Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна робота №2_оновлена(MTZ KIT).doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Створення колонтитулів

Колонтитул – це зарезервоване місце зверху або знизу тексту для друкування номера сторінки, назви книги, розділу, допоміжних відомостей, тощо.

Щоб встановити колонтитули, потрібно виконати дії:

 • розмістити курсор клавіатури на початку документу;

 • виконати команду “Вид-Колонтитулы” з’явиться панель інструментів “ Колонтитулы ” і ТП Word перейде в режим роботи з колонтитулами;

 • область колонтитула обведена пунктирною лінією; в ній знаходиться курсор клавіатури, з допомогою нього вводиться текст колонтитула. Можна зразу перейти в нижній колонтитул, або повернутися назад;

 • натиснути кнопку “Закрыть”.

 • На усіх сторінках документу, з’являться підготовлені колонтитули.

 1. Для автоматичної простановки номерів на сторінках документу потрібно:

 • виконати команду “Вставка – Номера страниц…”;

 • у відкритому діалоговому вікні “Номера страниц” вибрати місце для встановлення номера (знизу, зверху, зліва, справа, по центру);

 • натиснути кнопку “Формат…” і в новому вікні вибрати для нумерації арабські, латинські цифри, або літери;

 • у полі “Номерация страниц-начать с:” установити номер для першої нумерованої сторінки і натиснути “ОК”.

Створення змісту документу.

ТП Word пропонує набір стилів, якщо скористатися кнопкою “Стиль” на панелі інструментів або виконанням команди “Формат-Стили форматирования…”. Відкривається одноіменне вікно у якому:

 • вибрати у полі «Показать» рядок «Доступные стили».

 • проглянути перелік стилів у полі «Выберите форматирование для применения».

 • підвівши показчик миші на будь який із заголовків переглянути опис вибраного стилю.

 • якщо пропонований стиль не влаштовує, натиснути стрілку після слова заголовок і вибрати команду “Изменить…”.

 • У вікни «Изменение стиля» встановити потрібний формат (внести зміни в шрифт, абзац, нумерацію).

 • клацнути на кнопці “ОК”, щоб повернутися у вікно “Стили форматирования”.

- аналогічно переглянути «Заголовок 2» та «Заголовок 3».

 1. Стилі заголовків розділів, підрозділів повинні бути оформлені однаково. В цьому випадку забезпечується автоматичне створення змісту документу. Для цього потрібно:

 • виділити в тексті рядок, який має бути назвою розділу і натиснути «Заголовок 1». (таких заголовків в тексті має бути не менше 3).

 • виділити в тексті рядок, який має бути назвою підрозділу і натиснути «Заголовок 2». (таких підзаголовків в тексті має бути не менше 5).

 • виділити в тексті рядок, який має бути назвою пункту підрозділу і натиснути «Заголовок 3».

 1. Для створення змісту, встановити курсор, де потрібно вставити зміст і виконати команду Вставка-Ссылка- Оглавление и указатели.

 2. У вікні, що відкриється, перейти на вкладинку «Оглавление». де вибрати Формат змісту та заповнювач. Клацнути на кнопці “ОК”.

З деякою витримкою часу на місці курсору клавіатури з’явиться заголовок.

Тестові запитання

Для тестової перевірки знань учнів з теми Microsoft Word пропонуються питання, які приведені нижче. Правильна відповідь в кожному питанні стоїть на першому місці серед запропонованих варіантів відповідей.

 1. За допомогою яких клавиш можна створити новий документ у Microsoft Word?

 1. Ctrl + O;

 2. Ctrl + F;

 3. Сtrl + N;

 4. Ctrl + H;

 1. За допомогою яких клавиш можна відкрити вже існуючий документ у Microsoft Word?

 1. Ctrl + N;

 2. Сtrl + O;

 3. Ctrl + F;

 4. Ctrl + H;

 1. Яка комбінація клавиш використовується для переходу на новий рядок в межах абзацу?

 1. Shift + Num;

 2. Shift + Enter;

 3. Ctrl + Enter;

 4. Ctrl + A;

5. Для того щоб видалити слово праворуч від курсору потрібно натиснути клавиши …

 1. Ctrl + BackSpace;

 2. Ctrl + R;

 3. Сtrl + Delete;

 4. Ctrl + L;

6. За допомогою яких клавиш можна видалити слово зліва від курсору?

 1. Ctrl + Delete;

 2. Ctrl + L;

 3. Сtrl + BackSpace;

 4. Ctrl + R;

 1. Для того щоб перейти на початок поточного абзацу треба натиснути …

 1. Ctrl + стрілку вліво;

 2. Сtrl + стрілку вгору;

 3. Shift + стрілку вліво;

 1. Для того щоб перейти на одне слово праворуч треба натиснути …

 1. Ctrl + стрілку вліво;

 2. Shift + R;

 3. Alt + R;

 4. Сtrl + стрілку вправо;

Вставити пропущене слово.

 1. Введення тексту у Microsoft Word відбувається в одному з двох режимів … чи … .

Вставити пропущене слово.

 1. Режим … дозволяє згортати та розгортати заголовки та текст що до них відноситься, працювати з заголовками визначеної глибини вкладенності та таке інше.

 2. За допомогою якого сполучення клавиш можливо відмінити помилково внесені зміни в документ?

 1. Ctrl + Backspace;

 2. Alt + Backspace;

 3. Ctrl + N;

 4. Alt + H;

 1. За допомогою клавіш … можна встановити/відмінити керування регістром символів.

1. Shift + R;

2. Shift + F3;

3. Ctrl + R;

Вставити пропущені слова.

 1. В Microsoft Word можна використовувати два основних типи списків: список з … та список з … .

 2. Для того щоб перейти до першої комірки поточного рядка таблиці потрібно натиснути сполучення клавиш …

 1. Alt + Home;

 2. Ctrl + F;

 3. Alt + F;

 4. Shift + Home;

 1. Для того щоб перейти до останньої комірки поточного рядка таблиці потрібно натиснути сполучення клавиш …

 1. Ctrl + End;

 2. Alt + End;

 3. Shift + End;

 1. Як відомо сортування в таблиці може відбуватися по декільком стовпцям. Яка максимальна кількість стовпців може використовуватись?

 1. 7;

 2. 6;

 3. 3;

 4. 9;

Вставити пропущене слово.

 1. Для об’єднання двох таблиць необхідно видалити всі … між ними, після чого таблиці об’єднаються.

Вставити пропущене слово.

 1. Яку максимальну кількість рівнів вкладеності дозволяє створювати Microsoft word в багаторівневих списках?

 1. 12;

 2. 6;

 3. 9;

 4. 3;

Вставити пропущене слово.

 1. … називається будь-яке оформлення, яке повторюється на кожній сторінці документа зверху чи ( або и) знизу.

 2. Microsoft Word автоматично формує два типи зносок. Які?

 1. Звичайні та кінцеві;

 2. Абсолютні та відносні;

 3. З нумерацією та з помітками;

 1. Для того щоб в будь-якій комірці таблиці вставити символ табуляції необхідно натиснути сполучення клавиш …

 1. Сtrl + Tab;

 2. Shift + Tab;

 3. Alt + Tab;

 1. За допомогою якої клавіши програма повторює останню дію, що була виконанна?

 1. F4;

 2. F5;

 3. F7;

 4. F12;

 1. Щоб відмінити попередню дію потрібно натиснути сполучення клавиш Alt + BackSpace або …

 1. Ctrl + D;

 2. Сtrl +Z;

 3. Ctrl + F;

 1. Для виділення фрагменту тексту з використанням клавіатури потрібна клавіша …

 1. Shift;

 2. Ctrl ;

 3. Alt;

 1. Яке сполучення клавиш потрібно натискати для того щоб перемикатися між вікнами в програмі Microsoft Word?

 1. Ctrl + F7;

 2. Ctrl + F8;

 3. Сtrl + F6;

 4. Ctrl + F9;

 1. Щоб зберегти файл в програмі Microsoft Word потрібно вибрати команду Сохранить з меню Файл або натиснуть …?

 1. Shift + F12;

 2. Ctrl + F12;

 3. Alt + F12;

 1. При натисненні на клавіши Ctrl + І виділений фрагмент текту становиться:

 1. підкресленим;

 2. закресленим;

 3. курсивним;

 4. прихованим;

 1. За допомогою клавіш Ctrl + Home та Ctrl + End можна переміщуватись на початок та в кінець

 1. документа;

 2. сторінки;

 3. вікна;

 4. рядка;