Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
7.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

1.Побудова гістограм частот

Побудувати гістограми частот, заданих таблицею(додаток 1):

Варіант №7

X

0,779

-0,743

-0,498

1,200

-0,475

-1,215

-0,866

-0,441

0,986

0,263

-0,780

0,894

-1,202

0,131

-1,210

0,675

0,489

-0,852

0,439

-0,578

-0,954

-0,028

-0,057

2,502

0,183

1,621

0,097

-1,446

-0,192

1,612

0,705

1,119

-1,354

0,344

0,526

0,394

0,379

-0,605

-0,132

-0,148

-0,361

-0,598

-1,441

-1,060

0,495

-1,447

0,192

-0,348

0,167

-0,383

Y

-0,734

0,279

-1,590

-0,909

1,297

-0,321

0,842

1,018

0,883

-1,007

1,365

2,241

0,987

-1,695

-1,613

2,199

0,065

0,963

-0,400

-0,414

1,297

0,830

0,441

-0,666

1,241

-0,540

1,420

-0,004

-1,440

0,638

-0,142

0,267

0,637

-0,838

-1,016

-0,037

0,426

2,504

-0,385

-0,186

-1,387

-0,156

-1,116

-0,866

-0,090

0,185

-1,191

-0,847

-1,414

0,507

Гістограму будують у випадку неперервної ознаки, що вивчається.

Х) Відсортуємо цю таблицю за зростанням за допомогою Excel. В результаті отримаємо наступну таблицю:

X

2,502

0,986

0,526

0,379

0,167

-0,132

-0,383

-0,598

-0,866

-1,215

1,621

0,894

0,495

0,344

0,131

-0,148

-0,441

-0,605

-0,954

-1,354

1,612

0,779

0,489

0,263

0,097

-0,192

-0,475

-0,743

-1,06

-1,441

1,2

0,705

0,439

0,192

-0,028

-0,348

-0,498

-0,78

-1,202

-1,446

1,119

0,675

0,394

0,183

-0,057

-0,361

-0,578

-0,852

-1,21

-1,447

Для побудови гістограми спочатку необхідно визначити розмах варіації R за формулою:

Xmax=2,502; Xmin= -1,447;

R=2,502+-1,447= 3,949;

h=R/N;

N=1+3,322*lg(50) = 6,644;

h=0,594;

Хпоч=-1,447 – 0,262 = -1,744;

За початок першого інтервалу беремо величину

n1/h=7/0,594=11,777; n2/h=9/0,594=15,142;

n3/h=11/0,594=18,507; n4,/h=13/0,594=21,872;

n5,/h=7/0,594=11,777; n6,/h=3/0,594=5,047;

Таблиця 1

Номер

інтервалу,і

Частковий інтервал,

Сума частот варіант інтервалу,

Густина частоти,

1

2

3

4

1

-1,744 - -1,50

7

11,777

2

-1,150 - -0,555

9

15,142

3

-0,555 - 0,039

11

18,507

4

0,039 - 0,633

13

21,872

5

0,633 - 1,228

7

11,777

6

1,228 - 3,011

3

5,047

Побудуємо на осі абсцис задані інтервали довжиною h=0,594. Проведемо над цими інтервалами відрізки, паралельні осі абсцис, які знаходяться від неї на відстанях, рівним відповідним густинам частоти . Наприклад, над інтервалом (-1,744 - -1,50) побудуємо відрізок, паралельний осі абсцис, на відстані =7/0,594=11,777. Аналогічно побудуємо інші відрізки.

Побудована гістограма знаходиться на рис.1.

Рис. 1

Y) Відсортуємо цю таблицю за зростанням за допомогою Excel. В результаті отримаємо наступну таблицю:

Y

2,504

1,297

0,963

0,637

0,267

-0,09

-0,385

-0,734

-1,007

-1,414

2,241

1,297

0,883

0,507

0,185

-0,142

-0,4

-0,838

-1,016

-1,44

2,199

1,241

0,842

0,441

0,065

-0,156

-0,414

-0,847

-1,116

-1,59

1,42

1,018

0,83

0,426

-0,004

-0,186

-0,54

-0,866

-1,191

-1,613

1,365

0,987

0,638

0,279

-0,037

-0,321

-0,666

-0,909

-1,387

-1,695

Визначаємо розмах варіації R за формулою:

Ymax=2,504; Ymin=-1,695;

R=2,504+1,695=4,199;

Визначаємо довжину часткового інтервалу

h=R/N;

N=1+3,322*lg(50) = 6,644;

h=0.632;

Хпоч=-1,695-0,5*0,632=-2,011;

За початок першого інтервалу беремо величину

n1/h=6/0,632=9,494; n2/h=8/0,632=12,658;

n3/h=10/0,632=15,823; n4/h=10/0,632=15,823;

n5/h=8/0,632=12,658; n6/h=5/0,632=7,911;

n7/h=2/0.632=4,747;

Таблиця 2

Номер

інтервалу,і

Частковий інтервал,

Сума частот варіант інтервалу,

Густина частоти,

1

2

3

4

1

-2,011 - -1,379

6

9,494

2

-1,379 - -0,747

8

12,658

3

-0,747 - -0,115

10

15,823

4

-0,115 - 0,517

10

15,823

5

0,517 - 1,149

8

12,658

6

1,149 - 1,781

5

7,911

7

1,781 - 3,045

3

4,747

Побудуємо на осі абсцис задані інтервали довжиною h=0,632. Проведемо над цими інтервалами відрізки, паралельні осі абсцис, які знаходяться від неї на відстанях, рівним відповідним густинам частоти . Наприклад, над інтервалом(-2,011 - -1,379) побудуємо відрізок, паралельний осі абсцис, на відстані =6/0,632=9,494. Аналогічно побудуємо інші відрізки.

Побудована гістограма знаходиться на рис.2.

Рис. 2

Література: [1, c.151-154; 2, c194-196].

Висновок: При виконанні завдання для кожної вибірки були побудовані гістограми частот. Площа кожного часткового і-го прямокутника, на гістограмі, – це сума частот варіант, що потрапили у даний інтервал. Площа кожної гістограми частот дорівнює сумі всіх частот, тобто об’єму відповідної вибірки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]