Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Освітньо - професійна програма КП.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
69.32 Кб
Скачать

Перелік навчальних дисиплін (Вибіркова частина)

Шифр навчальної дисципліни

Назва навчальної дисципліни

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

1

2

3

4

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.10

Менеджмент та маркетинг

Виробничий підрозділ: структура, планування діяльності

Методи та принципи управління, мотивація, контроль

Комунікації, прийняття рішень

Керівництво, лідерство, конфлікт

Основи маркетингу

Планування IT- бізнесу

КЗН. 01.21

КЗН. 01.22

КЗН. 01.02

КЗН. 01.22

КЗН. 01.23

КЗН. 01.24

1.11

Економіка і організація виробництва

Основи функціонування, ресурсне забезпечення та організація діяльності підприємства

Планування, результати та ефективність діяльності підприємства

КЗН. 01.25

КЗН. 01.26

Цикл професійно-практичної підготовки

3.14

Вступ до спеціальності

Організація навчального процесу за спеціальністю

Основні відомості про спеціальність, виробничі функції та типові задачі діяльності

Огляд основних напрямків професійно-профільної підготовки та можливостей застосування отриманих знань з професійної діяльності за фахом

КСО. 03.01

КЗН. 03.01

КЗН. 03. 02

Шифр навчальної дисципліни

Назва навчальної дисципліни

Назва змістовного модуля

Шифр змістовного модуля

1

2

3

4

3.15

Математична логіка

Логіка висловлювань, логіка предикатів.

Вступ у логіку.

Алгебра висловлювань. Логічні операції, синтаксис та семантика.

Булева алгебра. Нормальні форми булевих функцій.

Основні закони алгебри логіки, пропозіціональні формули, нормальні форми, алгоритм нормалізації, логічне слідування та метод резолюцій.

Логіка предикатів. Моделі.

Загально значущі формули. Теорема дедукції. Теорема компактності. Квантори та предикати.

Перетворення формул. Логічне слідування в алгебрі предикатів.

Метод резолюцій та алгоритмів уніфікації

КЗН. 02.33

КЗН. 02.34

КЗН. 02.35

КЗН. 02.36

КЗН. 02.37

КЗН. 02.38

3.16

Математичні методи дослідження операцій

Задачі лінійного програмування (ЗЛП)Загальна постановка задач лінійного програмування

Геометрична інтерпретація ЗЛП. Форми запису ЗЛП

Пошук рішення ЗЛП у MS Excel. Симплексні методи розв’язання ЗЛП

Транспортна задача (ТЗ)

Математична модель транспортної задачі. Опорний та оптимальний плани ТЗ.

Задачі нелінійного програмування (ЗНЛП)

КЗН. 02.39

КЗН. 02.40

КЗН. 02.41

КЗН. 02.42

КЗН. 02.43

КЗН. 02.44

Шифр навчальної дисципліни

Назва навчальної дисципліни

Назва змістовного модуля

Шифр змістовного модуля

1

2

3

4

Задачі нелінійного програмування. Градієнтні методи. Метод Лагранжа

КЗН. 02.45

3.17

Інженерна та комп’ютерна графіка

Основи інженерної графіки

Креслення в середовищі AutoCAD

Робота з середовищем AutoCAD

Основи тримірної графіки

Засоби зображення об’єктів

КСП. 03.01

КСП. 03.02

КСП. 03.03

КСП. 03.04

КСП. 03.05

3.18

WEB – програмування

Основні поняття web-програмування. Середовище розробки AdobeFlashCS3.

Середовище розробки АdobeFlashCS3

Мови програмування в середовищі AdobeFlash CS3

Мова ActionScript2.0

КСП. 03.06

КСП. 03.07

КСП. 03.08

КСП. 03.09

3.19

Програмування для Internet

Вступ. Виникнення мережі Internet та принцип її

Мова гіпертекстової розмітки НТML.

Каскадні таблиці стилів СSS.

Підходи до створення WEB додатків.

Основи програмування на РНР.

КСП. 04.01

КСП. 04.02

КСП. 04.03

КСП. 04.04

КСП. 04.05

3.20

Основи захисту інформації і кодування

Основи захисту інформації .

Загальні поняття захисту інформації.

Сучасні криптографічні методи.

Теорія кодування інформації.

Поняття кодування інформації.

Алгоритми кодування інформації.

КСП.03.10

КСП.03.11

КСП.03.12

КСП.03.13

КСП.03.14

КСП.03.15