати молодих тварин, оскiлькiи дорослi тварини часто виявляють ознаки агресивностi.

Спiлкування з тваринами, участь у доглядi за ними дає змогу познайомити дiтей з їхнiм зовнiшнiм виглядом, особливостями поведiнки, сприяє формуванню доброго i дбайливого ставлевння до живих iстот. Тварини полегшують адаптацiю дiтей у новому колективi.

Розмiщують тварин у вольєрах з дротяної сiтки, де встановлюють курник, клiтки для кролiв.

Кури. Є багато порiд курей, але всi вони походять вiд однiєї праматерi — банкiвської курки, яка була приручена людиною тисячолiття тому. Найбiльш поширенi в наш час леггорни бiлi iнкубаторські кури, що вважаються найкращими несучками. Цiкавi кури породи кохiнхiн — палевого, бiлого, блакитного i чорного забарвлення, Гарнi кури породи мiнорка з чорним зi смарагдовим блиском оперенням. Голову пiвнiв прикрашає пишний, гострозубий яскраво-червоний гребiнь. Уздовж щиї у мiнорок звисають бiлоснiжнi довгi сережки. Є бiйцiвські кури, гудани — маленькi курочки з величезними чубами на головi. Для дошкiльникiв цiкавi карликовi курочки — бентамки. Це скорiше декоративна птиця, хоч теж несе яєчка завбiльшки з велику сливу.

Для утримання курей споруджують курник, який краще обладнати зовнi як маленький гарний будиночок; розмалювати яскравими фарбами, на гребенi покрiвлі прилаштувати дерев’яний силует пiвня. В будиночку роблять вiкно, двері, чотирикутний лаз (30Х30 см). Ставити будиночок треба на стовпчиках, щоб гризуни не потрапляли до курника. Будиночок повинен бути утеплений. Стiни роблять подвiйними, а простори мiж ними засипають тирсою, сухого торфовою кришкою, пiском. Утеплюють також стелю та пiдлогу, вистеляючи їх соломою або тирсою.

Обладнання у курнику треба розставляти так, щоб воно не займало багато мiсця. Обов’язково влаштовують сiдала (60—80 см заввишки вiд пiдлоги). Їх краще эробити з чотирикутної перекладини, яка дорiвнює половинi довжини розкритих пальцiв ноги курки (вiд початку великого до кiнця середнього). На одну курку повинно припадати 15—20 см довжини сiдала. Сiдало розташовують на вiдстанi 35 см одне вiд одного. Пiд сiдалом кладуть фанерний пiддон, який можна знімати i легко чистити, а пiд ним — дерев’янi гнiзда, прикриті завiсками з темної тканини, порiзаної на стрiчки: кури люблять нестися на самотi.

Їжа для курей, як i для пташок, що утримуються в кутку природи, складається з чотирьох компонентiв: зернового, м’якого, вiтамiнного i мiнерального. Вранцi i ввечерi їм сиплють зерно (ячмiнь, просо тощо), дають рiзнi харчовi вiдходи. З задоволенням кури клюють улiтку мокрець, галiнсогу та iншi трави. Взимку їм дають листки капусти, моркву, буряк. Щоб кури взимку бiльше рухалися, головки свiжої капусти пiдвiшують до перекладини на такiй висотi, щоб курка могла дiстати їх, коли пiдстрибне. Кури дуже люблять капусту i обскубують головку доти, доки від неї не залишиться качан. Обов’язково ставлять воду у поїлцi. Щоб узимку вода в нiй не замерзала, у воду занурюють дерев’яний кружок трохи меншого дiаметра, ніж поїлка. Плаваючи, вiн не дає водi замерзнути. У кружку роблять 3—4 круглi дiрки, через якi птиця п’є воду. Щоб кури не вiдчували нестачi у мiнеральних речовинах, слiд завжди ставити в коритцях подрiбненi черепашки, дрiбний гравiй, старогашене вапно, деревний попiл, кiсткову муку або свiжi подрiбненi кiстки. Корисно давати деревне вугiлля, яке запобiгає розладу шлунка.

Обов’язкова умова пiдтримання доброго здоров’я птиць— про гулянки на повiтрi i чистота у курнику.

Кролi. У дикому виглядi живуть на пiвднi України. Завдяки селекцiйнiй роботi виведено багато високопродуктивних порiд кролiв: бiлий велетень, сiрий велетень, шиншила, фландр, вiденський блакитний, чорно-бурий, срiблястий, горностаєвий, пуховий.

Кролiв утримують на вiдкритому повiтрi у клiтках. Розмiщувати їх треба у мiсцях, якi добре обiгрiваються сонцем, захищенi вiд сильних вiтрiв, а влiтку вiд спеки, оскiльки для кролiв однаково небезпечнi протяги, сирiсть i перегрiвання.

Клiтки для кролiв встановлюють на стовпчиках. Пiдлогу i дверцята у клiтках роблять з оцинкованої дротяної сiтки з вiчком 18Х18 мм у дiаметрi. Пiд сiтчастою пiдлогою встановлюють пiддони, з яких легко прибирати екскременти, залишки їжi. В клiтцi встановлюють ясла для сiна, трави. В сильнi морози сiтчастi дверцi i пiдлогу затуляють матами, фанерою тощо.

Щоб кролi були здоровi, добре росли i розвивалися, треба їх повноцiнно i правильно годувати. Дорослому кролю масою 4 кг на зимовий перiод на добу потрiбно 100 г сiна, 100 г вареної картоплi, 50 г моркви, 50 г вiвса, 15 г пшеничних висiвок i по одному граму кiсткової муки i солi.

Улiтку кролiв годують рiзноманiтними дикорослими рослинами: конюшиною, люцерною, люпином, чиною лучною, буркуном, мишачим горошком, приворотнем, калачиками, перстачем, iван-чаєм, подорожником, тимофіївкою, полином тощо. Кульбабу, сурiпицю i деревiй треба давати в обмеженiй кiлькостi.

З задоволенням їдять кролi бадилля буряку, моркви, листки соняшнику, кукурудзи. Червоний столовий буряк i капусту треба давати в обмеженiй кiлькостi, оскiльки вони викликають розлад шлунка. Добре давати кролям падалицю яблук, гiлки дерев. Коли сад готують до зими, кролi їдять пагони малини, скошене листя суниць. Взимку корисно давати хвою, яка багата на вiтамiни.

Крiм трави кролям слiд давати рiзнi харчовi вiдходи. У сухому виглядi зерна, крiм вiвса, давати не можна. Попередньо їх треба розмочити i додати у мiшанку.

ПРИВАБЛЮВАННЯ ПТАХIВ НА ДIЛЯНКУ

Птахiв на дiлянку дитячого садка приваблюють для того, щоб можна було спостерiгати за ними, формувати ставлення дiтей до них i для знищення за допомогою птахiв комах-шкiдникiв. Синиця, наприклад, за день з’їдає стiльки комах, скiльки важить сама. Для приваблювання птахiв одних треба пiдгодовувати взимку, iншим створювати певнi умови для гнiздування. Взимку в цих гнiздах ночують тi птахи, якi не вiдлетіли на пiвдень.

Крiм звичайних гнiзд — шпакiвень i синичникiв, якi мають бути обов’язково iз кришкою, що знiмається, будують й iншi невеликi гнiздовi будиночки: напiввiдкритi гнiзда для сiрих мухоловок, бiлих плисок. Для виготовлення штучних гнiзд крiм дощок використовують iншi матерiали, що їх замiняютъ,— саман, цемент тощо. Для шпакiв розвiшують «пляшковi» гарбузи (в них можуть гнiздуватися й iншi птахи), для ластiвок будують гнiзда iз сумiшi цементу i алебастру. Розвiшувати штучнi гнiзда треба в таких мiсцях, куди не можуть дiстатися хижаки: на деревах, стiнах будiвель тощо.

Гнiзда, якi заселенi птахами, треба перiодично перевiряти. Пiсля вiдльоту птахiв слiд обов’язково очистити гнiздо вiд гнiздового матерiалу, провести дезинфекцiю гнiзда окропом.

До птахiв, яких треба пiдгодовувати, належать синицi, повзики, дятли, пищухи та iн. Бiльщiсть з них тримається бiля житла людини або поблизу вiд нього. Для комахоїдних птахiв, якi зимують в Українi, характерним є те, що значна їх частина переходить на живлення насiнням рiзних рослин. Особливо важкi умови для добування їжi виникають пiд час ожеледицi, великого снiгопаду, коли бiльшiсть корму стає недоступною. Короткий зимовий день обмежує i час добування їжi.

Якщо регулярно розвiшувати годiвницi i в певнi години поповнювати їх кормом, то це допоможе зберегти пташок вiд загибелi та сконцентрувати їх у певному районi. Годiвницi можуть бути рiзнi: дощечка з бортами по краях, пiдвiшена бляшанка, столик з дахом.

Для зимової пiдгодiвлi можна використовувати гарбузове, конопляне, кавунове та динне насiння, несолоне сало, кiстки, крихти бiлого хлiба, залитi будь-яким жиром. Чорний хлiб шкiдливий для птахiв.

Інколи дуже важливе значення для приваблювання птахiв, особливо на пiвднi України, мають створенi постiйнi водопої, зокрема там, де немає природних водойм. Штучно створенi невеликі водойми - ванночки, бетонованi поїлки, жерстянi банки тощо треба перiодично заповнювати водою.

Участь дiтей у збираннi насiння, решток їжi, пiдгодовування птахiв сприятимуть формуванню гуманного ставлення до них.