Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_lit_tsilogo_KhKh_st_NMKD_dlya_stud_novy_2.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
266.75 Кб
Скачать

21

Лекції (14 год.)

Змістовий модуль 1. Українська література раннього модернізму

 1. Ранній модернізм в українській літературі (2 год.)

Змістовий модуль 2. Українська література 20 – 30-х рр. ХХ ст.

 1. Українська література "розстріляного відродження". Загальні тенденції художнього розвитку (2 год.)

 2. Творчість Миколи Хвильового (2 год.)

 3. Ідейно-художні пошуки драматургії 20 – 30-х рр. Українська модерністська драма. Драматургія Миколи Куліша (2 год.).

Змістовий модуль 3. Українська література 40 – 90-х рр. ХХ ст.

 1. Літературно-мистецьке життя в Україні та українській діаспорі 40х – 60х рр. МУР, Нью-Йоркська група (2 год.)

 2. Творчість Івана Багряного (2 год.)

 3. Постмодернізм як світоглядово-мистецький напрям. Творчість Юрія Андруховича (2 год.)

Семінари (14 год.)

Змістовий модуль 1

 1. Творчість Лесі Українки (2 год.)

 2. Творчість Михайла Коцюбинського (2 год.)

Змістовий модуль 2

 1. Проблематика й художні особливості ранньої новелістики Миколи Хвильового (2 год.)

 2. Творчість Бориса Антоненка-Давидовича (2 год.)

Змістовий модуль 3

 1. Творчість Ліни Костенко. Історичний роман у віршах "Маруся Чурай" (2 год.)

 2. Творчість Івана Драча. Поема "Чорнобильська мадонна" (2 год.)

 3. Основні тенденції української прози 90-х рр. ХХ ст. (2 год.)

Семінарське заняття № 1

Тема: Творчість Лесі Українки (2 год.)

Мета:докладно з’ясувати сутність неоромантизму як течії модернізму, риси неоромантизму у драмі Лесі Українки «Лісова пісня». Дослідити проблематику твору, його художню своєрідність.

 1. Неоромантизм як течія модернізму. Специфічні риси українського неоромантизму. Неоромантична концепція слова Лесі Українки.

 2. Драма-феєрія Лесі Українки “Лісова пісня”:

 • риси неоромантизму у творі;

 • неоромантична проблематика твору;

 • довершеність форми.

Завдання для обов’язкового виконання

1. Домашні завдання:

 • Прочитати драму Лесі Українки «Лісова пісня».

 • Уважно й докладно опрацювати, законспектувати літературознавчі джерела.

 • Підготувати доповідь на тему: "Причини марґінальності постаті Лесі Українки в духовно-культурному процесі ХХ ст.".

 • Підготувати доповідь на тему: "Екзистенціальні мотиви у творчості Лесі Українки. Художнє трактування проблеми самозради ("Лісова пісня", "Камінний господар")".

2. Аудиторні завдання:

 • Уміти аналізувати твір з погляду своєрідності його жанру, сюжету і композиції, системи образів та проблематики, спираючись на текст твору.

 • Обов’язково мати текст твору на семінарському занятті.

Література:

  1. Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. – К., 1999. – 263с.

  2. Демська Л.Проблема внутрішньої свободи в драматургії Лесі Українки // Слово і час. – 1998. – ч.9 – 10. – С.54 – 57.

  3. Драй-Хмара М.Бояриня // Дзвін. – 1991. – ч.2. – С.147 – 154.

  4. Зборовська Н.Моя Леся Українка. Есей. – К., 2002.

  5. Ігнатенко М.Леся, ми і європейська культура // Слово і час. – 1995. – ч.3. – С.49 – 54.

  6. Козак С.Неоромантична концепція слова Лесі Українки // Сучасність. – 1993. – ч.2. – С.138 – 144.

  7. Кудрявцев М.Драма Лесі Українки “Бояриня” – твір з національної історії // Українська мова та література. – 2001. – лютий (ч.6). – С.12 – 13.

  8. Літературознавчий словник-довідник.-К.,1997.-С.491-492.

  9. Мороз Л.Традиції української класики у творчості Лесі Українки // Слово і час. – 2001. – ч.2. – С.6 – 18.

  10. Онуфрієнко О.Головні світоглядно-філософські засади лірики Лесі Українки // Укр. література в загальноосвітній школі. – 1999. –ч.6. – С.31 – 36.

  11. Онуфрієнко О.Модерністичний дискурс і екзистенціальні мотиви творчости Лесі Українки // Слово і час. – 1990. – ч.4 – 5. – С.92 – 96.

  12. Пахаренко В.Нарис української поетики // Українська мова та література. – 1997. – С.49 – 50 (“Лісова пісня”).

Семінарське заняття № 2

Тема: Творчість Михайла Коцюбинського (2 год.)

Мета:докладно з’ясувати сутність імпресіонізму як течії модернізму, риси імпресіонізму у творах М. Коцюбинського. Дослідити особливості стилю, проблематику ранніх оповідань М. Коцюбинського, зокрема оповідання «П’ятизлотник», а також його пізніших творів: «Цвіт яблуні», «На камені», «Поєдинок».

 1. Імпресіонізм як течія модернізму.

 2. Стильова манера, проблематика, образи ранніх оповідань М. Коцюбинського (“П’ятизлотник”).

 3. Творчість М.Коцюбинського 900-х рр. (1901 – 1908) (етюд “Цвіт яблуні”, акварель “На камені”, образок “Поєдинок”): проблематика, образи, художні особливості.

Завдання для обов’язкового виконання

1. Домашні завдання:

 • Прочитати твори М. Коцюбинського: «П’ятизлотник», «Цвіт яблуні», «На камені».

 • Уважно й докладно опрацювати, законспектувати літературознавчі джерела.

 • Підготувати доповідь на тему: "Своєрідність українського імпресіонізму на тлі західноєвропейського".

 • Підготувати доповідь на тему: "Еволюція стилю М. Коцюбинського від просвітницьких тенденцій до модерністських".

 • Підготувати доповідь на тему: "Риси імпресіонізму у творчості М. Коцюбинського".

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]