Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0516550_F807B_lekci_z_fiziki / 10.PostStrum.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.62 Mб
Скачать

10.12.Контрольні питання

1. Електричний заряд, дискретність. Закон збереження заряду.

2. Взаємодія точкових зарядів у вакуумі. Закон Кулона.

3. Електростатичне поле та його напруженість.

4. Принцип суперпозиції електростатичних полів.

5. Силові лінії. Поняття потоку вектора напруженості та його обчислення.

6. Електростатична теорема Остроградського-Гауса.

7. Напруженість нескінченної зарядженої площини.

8. Напруженість двох паралельних нескінченних заряджених площин.

9. Напруженість зарядженої сфери.

10. Напруженість нескінченного зарядженого циліндра.

11. Робота кулонівської сили та її зв'язок з електричною потенціальною енергією.

12. Потенціал електростатичного поля, еквіпотенціальні поверхні.

13. Потенціал нескінченної зарядженої площини.

14. Потенціал двох паралельних нескінченних заряджених площин.

15. Потенціал зарядженої сфери.

16. Потенціал нескінченного зарядженого циліндра.

17. Зв'язок потенціалу та напруженості.

18. Циркуляція напруженості електричного поля.

19. Електричний диполь та його поле.

20. Електричне поле при поверхні зарядженого провідника.

21. Електростатичний захист.

22. Електроємність відокремленого провідника, взаємна електроємність провідників.

23. Електроємність плоского конденсатора.

24. Електроємність сферичного конденсатора.

25. Електроємність циліндричного конденсатора.

26. Енергія відокремленого зарядженого провідника та системи провідників.

27. Енергія конденсатора

28. Густина енергії електростатичного поля.

29. Поляризація молекул, вектор поляризованості середовища.

30. Електростатичне поле у діелектрику.

31. Густина енергії поля в діелектрику.

32. Діелектрична проникливість. Індукція електростатичного поля.

33. Теорема Остроградського-Гауса для D.

34. Струм, сила струму, густина струму.

35. Умови існування струму. Визначити, що j = e n v.

36. Класична теорія електропровідності .

37. Закон Ома в інтегральній та диференціальній формах.

38. Сторонні сили. Е Р С гальванічного елемента.

39. Напруга. Закон Ома для неоднорідної дільниці.

40. Закон Джоуля-Ленца у інтегральній та диференціальній формах.

41. Правила Кірхгофа.

42. Електропровідність рідин та газів.

43. Поняття про плазму.

44. Робота виходу.

45. Контактна різниця потенціалів, правила Вольта.

46. Термоелектрорушійна сила.

47. Термоелектронна емісія.

Соседние файлы в папке 0516550_F807B_lekci_z_fiziki