Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оригинал.docx
Скачиваний:
92
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
153.37 Кб
Скачать

Цікавий документ

Гетьманський універсал:

«… з нагороди і вдячності годной его зичливості, надаємо ему (Ф. Сулиме) з ласки нашої село Сотники в полку – Переяславском … позволяючи от людей тамошніх … отбирати належное і бути їм в послушенстві і повиновениии».

(Сулимский архив. Фамильные бумаги Сулим, Скоруп, Войцеховичей, 17-18 ст., Киев, 1884, ст.. 23-30)

Гетьманські універсали обов’язково визначали сплату селянами феодальних повинностей: «… надаємо ему (Сулиме) село Гришинце … крестьянам належить послушенство и повинности отдавати, упоминаем и сурово грозим пильно її приказуем».

(Сулимський архив, ст. 27-30)

Доповненням до Сулимівського архиву є «Мотыженский архив. Акты Переяславского полка, 17-18 ст.» Киев, 1890 р. виданий О. Лазаревським. Це документи Сулимівського архіву і родичів Суліми, які проживали в містечку Мотижино на Київщин.

Видано 93 документи з березня 1681 – липень 1772 р. Це: купчі акти, універсали, накази, листи, переписка членів Сем'ї Сулим по майновим питанням, скарги, розпорядження, заяви, «доходные» книги.

Найбільш цікавими є: «Универсал о подчинении переяславских цехов и всех мещан магистрату, о ратушных селах и захвате их старшиной, жалобы на злоупотребления козацко-старшинской администрации, о крестьянских бунтах и др.».

У 1898 р. був виданий О. Лазаревським «Любецький архів графа Милорадовича», документи за 1710-1789 рр. Це: «описи недвижимости и движемости, дарственные записи, условия раздела имущества наследниками: серебро, золото, жемчуг, земля с хуторами, пахотные и сенокосные поля, огороды, пищи, дубравы, плотины, озера, дворы, винокурни».

Після Андрусівського договіру 1667 р. на Лівобережну Україну пресилився Іван Стороженко – полковник прилуцького полку. Його рід був дуже великий і був вписаний в родословні книги чотирьох губерній. У 1902 р. у Київі нащодок Івана Стороженко А. Стороженко видав фамільний архів, який містить документи з 1610-1850 рр. Це: «купчие, уступочные акты, униветсалы, грамоты царя петра II 1729 г. Гетману Д. Апостолу, решения генерального суда, списки малороссийской старшины 1725 г. реестры движимого и недвижимого имущества, акты купли-продажи, распоряжения, «доходные книги», завещания, переписки».

Значна частина домільних фондів ще не оприлюднення і знаходиться в різних архівосховищах: фонду фамільні Лукашевичів, Максимовичів, Скоропадських, Хоненків, Гудовичей.

(особисті фонди: О. Бодянського, А. Кистяківського, О. Лазаревського, В. Модзалевського та ін.).