Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsiya6.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
124.93 Кб
Скачать

Методи експериментально-психологічного дослідження Бесіда:

1. Розгорнутий варіант бесіди (вивчаються: анкетні дані, морально-вольові якості, анамнез, потяги, особливості характеру і темпераменту, особливості пам’яті, мислення й уваги).

2. Скорочений варіант бесіди передбачає доповнення й уточнення результатів експериментально-психологічного дослідження для прийняття попереднього висновку.

Бесіда - активний метод отримання інформації з відповідей досліджуваних на питання, поставлені дослідником при прямому контакті з кандидатом. При цьому завжди досягається правильне розуміння питань і, відповідно, більша достовірність і повнота відповідей. Для того, щоб бесіда була науковим методом, вона повинна проводитися спеціалістом, відзначатися цілеспрямованістю, плановістю, точністю та інформаційною значущістю питань.

Бесіда проводиться у невимушеній формі, однак за визначеним чітким планом, у якому передбачається відповідний перелік питань. Прямий запис усіх відповідей кандидата вести не слід, краще робити невеликі позначки по ходу бесіди з тим, щоб виставити після її закінчення оцінки тим психологічним якостям, що вивчаються.

Для вивчення професійної спрямованості і підготовленості до навчання або роботи необхідно визначити інтерес до професії; обізнаність зі специфікою роботи за даною професією, її характером, труднощами і ступінь готовності до виконання основних вимог службової дисципліни і відповідальності; мотиви вибору даної професії; потяги, захоплення, інтереси, що переважають, їх відповідність профілю обраної спеціальності; підготовку кандидата до вступу на навчання або на роботу.

Крім того, необхідно оцінити організаторські і педагогічні здібності кандидата, його досвід і вміння працювати з людьми, лідерські якості. Визначаються вони, в основному, за громадською діяльністю, яку виконував кандидат до вступу на навчання або на роботу.

Загальна ерудиція і характерологічні особливості визначаються за змістом відповідей і поведінкою кандидата протягом бесіди. Окрім того, під час бесіди можуть бути виявлені окремі ознаки нервово-психічної нестійкості, психопатичні риси. Необхідно звертати увагу на такі ознаки їх прояву:

  • явна неадекватність поведінки, невпорядкованість, неорганізованість поведінки або крайні прояви педантизму;

  • незрозуміла впертість, відмова від бесіди і висловлювань своєї думки, швидка зміна настрою тощо;

  • позірство, прояви егоїзму або самоприниження, пригніченість, аскетизм;

  • поява “надцінних” ідей, захоплюючих пристрастей;

  • явне зниження критичності, схильність до афективних вибухових реакцій.

Виявлення вказаних ознак потребує направлення кандидата на поглиблене медичне обстеження у невропатолога або психіатра.

В кінці дослідник, який проводив бесіду, бажає кандидатові успіхів і виставляє на основі своїх вражень оцінки.

Рекомендовані критерії оцінки результатів бесіди:

“5” - кандидат має стійкі мотиви до вступу на навчання або на роботу, які підкріплені різносторонніми знаннями про майбутню професію і діяльність; має чітке уявлення про характер праці, її особливості, перспективи професії, труднощі роботи і готовий до подолання їх; має широкий загальний і технічний кругозір, грамотно і логічно висловлює свої думки.

“4” - кандидат має стійкі мотиви до вступу на навчання або на роботу, але вони недостатньо підкріплені знаннями про діяльність і майбутню професію; проявляє зацікавленість літературою, кінофільмами, телепередачами; має достатній рівень загального розвитку; вміє правильно висловлювати свої думки.

“3” - кандидат має непереконливі мотиви до вступу на навчання або на роботу з обраної професії; знання про професію і зацікавленість нею - слабкі; схильність до діяльності, що обирається, виявлена недостатньо; загальний і технічний розвиток посередній.

“2” - мотиви до вступу на навчання або на роботу з обраної професії склалися з випадкових причин; специфіку професійної діяльності уявляє погано; висловлює невпевненість у виборі професії і життєвого шляху; є ознаки, що обрану професію не цінує; вузький загальний і технічний кругозір; низький рівень загального розвитку, слабкі, а інколи і незадовільні знання за середню школу; недостатньо розвинуте мовлення; ускладнений контакт у процесі бесіди.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]