Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Черкаський інститут банківської справи.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.07.2019
Размер:
136.19 Кб
Скачать

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Факультет обліково-економічний

Кафедра обліку, аналізу та аудиту

САМОСТІЙНА РОБОТА

з дисципліни “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Виконав:

студент групи ФБС-411

Журавель Р.П.

Варіант: 6

Результат перевірки:____

Перевірив:

Лук’янець О.В.

Черкаси – 2011

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

Таблиця 1

Аналіз виконання виробничої програми

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Добовий випуск продукції

шт.

500

400

-100

80,00

2

Кількість днів роботи на рік

днів

262

262

0

100,00

3

Річний обсяг продукції

шт.

131000

104800

-26200

80,00

4

Ринкова ціна за одиницю продукції

грн.

620,00

620,00

0

100,00

5

Обсяг товарної (реалізованої) продукції

грн.

81220000,00

64976000,00

-16244000,00

80,00

6

Середньоспискова чисельність працівників

осіб

300

310

10

103,33

7

Виробіток одного працівника основного виробництва

грн.

270733,33

209600,00

-61133,33

77,42

8

Середньорічна вартість основних виробничих засобів

грн.

2150,00

2250,00

100,00

104,65

9

Фондовіддача

 

37776,744

28878,222

-8898,522

76,44

10

Витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції

грн.

0,88

0,87

-0,01

98,86

11

Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції

грн.

71473600,00

56529120,00

-14944480,00

79,09

12

Прибуток (збиток) від реалізації продукції

грн.

9746400,00

8446880,00

-1299520,00

86,67

13

Рентабельність реалізованої продукції

%

13,64

14,94

1,31

109,58

Використовуючи дані табл. 1 проводимо наступні розрахунки.

1. Розраховуємо річний обсяг продукції в натуральних величинах. Використовуючи прийом абсолютних різниць, визначаємо вплив зміни факторних показників (добовий випуск продукції та кількість днів роботи на рік) на зміну даних за результативним показником. Зробимо пофакторну перевірку.

Спосіб абсолютних різниць

▲ОП▲В = ▲В*Дп = -100*262 = 26200 шт.

▲ОП▲Д = Вф*▲Д = 400*0 = 0

Пофакторна перевірка: ▲ОП▲В + ▲ОП▲Д = 26200 +0 = 26200 шт. Отже, сума впливу двох факторів дорівнює сумі зміни результативного показника.

Висновки. Таким чином, річний обсяг продукції знизився на 26200 шт. у фактичному періоді порівняно з плановим. На це вплинула зміна такого показника, як добового випуску продукції ( -100 шт.), але такий факторний показник, як кількість днів роботи на рік ніяк не вплинув на зміну результативного показника, так як його відхилення становить 0.

  1. Розраховуємо обсяг товарної (реалізованої) продукції як добуток добовий випуск продукції (ДВП), кількості днів роботи на рік (КДР) та ринкової ціни на одиницю продукції (РЦ).

ОТП = ДВП* КДР* РЦ; ОТПп = 500*262*620 = 81220000 грн.

Використовуючи метод ланцюгових підстановок визначити вплив зміни факторних показників (ДВП, КДР, РЦ) на зміну даних за обсягом товарної продукції. Зробити пофакторну перевірку.

Спосіб ланцюгових підстановок

Розрахунки занесемо до таблиці 2.

Таблиця 2

Номер підстановки

Фактори, які впливають на показник

Обсяг товарної ,продукції, грн.

Величина впливу фактора, грн.

Добовий випуск продукції, шт.

Кількость днів роботи на рік

Ринкова ціни на одиницю продукції, грн.

Нульова підстановка

500

262

620

81220000

-

Перша підстановка

Вплив добового випуску продукції продукції

400

262

620

64976000

-16244000

Друга підстановка

Вплив кількості днів роботи на рік

400

262

620

64976000

0

Третя підстановка

Вплив ринкової ціни на одиницю продукції

400

262

620

64976000

0

Разом:

-16244000

Висновки. Ми брали до уваги 3 фактора, які зазначені в таблиці. Бачимо, що такі фактори, як: вплив кількості днів роботи на рік, вплив ринкової ціни на одиницю продукції не вплинули на результативний показник, так як залишилися на одному і тому рівні, що в плановому, так і фактичному періодах.

  1. Розраховуємо виробіток одного працівника основного виробництва як відношення обсягу товарної продукції (оtп) до середньоспискової чисельності працівників основного виробництва (счп).

Виробіток роб.п = ОTП/ СЧП = 81220000/300 = 270733, 33 грн.

Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, визначити вплив зміни даних за обсягом товарної продукції та середньоспискової чисельності працівників основного виробництва на зміну продуктивності праці одного працівника.

Таблиця 3

Номер підстановки

Фактори, які впливають на показник

Продуктивність одного працівника (частка фікторів), грн.

Величина впливу фактора, грн.

Обсяг товарної продукції, грн.

Середньоспискова чисельність працівників

Нульова підстановка

81220000

300

270733,33

-

Перша підстановка

Вплив обсягу товарної продукції

64976000

300

216586,66

-54146,67

Друга підстановка

Вплив середньоспискової чисельності працівників

64976000

310

209600,00

-6986,66

Разом

-61133,33

Отже, пофакторна перевірка переконала, що розрахунки проведено правильно, так як вплив зміни окремих факторів дорівнює зміні результативного показника, продуктивності праці одного працівника. Тож, виробіток одного працівника основного виробництва знизився на 61133,33 грн., на що вплинуло: зниження обсягу товарної продукції у плановому періоді з 81220000,00 грн. до 64976000,00 грн. у фактичному. Також ситуацію не покращило підвищення середньоспискова чисельність працівників з 300 до 310 осіб, бо має збільшуватися з випередженням обсяг товарної продукції понад збільшення середньоспискової чисельності працівників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.