Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна робота №2_оновлена(MTZ KIT).doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Форматування тексту

Форматування тексту являє собою завдання фрагментам документа різних атрибутів (чи властивостей), що визначають зовнішній вигляд тексту в цих фрагментах. Word надає для цього могутні засоби. Можна змінювати параметри форматування окремих символів, їх груп, абзаців. Для зміни параметрів форматування використовуються меню, клавіатура і панель інструментів.

Усі дії зв’язані з форматуванням, зосереджені в командах меню Формат. Для роботи з форматом символів використовується команда Шрифт. Її виконання викликає діалогове вікно Шрифт, що складається з трьох сторінок опцій.Для керування регістром символів у вже введеному тексті використовується команда Регистр з меню Формат . У діалоговому вікні Регистр можна вибрати одну з наступних опцій .

  • Как в предложениях – перший символ у першому слові речення переводиться у верхній регістр.

  • Все строчные – усі символи переводяться в нижній регістр.

  • ВСЕ ПРОПИСНЫЕ - усі символи в обраному фрагменті переводяться у верхній регістр;

  • Начинать С Прописных - у верхній регістр переводиться перший символ кожного слова в обраному фрагменті;

  • иЗМЕНИТЬ РЕГИСТР - символи у верхньому регістрі переводяться в нижній, символи в нижньому регістрі переводяться у верхній.

Інший спосіб керування регістром символів - використання комбінації клавіш Shift—F3 Якщо потрібно змінити окреме слово, то виділяти його не обов’язково, досить перевести на нього курсор введення. Для того, щоб змінити розмір шрифта за допомогою клавіатури потрібно натиснути сполучення клавіш Ctrl+Shift+P.

Якщо потрібно вставити в документі символ, відсутній на клавіатурі, можна виконати команду Вставка / Символ. Буде відкрито діалогове вікно Символы. Так як кожен символ має свій порядковий номер, можна вибрати визначений символ, набравши його номер на цифровій клавіатурі при натиснутій клавіші Alt.

Основні параметри форматування абзаців встановлюються за допомогою діалогового вікна Абзац з меню Формат. Інший спосіб - скористатися командою Абзац локального меню (воно викликається щигликом правої кнопки миші) Якщо змінюється формат тільки одного абзацу, то немає необхідності виділяти його весь, досить помістити в нього курсор введення чи виділити тільки фрагмент абзацу. Якщо ж змінюється формат декількох абзаців, то також немає необхідності виділяти їх повністю достатньо, щоб виділений фрагмент частково охоплював змінювані абзаци. Діалогове вікно Абзац містить дві сторінки: Отступы и Интервали и Положение на странице

Для поліпшення зовнішнього вигляду документа і полегшення розуміння його змісту в Word маються спеціальні засоби, призначені для роботи зі списками. Можна використовувати два основних типи списків;

  • списки з нумерацією;

  • списки з позначками.

Номера в списку автоматично коректуються при внесенні нового елемента. Маються можливості сортування списків. Для створення списку потрібно вибрати ті абзаци, що Ви хочете зробити елементами списку, чи установити курсор введення в той абзац, з якого буде починатися список. Потім виконаєте команду Список з меню Формат. Можна скористатися командою Список локального меню, яке викликається щигликом правої кнопки миші. Відкриється діалогове вікно. У залежності від того, який тип списку Вам потрібний, активізуйте сторінку Маркированный для списку з позначками, Нумерованый - для списку з нумерацією Многоуровневый - для списку зі складною нумирацією.

Список з позначками. Кожен елемент такого списку виділяється спеціальною позначкою, розташованої ліворуч від самого елемента. Створення списку з позначками здійснюється на сторінці Маркированныий. Серед пропонованих варіантів виберіть придатний.

Багаторівневі списки. Word дозволяє створювати списки з декількома рівнями вкладеності. Число таких рівнів обмежується дев’ятьма, а цього в більшості випадків цілком достатньо.

Для створення багаторівневого списку служить сторінка Многоуровневый діалогового вікна Список.

Список з нумерацією. Для створення і форматування списків із пронумерованими елементами використовується сторінка Нумерованый діалогового вікна Список.

Як і для сторінки Маркированный, тут міститься сім готових варіантів форматування списку й опція Нумерация Остання дозволяє продовжити в поточному абзаці нумерацію попереднього списку чи почати новий список.

Word пропонує можливості для роботи з таблицями різного призначення.

Існує декілька способів створення таблиці. Першим з них є використання команди Добавить /Таблица в меню Таблица При цьому на екрані з’явиться діалогове вікно Вставка таблицы

У полях Число столбцов і Число строк потрібно указати відповідно число стовпчиків і число рядків у таблиці. За замовчуванням таблиця буде складатися з п’яти стовпчиків і двох рядків.

Другим способом створення таблиці є перетворення тексту в таблицю. Для цієї операції необхідно вибрати претворений текст і виконати команду Переобразовать \ Переобразовать в таблицу з меню Таблица Відкриється діалогове вікно, у якому за аналогією з попереднім потрібно вказати число рядків, колонок і ширину стовпчика. У вікні також можна звернутися до функції автоматичного форматування таблиці.

Допускається створення таблиці шляхом імпровізованого малювання її безпосередньо на екрані. Для цього варто вибрати пункт Нарисовать таблицу з меню Таблица. Після цього курсор миші здобуває вид олівця, за допомогою якого і можна намалювати таблицю Команда Нарисовать таблицу автоматично активізує панель інструментів Таблицы и границы в який містяться інструменти для редагування таблиць. Так, для стирання лінії в таблиці потрібно натиснути кнопку зображенням ластику і т.п.Створити таблицю можна також за допомогою піктограми в панелі інструментів чи за допомогою майстра створення таблиць. Для переміщення між комірками таблиці використовуються наступні клавіші і їхні комбінації

Комбінація клавіш

Переміщення

Tab

Перехід до наступної комірки. Якщо цю клавішу натиснути в правій нижній комірці, то в таблицю буде вставлений новий рядок уставлено новий рядок

Alt-Home

Перехід до першої комірки в рядку

Alt-End

Перехід до останньої комірки в рядку

Alt-PgUp

Перехід до першої комірки в стовпчику

Alt-PgDn

Перехід до останньої комірки в стовпчику

Операції з стовпчиками і рядками таблиці.

Як і при роботі зі звичайним текстом, перед застосуванням якої-небудь операції до групи рядків, чи стовпчиків комірок таблиці необходимо попередньо їх виділити.

Word дозволяє виконувати наступні операції з таблицями.

Об’єднання комірок. Для об’єднання комірок потрібно вибрати групу і виконати команду Об’єднати комірки з меню Таблица.

Розділення комірок. Для розділення комірок як по горизонталі, так і по вертикалі використовується команда меню Разбить ячейки з меню Таблица. Після виконання відкривається діалогове вікно Разбиение ячеек, де у відповідних полях потрібно вказати число стовпчиків і рядків, на яке будуть розділені комірки, і натиснути кнопку ОК. Якщо розбивка виконується для групи комірок і вони повинні бути об’єднані в одну перед розбивкою, то потрібно позначити опцію Объеденить перед разбиением.

Додавання рядків і стовпців. У таблицю допускається додавати нові рядки і стовпці. Щоб додати рядок, потрібно помістити курсор у таблицю чи виділити один з рядків. Після цього можна скористатися командою меню Таблица \ Добавить. Новий рядок можна додати як над поточним рядком, так і під ним. Для додавання стовпця треба попередньо виділити один зі стовпців, а потім також вибрати команду меню Таблица/ Добавить. Новий стовпець можна додати ліворуч чи праворуч від поточного за допомогою команд Столбцы слева і Столбцы справа.

Видалення комірок. Видалення попередньо обраних комірок виконується за допомогою команди меню Таблица\Удалить \Ячейки. Після виконання команди відкриється діалогове вікно Удаление ячеек

Форматування тексту усередині таблиці виконується за допомогою тих же засобів, що і тексту поза нею. Тонкі сірі лінії, що розділяють комірки таблиці при редагуванні, не виводяться на друк. При бажанні ці лінії можна не показувати на екрані.Виведенням ліній керує пункт Скрыть/Отображаь сетку з меню Таблица.

При створенні таблиці чи при роботі з вже існуючою можна скористатися автоматичним форматуванням (команда Автоформат меню Таблица). При цьому на екрані з’являється діалогове вікно, що надає можливість вибрати одну з різновидів рамок таблиці, а також скористатися готовими розробками по заливанню й обрамленню комірок.

Засіб Автоформат таблицы не слід плутати зі звичайним засобом автоматичного форматування тексту, що викликається за допомогою пункту Автоформат і знаходиться в меню Формат. Автоматичне форматування таблиці включає не тільки зміну стилю тексту, але і задає вид першого й останнього рядка в таблиці.

Керування шириною і висотою комірок. Змінювати ширину стовпчиків і висоту рядків можна декількома способами.

Ширину стовпчика чи висоту рядка зручно змінювати безпосередньо в таблиці за допомогою миші. Знаходячись на лінії, яка поділяє стовпчик чи рядок, курсор миші здобуває характерний для таблиці вид. Лінію-роздільник потрібно буксирувати в потрібному напрямку, змінюючи в такий спосіб ширину чи висоту комірок.

Також за допомогою миші можна робити зміну ширини на лінійці форматування. На вертикальній і горизонтальній лінійці форматування маються спеціальні елементи для керування шириною стовпчиків і висотою рядків у таблицях. Зміна того чи іншого параметра досягається шляхом буксирування відповідного елемента лінійки форматування.

Нарешті, ширину і висоту комірок можна установити за допомогою діалогового вікна Свойства таблицы, що викликається командою з меню Таблица.

Вікно включає чотири сторінки опцій, дві з яких служать для настроювання параметрів рядків (сторінка Строка) і стовпців (сторінка Столбец).

Висота рядка встановлюється в поле Высота. Поле Режим містить один із двох варіантів: Минимум дозволяє збільшення комірки до такого розміру, щоб у неї умістився весь уведений текст, а Точно задає фіксований розмір, і вміст комірки, що не умістився в заданий розмір, не буде виведено на екран. Перехід між рядками виконується за допомогою кнопок Предыдущая строка і Следующая строка. Щоб задати однакові параметри відразу для декількох рядків, перед активізацією вікна потрібно виділити ці рядки.

Варто розрізняти вирівнювання тексту усередині комірок і вирівнювання рядків таблиці относительно полів сторінки. Параметри стовпчиків таблиці встановлюються за допомогою сторінки Столбец.