Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
broshura_univ_osvita.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
47.85 Кб
Скачать

Тема 2. Філософські витоки ідеї освіти. Ідея університету як ідея єдності науки і освіти Семінарське заняття №2

 1. Освітньо-філософські пошуки Індії.

 2. Освіта і філософія в Стародавньому Китаї.

 3. Формування концепції самопізнання (Конфуцій, Фалес, Піфагор, Сократ, софісти).

 4. Навчання та виховання в Спарті (дорійська система) та в Афінах (іонійська система).

Література:

Бадальянц О. В. Сущность образования: (Историко-философский очерк) // Философские проблемы образования. – М., 1996. – С. 41-49.

Беседы и суждения Конфуция. – СПб.: ООО «Издательство «Кристалл»», 1999. – 1120 с.

Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историографии. – М., 1996.

Гарнцев М.А.Проблема самосознания в западноевропейской философии (от Аристотеля до Декарта) - М.: Издательство МГУ, 1987

Історія філософії у її зв’язку з освітою / Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, Н.Г.Мозгова, І.В.Огородник, Ю.О.Федів. – К., 2009

Пряникова В. Г., Равкин З. И. История образования и педагогической мысли. – М.: 1995.

Семінарське заняття №3

 1. Феномен Академії Платона. Лікей Арістотеля і науковість освіти.

 2. Кіносарг Антісфена. Сад Епікура. Стоя Зенона.

 3. Пергамська школа.

 4. Олександрійський мусейон.

Література:

Арістотель. Нікомахова етика. – К.: Аквілон-Плюс, 2002. – 480 с. – С.457-467

Арістотель. Політика. – К.: Основи, 2000. – 239 с.

Беседы и суждения Конфуция. – СПб.: ООО «Издательство «Кристалл»», 1999. – 1120 с.

Гарнцев М.А.Проблема самосознания в западноевропейской философии (от Аристотеля до Декарта) - М.: Издательство МГУ, 1987

Історія філософії у її зв’язку з освітою / Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, Н.Г.Мозгова, І.В.Огородник, Ю.О.Федів. – К., 2009

Платон. Держава. – К.: Основи, 2000 – 355 с.

Платон. Діалоги. – К.: Основи, 1999. – 395 с.

Хайдеггер М. Учение Платона об истине. // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.

Семінарське заняття №4

 1. Зміна освітньої парадигми у поглядах християнських філософів: Святий Августин і Тома Аквінський.

 2. Виникнення університету. Ідея класичного університету.

 3. Філософські та дидактичні ідеї європейського Відродження.

 4. Освіта і просвітництво.

Література:

Аквінський Тома. Коментарі до Арістотелевої «Політики» – К.: Основи, 2000. – 794 с.– С.741-794

Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историографии. – М., 1996.

Гарнцев М.А.Проблема самосознания в западноевропейской философии (от Аристотеля до Декарта) - М.: Издательство МГУ, 1987

Гельвеций К. О человеке. Разд.1,гл. 1-10; Разд. 5, гл. 1-9; Разд. 10, гл. 1,11. // Гельвеций Сочинения. В 2-х тт. Т.2. – М.,1974.

Гельвеций К. Об уме. Рассуждение 3, гл 1, Рассуждение 4, гл. 17. //Гельвеций. Сочинения. В 2-х тт.Т. 1.– М., 1974.

Дидро Д. Последовательное опровержение книги Гельвеция «О человеке» // Дидро Д. Сочинения. В 2-х тт. Т.2. – М., 1991.

Зіньковський Ю., Мірських Г. Імператив трансформації сучасної освітньої парадигми // Вища школа. – 2010. – №3-4, С.36-43.

Історія філософії у її зв’язку з освітою / Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, Н.Г.Мозгова, І.В.Огородник, Ю.О.Федів. – К., 2009

Пряникова В. Г., Равкин З. И. История образования и педагогической мысли. – М.: 1995.

Святий Августин. Сповідь. – К.: Основи, 1999. – 319 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]