Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.doc
Скачиваний:
192
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
244.74 Кб
Скачать

Cпостереження й аналіз заняття у першій міській гімназії

 1. Фізика, 11-А клас, 4.12.2013

 2. Соколова Олександра Сергіївна

 3. Робота і потужність електричного струму. ЕРС струму. Закон Ома для повного кола. Розв’язування задач.

 4. Організаційна структура заняття: заняття розпочалося своєчасно, вчитель вітається з учнями, діти готові до уроку: у кожного на парті присутні зошит, ручка, книжка, дошка приведена в належний вигляд, крейда є.

 5. Санітарно-гігієнічні умови для проведення заняття: перед початком заняття клас був провітрений, світловий та тепловий режими залишався в межах норми; парти і стільці відповідали віковим особливостям учнів, учні були психологічно готові до проведення даного уроку.

 6. Заняття мало чітку структуру, вчитель зрозуміло сформулював свої вимоги до учнів, структура заняття відповідала вимогам навчального закладу. В цілому урок мав цілісну та завершену структуру. Вчитель реалізував на занятті такі принципи навчання, як: науковість, лаконічність, зрозумілість, доступність, систематичність послідовність, наочність.

 7. Загалом урок був побудований на основних принципах навчання, яких вчитель дотримувалась від початку і до кінця заняття.

 8. Вчитель використав на уроці такі методи навчання, як: пояснення, бесіда, систематизація, аналітико-синтетичний, проблемне начання через задачі, контроль знань. Поєднання цих методів дали змогу вчителеві краще донести потрібну інформацію до учнів.

 9. Вчитель реалізував самостійну пізнавальну діяльність учнів шляхом проведення усного опитування по відповідному матеріалу. Також були використанні такі методи як лекція та пояснення.

 10. Особливості оцінки навчальної діяльності учнів: вчитель проводив оцінювання учнів шляхом опитування біля дошки теоретичного матеріалу і виконанням практичного завдання, це все відбувалось об’єктивно відповідно до рівня знань кожного учня та відповідно до установлених законом критеріям.

 11. Поведінка вчителя на занятті: вчитель зуміла зкерувати учнівський колектив на засвоєння нових знань, організувала учнів на навчальну роботу, зовнішність вчителя відповідала вимогам навчального закладу, вчитель протягом всього уроку перебувала на ногах, активно використовуючи жести і міміку, культура педагогічного мовлення, тон спілкування вчителя були на високому рівні, протягом усього уроку вчитель уміло підтримувала дисципліну в класі.

 12. Результати заняття: вчитель досяг мети уроку, якість знань учнів була перевірена контрольною підсумковою роботою, були отримані непогані оцінки.

Запис змісту і ходу практичного заняття

Попередні дані:

предмет, курс,

група, викладач,

дата проведення

Структура,

хід, зміст заняття.

Діяльність викладача і студента на занятті. Методичне забезпечення

Хід часу

1

2

3

Фізика

11-А клас,

4.12.2013

Робота і потужність електричного струму. ЕРС струму. Закон Ома для повного кола. Розв’язування задач.

1. Організація учнів на навчальну діяльність: урок розпочалося своєчасно, вчитель вітається з учнями які вітають вчителя, встаючи зі своїх місць.

2. Оголошується тема заняття: «Робота і потужність електричного струму. ЕРС струму. Закон Ома для повного кола. Розв’язування задач».Пояснюється порядок виконання завдання: підготувати зошити, підручники, ручки, олівці, лінійки. Учні готуються до роботи.

3. Актуалізація опорних знань: «на минулому уроці ви вивчали таку тему «Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму.». Щоб перевірити як ви засвоїли дану тему ми звами напишему невеличку самостійну роботу, яка складається з 4 запитань» Учитель роздає карти з запитаннями, діти працюють над даною роботою.

4. Перевірка теоретичного матеріалу: коротка усне опитування всіх присутніх учнів.

5. Розповідь вчителя про новий теоретичний матеріал: вчитель послідовно пояснює матеріал, використовючи при цьому приклади в житті, демонструє відеоролики з даної теми. Переходить до розв’язку типових задач: одну пояснює сама біля дошки, а далі викликає учнів до дошки. Виставляє відповідні об’єктивні оцінки. Продовж всього заняття вчитель активно використовує жести і міміку, культуру педагогічного мовлення, тон спілкування.

6. Закріплення знань: вчитель дає навідні запитання про щойно викладений матеріал, для того, щоб визначити рівень оволодіння учнями знань та ефективність використаних нею методів навчання.

7. Завершення заняття, запис домашнього завдання, пояснення основних моментів щодо його виконання, прощання з учнями.

12.30

12.35

12.40

12.45

12.50

13.00

13.10

Висновки і пропозиції

Позитивні аспекти

заняття

Недоліки в ході і змісті

заняття

Пропозиції

щодо удосконалення

заняття

4

5

6

Розумна чітка організація учнів на працю, проглядається добра психологічна організація.

Означена тема, технологія виконання завдання. Це мобілізує учнів на працю.

Актуалізація доцільна.

Добре володіння матеріалом

Висока культура поведінки

Дотримання дисципліни

Доки була зосереджена увага на одному з учнів, що був біля дошки, інший підглядав в зошит, не було зроблено зауваження

Доцільніше використовувати час уроку

Варто активніше зацікавлювати учнів до роботи біля дошки