Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оригинал.docx
Скачиваний:
92
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
153.37 Кб
Скачать

Статистичні джерела

Статистичні джерела - це різноманітні носії інформації, яка з’являється у наслідок описів, переписів, обстежень, звітностей. Вони дають досить точні данні про процеси, які відбуваються в суспільстві.

Перші статистичні данні на Україні з’являються після введення на території Речі Посполитої люстрацій. Люстрації - це періодичні описи державних мастків, міст, замків з метою оцінки їх господарсько - фінансового стану і введення державного податку.

Люстрації проводилися у 1523, 1548, 1558рр., потім у 1564 - 1565, 1569 - 1570, 1616 - 1620, 1659 - 1668, 1765, 1789рр.

З люстрацій можна отримати свідчення про стан міст, сіл, про розвиток промисел, розподіл землі, про ліси, ставки, млини, сіножаті, проведення ярмарок.

 • 1796р - зберіглися описи Малоросійської губернії

 • 1802 - Полтавської та Чернігівської губерній.(З “Описів Лівобережної України кінця 18 - поч. 19ст. К.1997)

У 1859р. - було утворено в Росії Центральний статистичний комітет, який збирав матеріали і документи всіх регіонів Росії з питань розвитку культури, демографії, побуту населення, економіки.

Особлива увага приділялась обробці інформації з:

 • питань складу населення (професійний, становий, етнічний, віросповідний, освітній),

 • проблем землеволодіння та аренди,

 • розвитку тваринництва, урожайності,

 • заробітній платі населення, подадкам

 • розвитку промисловості, ремесла.

З другої половини 19ст. видавалась велика кількість земської статистики, відомчої, статистики фабрично - заводської інспекції. В Донбасі були видані “Труды горнопромышлениников Юга России”, де була дана інформація про розвиток вугільної промисловості Донбасу, кількість шахтарів, обладнання шахт тощо.

Видавалась статистична інформація по металургійній промисловості, транспорту, фінансам та майже всіх інших видів промисловості.

З 1887 по 1914р. видано 1110 випусків збірника “Статистика Російської імперії”.

Інформація статистичних джерел є найбільш достовірним матеріалом для історичних досліджень.

Джерелом вивчення історії України є також:

 • матеріали соціологічних досліджень,

 • судово-слідчу документи,

 • документи громадських об’єднань та політичних партій

 • періодична преса

 • художня та наукова література

Поняття структури історичного джерелознавства

Античний період : вивчення і критика джерела.

В Древній Греції у 6 ст. до н.е. з’явилися автори, яких називали логографами. Їх дослідження підготували появу історіології.

Історіологи описували події, аналізували їх, робили висновки, використовували в своїх працях, дослідження інших авторів.

Найбільший інтерес представляють дослідження Геродота 484 – 425 р. до. н. е. Він проводив дослідження в галузі історії різних народів : лідійців , вавіловян, египтян, греків, та ін. Головна його праця « Історія греко – переидських війн»

Хрестоматия по истории Древнего Востока, М. 1951, ст. 9 -12

Цель труда Геродота: …чтобы не были бесславно забыты огромные и удивительно достойные подвиги, исполненные частью эллинами, частью варварами ….. главным образом для того. Чтобы не была забыта ……., по которой возникла между ними война….»

Источники исторических исследований Геродота:

 1. (2.99)…. Это рассказывают сами египтяне, теперь я передам то, что рассказывают у других народов относительно этой страны и с чем египтяне соглашаются…….

«История» , т.3. ст.89. Воцарение на ………….троне Дария 1:

Речь перса Отанеса о народном управлении:

Я полагаю , что никому из нас не следует быть единичным правителем….

самодержавцу дозволится делать все ,что угодно…

окружающие самодержца блага порождают в нем своеволие…

он становится порочным вообще…он нарушает отечественные обычаи , насилует, казнит . судит..

Я предлагаю народное управление : на должности народ назначает по жребию и всякая служба у него ответственная.

«Поэтому я предлагаю упразднить единодержавие и представить власть народу».

В цьому документі висловлена позиція автора Геродота

Визначіть:

В чому ,наш Ваш погляд , полягае державна, громадянська ,політична та правова позиція автора.

«История», т.5 ,ст78

Геродот дал первое описание египетских пирамид :

Одним било приказано каменоломен в Аравийских горах таскать камни к Нилу, после того, как камни переправлялись через реку на судах , другим было приказано принимать их и тащить к хрепту

«Ливийскому»…..Работали непрерывно каждые три месяца по сто тысяч людей…На сооружение самой пирамиды ушло 20лет….

Пирамида построена из желтоватого песчаника… и была облицована белым камнем…

В египетской надписи….на пирамиде обозначено, сколько потрачено на редьку, лук ,чеснок для рабочих …было истрачено на это 1.650 талонов серебра…

В памяти продолжали храниться воспоминания о притеснениях и бедствиях , в которые Хеопс подверг Египет во время строительства пирамид»…

Дайте відповідь :

 1. На вашу думку,з якою метою Геродот дав детальній опис будівництва піраміди Хіопса?

 2. В цьому описі : виявилися громадянська позиція Геродота?

Давньогрецький історик Фукідід,460-400.до н.е

Основне дослідження Фукідіда « Історія Пелонесської війни».

Фукідід – засновник метадологічних принципів історичного дослідження. Основні з них

 • максимальна точність опису подій

 • достовірність

 • перевірка кожного факту, їх співставлення

 • глибина історичного аналізу

 • об’ективність вісвітлення подій тощо.

Фукідід - родоначальник ралістичного методу в античній історії : він займаеться пошуком джерел, розглядае події у просторі і часі, робить висновки, дае методичні поради.

Мысли историка Бицилли. М. Очерки истории исторической науки .М. 125, ст.37 - 39

«...Отцом истории следовало бы назвать его Фукидида, а не Геродота, так как именно с его творения недолго опредиляется предмет истории...»

Твори античних істориків можуть буть джерелом вивчення прабатьківщини українців.

Геродот, «Історія» про розселення скіфів:

«... у пониззі південного Бугу каліпіди або «прекраснокінні», вище їх алазони, між Дніпром і Дністром – скіфи - орачі... Стеровими просторами (сучасної України) володіли скіфи - кочівники і царські скіфи... Північніше скіфів жили: неврі, меланхлеми, андрофаги, гелони, будани...»

(Ільїнська В., Тереножкін А. Скіфія, VІІ –ІVст. і до н.е ,К.1963, ст.21)

Покопій Кесарийский.Війна з готами .М.1996, ст.250-251

Прокопій Кесарійский – візантійський історик. Він пише « анти і славіни розмовляли одніею мовою. У них однаковий побут. Спільні звичаї, виглядом вони також не різнилися...,всі високі і надзвичайно міцні... тілом і волоссям білі...»

Путро О. Історія України. Хрестоматія ,ч.1. К.2002, ст.21

Візантійський юрист Прокопій Vст. н. е. «Історія»

«... слов'яни і анти не підлягають одній людині, а з давніх давен живуть у демократії, тому про те , що для них шкідливе чи корисне міркують спільно... варварскі народи здавна живуть однаково...единого бога Громовержця визнають вони владикою всього світу»

Геродот «Історія»

У середині VІІ ст. до н. е. у південноукраїнских степах з`явилися іраномовні племена – скіфи.

«...Скіфи пілкорили собі лісостеп.... Через їх територію протікали річки Борисфен ( Дніпро), Гіпаніс ( Південний Буг), Тирас ( Дон) та ін.

Довідка Стабона про грецькі колонії на узбережжі Чорного моря. Херсонес.( Історія держави і права України. Хрестоматія, К.1996, ст.10-11)

Херсонес: «Між містом і мисом є три гавані . потім іде стародавній Херсонес ,що лежить в руїнах.

Це місто раніш мало автономію, потім було спустошене варварами...

Тепер місто підкорене владикам Боспору. Від Феодосії до Панкіпетея близько 530 стадій, вся ця земля багата хлібом , має села та місто з доброю гаванью».

Присяга громадян Херсонесу:

Клянуся Зевсом, Геєю, Геліосом, Дівою іншими богами, героями,що володіють містом територією, укріпляли:

 1. я буду однодумцем в спасінні держави та громадян і не зраджу Херсонесу і....

 2. я не заперечуватиму демократичного ладу і не дозволю цьому тому,хто зраджує його;

 3. я служитиму народу та радитиму йому найкраще;

 4. я не даватиму і не прийматиму дарунків на шкоду державі і громадян;

 5. я не залишатиму ніякої несправедливої справи;

 6. я не чинитиму змови ні проти херсонеської громади, ні проти громадян.( ІІ ст. До н. е)

Завдання:

Визначіть, які пункти «Присяги» Ви вважаете найбільш сучасними.