Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Освітньо - професійна програма КП.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
69.32 Кб
Скачать

Інженерна та комп’ютерна графіка.

Короткий зміст дисципліни.

Вивчення основних понять зображення просторових об'єктів на площині і побудови креслень, двомірні зображення, використовувати графічний пакет AutoCAD для побудови двомірного та тримірного креслення.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • теоретичні основи побудови креслення;

 • правила оформлення креслень;

 • зображення та позначення елементів деталей;

 • креслярські шрифти;

 • основи тримірної графіки;

 • існуючи програмні пакети для реалізації комп’ютерної графіки;

 • основи роботи з графічним пакетом AutoCAD.

вміти:

 • володіти основами комп’ютерної графіки;

 • будувати двомірні креслення;

 • на основі наведених двомірних креслень бачити та реалізовувати тримірний вигляд виробу;

 • коректно оформляти креслення та специфікації до них;

 • використовувати графічний пакет AutoCAD для побудови креслень.

При вивченні дисципліни повинні формуватися наступні основні компетенції:

соціально – особистісні:

креативність, здатність до системного мислення;

турбота про якість виконуваної роботи;

розуміння необхідності, дотримання правил та виконання вимог охорони праці та виробничої санітарії.

загальнонаукові:

базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

інструментальні:

дослідницькі навички, навики роботи з комп’ютером та програмним забезпеченням в необхідному обсязі для вирішення завдань інженерної і комп’.ютерної графіки;

спеціалізовано – професійні:

здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій.

Web – програмування.

Короткий зміст дисципліни.

Вивчення основних принципів Web-програмування, понять про класифікацію та розкрутку сайтів, про можливості середовища Adobe Flash.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • основні типи сайтів та їх функції, етапи створення та впровадження;

 • основнi функції та можливості середовища AdobeFlash CS3;

 • основні засоби створення анімації;

 • основні поняття та можливості мови ActionScript.

вміти:

 • володіти основами Web-програмування;

 • створювати ефекти, щоб зробити сайт більш змістовним;

 • створювати мультиплікаційні ролики;

 • надавати функціонал сайту за допомогою мови ActionScript.

При вивченні дисципліни повинні формуватися наступні основні компетенції:

соціально-особистістні:

креативність, наполегливість у досягненні мети, турбота про якість виконання роботи;

адаптивність і комунікабельність;

загальнонаукові:

базові знання у галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, уміння працювати в Internet;

інструментальні:

дослідницькі навички , навички роботи з комп’ютером та програмним забезпеченням у обсязі, необхідному для вирішення завдань web-програмування;

спеціалізовано – професійні:

здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій;

загально – професійні:

здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення;

володіння основами конструювання програмного забезпечення