Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_lit_tsilogo_KhKh_st_NMKD_dlya_stud_novy_2.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
266.75 Кб
Скачать

Тема 5. Творчість Олександра Довженка

 • О. Довженко-кінорежисер. Кіноповісті О. Довженка: проблематика, жанрова своєрідність.

 • Романтична новелістика О. Довженка періоду ІІ світової війни ("Ніч перед боєм", "На колючому дроті", "Воля до життя" та ін.): проблематика, художньо-стильова своєрідність.

Література:

 1. Історія України в особах ХІХ – ХХ ст. – К., 1995. – С. 385 – 391.

 2. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. – К.,1993.

 3. Корогодський Р. Довженко в полоні. – К., 2000. – 352 с.

 4. Кошелівець І. О. Довженко: Спроба творчої біографії // Українська мова та література. – 1998. – Ч. 25-28, 41, 45, 46.

 5. Літературознавчий словник-довідник.-К.,1997.-С.491-492.

 6. Масенко Л. Покликаний Україною: Творчість О.Довженко // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – Ч.134.

 7. Медвідь Н. Національна своєрідність психологізму О.Довженка // Дивослово. – 1999. – Ч.9.

 8. Мовчан Р. Роздвоєння душі О. Довженка // Мовчан Р. Українська література ХХ ст. – К., 1997. – С. 23 – 32.

 9. Онищенко О. Довженко та експресіонізм: до проблеми єдиних творчих витоків // Сучасність. – 1996. – Ч. 9. – С. 159 – 160.

 10. Пахаренко В. Зудар самоцензури та надхнення у кіноповісті О. Довженка “Земля” // Українська література і цензура. – Черкаси, 1996. – С. 72 – 79.

 11. Тарнавський О. О.Довженко // Хроніка 2000. – Ч.35 – 36.

 12. Українське слово. Хрестоматія... – Кн. 2. – К., 1994.

Тема 6. Українська література 20 – 30-х рр. У Західній Україні

 • Особливості літературного процесу в Західній Україні до 1939 р.

Література:

 1. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30х рр. ХХ ст. – Тернопіль-Львів, 2000.

 2. Андрухович Ю. Євангеліє від Антонича // Радянське літературознавство(* далі-РЛ).- 1989.- Ч.10.

 3. Басоля А. Творчість Б.Лепкого в школі // Дивослово. – 1995.- Ч.2.

 4. Весни розспіваної князь: Слово про Б.-І. Антонича. – Л., 1989.

 5. Гриневич В. Особливості формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів (за романом Б.Лепкого “Мазепа”) // Українська література в загальноосвітній школі.-1999.-Ч.3.-С.55-62.

 6. Гуць М. Ідея української державности в історичній прозі Б.Лепкого // Українське національно-духовне відродження 20х рр.- Черкаси, 1993.

 7. Жулинський М. Б.-І. Антонич // Із забуття – в безсмертя.- К., 1990.

 8. Жулинський М. Б.-І. Антонич // Слово і доля.-К., 2001.

 9. Західноукраїнська і еміграційна поезія 20-30х рр. – К., 1992.

 10. Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич. Літературний портрет.- К., 1991.

 11. Ільницький М. Від “Молодої Музи” до “празької школи”.- Львів, 1995.

 12. Ільницький М. Найпопулярніша постать на галицькому грунті // Лепкий Б. Твори: В 2-х т.- Т.1.-К., 1991.

 13. Ільницький М. Настроєний життям, як скрипка// УМЛШ.-1989.-Ч.10.-С.3-10.

 14. Історія української літератури ХХ ст.- Кн. 1,2.- К., 1993.

 15. Карманський П. Українська богема. – Львів, 1996.

 16. Комаринець Т. Твір європейського звучання // Дзвін.-1992.-Ч.11-12.

 17. Мишанич О. Повернення: Літературно-критичні статті і нариси. – К., 1997.

 18. Новикова М. Міфосвіт Антонича // Сучасність.-1992.-Ч.9.

 19. Стрілецька Голгофа: Спроба антології.-Львів,1992.

Змістовий модуль 3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]