Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОЗДІЛ 1.docx
Скачиваний:
61
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
365.77 Кб
Скачать

Висновки до розділу 4

Розглянувши у четвертому розділі особливості обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів на ПСРП «Ремавтоагрегат» у комп’ютерному середовищі, було виявлено наступні особливості:

  1. способи обробки облікової інформації поділяються на три види: паперовий, механізований і комп’ютеризований (автоматизований), в залежності від виду обчислювальної техніки, що застосовується. При цьому перші два методи можна об’єднати під загальною назвою «безкомп’ютерний спосіб», маючи на увазі не перелік технічних засобів, а саме спосіб їх використання;

  2. основними можливостями впровадження автоматизованої системи обліку на аналізованому підприємстві є: оперативне отримання інформації; обмін даними між відокремленими підрозділами підприємства; планування потреби в персоналі; автоматизація обліку у відповідності до вимог чинного законодавства; планування руху коштів підприємства; контроль та облік зберігання запасів в аналітичному розрізі; управління основними господарськими процесами підприємства; оперативне отримання інформації про собівартість готової продукції; створення системи оперативної звітності;

  3. існують такі відмінності технології первинного документування в комп’ютеризованих системах від ручних: накопичення і первинна обробка облікових даних базуються на персональних комп’ютерах, які встановлюють безпосередньо на робочих місцях облікових працівників; обробка даних первинного обліку здійснюється за принципом об’єднання процесів складання первинного документа та введення його до комп’ютерної бази даних; можливість автоматичної реєстрації первинної інформації за допомогою таких засобів, як технологічні датчики, сканери штрихових кодів, касові апарати, смарт-картки, ваги, годинники, лічильники, вимірювальна тара тощо;

  4. практичне застосування комп’ютеризованої форми бухгалтерького обліку залежить від набору технічних засобів і вибору організаційних форм їх використання, наприклад: надання кожному бухгалтеру персонального комп’ютера; використання одного центрального комп’ютера (сервера) і терміналів (або мережевих комп’ютерів) для введення даних; об’єднання персональних комп’ютерів у мережу; об’єднання персональних комп’ютерів у мережу з одним або більше потужними комп’ютерами (серверами);

  5. системна комп’ютеризація на ПСРП «Ремавтоагрегат» передбачає об’єднання робочих місць бухгалтерів в єдину комп’ютерну мережу. На підприємстві весь обсяг інформації в мережі стає доступним всім користувачам. Тому під час системної комп’ютеризації розрив будь-якого інформаційного ланцюга сигналізує про аварію та локалізує її джерело;

  6. технологічний процес обробки даних при комп’ютерній формі обліку на аналізованому підприємстві можна поділити на такі три етапи: початковий – збір і реєстрація первинних даних для обробки на комп’ютері, другий – проводиться формування на електронних носіях масивів облікових даних, заключний етап – отримання результатів за звітний період за запитом користувача або у вигляді регістрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок із бухгалтерських рахунків або відображення на екрані дисплея потрібної інформації;

  7. вихідна інформація на ПСРП «Ремавтоагрегат» – це дані, які виникли переважно в системі обліку, відображають різні тимчасові інтервали та стан об’єкта управління. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня вихідна інформація – відомості в загальновстановлених формах первинних і зведених документів, які надаються зовнішнім користувачам інформації. Внутрішня вихідна інформація – відомості, які надаються внутрішнім користувачам інформації і служать для управління підприємством, характеризуючи економічну ситуацію, що склалася.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]