Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна робота №2_оновлена(MTZ KIT).doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Інвертований текст

Мал. 1.2.1. Інвертування обраного фрагмента тексту

Вибір (виділення) фрагмента можна виконати як мишею, так і клавіатурою.

Вибір(виділення) фрагмента за допомогою миші виконується так:

• встановіть в те місце, з якого хочете почати вибір(виділення), курсор миші, потім натисніть її ліву кнопку і продовжуйте утримувати її натиснутою;

• рухайте курсор миші, розширюючи границі фрагменту;

• після виділення потрібного фрагмента відпустіть кнопку миші

Переміщення по документу. Працюючи з документом, можна переміщуватися між його частинами як за допомогою клавіатури, так і за допомогою миші. Основні команди переміщення курсору приведені нижче в таблиці

Комбінація клавіш

Переміщення

,

Символ наступний\попередній

Ctrl - ,Ctrl -

Слово вліво\вправо

,

Рядок наступний\попередній

End, Home

Кінець\початок рядку

Ctrl -

Початок поточного абзацу

Ctrl - Ctrl -

Початок попереднього абзацу

Ctrl -

Початок наступного абзацу

Ctrl –PgDn,Ctrl – PgUp

Низ\верх екрану

AltCtrl – PgUp,AltCtrl – PgDn

Початок попередньої\наступної сторінки

Ctrl – Home,Ctrl – End

Початок\кінець документу

Переміщуватись можна до наступного елемента документа та по об’єктах у ньому:

 • сторінці (по номеру);

 • розділу (по номеру);

 • рядку (по номеру);

 • закладці (по імені);

 • анотації (по імені того, кому вона належить);

 • примітці (по номеру);

 • полю (по імені);

 • таблиці (по номеру);

 • ілюстрації (по номеру);

 • математичній формулі (по номеру);

 • іншому вставленому в документ об’єкту (по імені).

Для швидкого переходу до потрібного об’єкту виконайте команду Перейти з меню Правка чи натисніть клавішу F5. Відкриється вкладка Перейти діалогового вікна Найти і заменить. У списку Об’єкт переходу виберіть об’єкт для переміщення. У поле праворуч від списку вкажіть критерій, по якому виконується перехід. Наприклад, "-3" дає переміщення на 3 елементи назад.

Власне переміщення відбувається при натисканні кнопок Далее і Назад, якщо можливе переміщення між декількома об’єктами. Робота з вікном завершується натисканням кнопки Закрыть.

Працюючи з документами в Word, можна використовувати один із 6 основних режимів.

Режим Обычный є стандартним режимом роботи з документом. Він найбільш зручний для виконання більшості операцій по введенню, редагуванню і форматуванню тексту. Для переключення в цей режим необхідно виконати команду Обычный з меню Вид чи клацнути мишею на відповідній кнопці з панелі, що знаходиться ліворуч від горизонтальної смуги прокручування

Режим Web-документ, у якому розмітка документа зображується спрощено, служить для полегшення перегляду документа на екрані. Наприклад, текст зображується символами більшого розміру довжина рядків установлюється рівної розміру вікна. Вид тексту в цьому режимі не відповідає тому, як він буде виглядати в надрукованому виді. За замовчуванням у режимі електронного документа автоматично відкривається область перемінного розміру, так називана схема документа, у якій зображується його структура. Використовуйте схему документа для швидкого переміщення по файлу і визначення власного положення в ньому. Тільки режим електронного документа дозволяє задавати фон визначеного кольору для сторінки і навіть виводити малюнки як фон. Для завдання фону служить пункт меню Формат\Фон. Після вибору цього пункту меню потрібний колір установлюється безпосередньо. Особливі види фону можна задати, вибравши підпункт Способы заливки. Тут же можна установити фоновий малюнок.Фон, встановлений у режимі Web-документ, не впливає на роздрук документа на принтері, а тільки дозволяє різноманітнити виведення на екран.

Режим Разметка страницы забезпечує відображення документа посторінково в точній відповідності з тим, як він буде виведений на печатку, тобто сторінки виводяться по окремості з дотриманням полів. У цьому режимі зручно працювати з колонтитулами, кадрами, різними об’єктами, розташованими на сторінці, і т.п. Для переключення в цей режим потрібно виконати команду Разметка страницы з меню Вид чи клацнути на кнопці, розташованої ліворуч від горизонтальної смуги прокручування.

Режим Структура дозволяє звертатися і розвертати заголовки і стосовний до них текст, працювати з заголовками визначеної глибини вкладеності і т.п. Переключення в цей режим здійснюється за допомогою команди Структура з меню Вид чи кнопки, що розташована ліворуч від горизонтальної смуги прокручування.

Режим структури можна використовувати для роботи з документами, що складаються з декількох окремих документів. Так, можна працювати з документами, текст яких розосереджений навіть на різних комп’ютерах. У цьому випадку говорять про інтеграцію вкладених документів у головний документ. Цієї мети служать команди, що знаходяться в панелі інструментів Структура.

Режим Просмотр дозволяє бачити декілька сторінок документа в зменшеному розмірі в тому виді, у якому вони будуть надруковані. Для переключення в цей режим виконаєте команду Предварительный просмотр з меню Файл чи клацніть на відповідній піктограмі палітри інструментів.

Працюючи в кожному з перерахованих режимів, можна включити режим Во весь екран. У цьому режимі на екрані дисплея відображається тільки документ, без меню, палітр інструментів, поле прокручування й інших елементів середовища Windows. Для виходу з режиму повного екрана варто натиснути клавішу Esc.

Скасування і повторення операцій. Word надає користувачу можливість скасування помилково внесених у документ змін. Для цього використовується команда Отменить меню Правка. Можна також натиснути комбицию клавіш Alt—Backspace чи клацнути мишею на відповідній піктограмі. У команді меню міститься короткий опис дії, що скасовується. Наприклад, якщо можна скасувати операцію введення тексту, то команда меню буде мати вид Отменить ввод.

Якщо Ви скасували декілька раніше виконаних операцій, а потім передумали, скористайтеся командою Повторить з меню Правка. Команду можна також викликати за допомогою клавіші F4