Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_lit_tsilogo_KhKh_st_NMKD_dlya_stud_novy_2.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
266.75 Кб
Скачать

2. Аудиторні завдання:

 • Уміти аналізувати твори з погляду своєрідності їх жанру, сюжету і композиції, системи образів та проблематики, спираючись на тексти творів.

 • Обов’язково мати тексти творів на семінарському занятті.

Література:

  1. Агеєва В.“Зайві люди” у прозі М.Хвильового // Слово і час. – 1990. – Ч. 10.

  2. Агеєва В.Микола Хвильовий // Хвильовий М. Новели, оповідання. – К., 1995. – С. 5 – 30.

  3. Гаврильченко О., Коваленко А.Хвильовий, Холодний Яр та громадянська війна // Слово і час. – 1992. – Ч. 8.

  4. Гречанюк С.День повернення М.Хвильового // Укр. мова і література в школі. – 1987. – Ч. 12.

  5. 20-ті роки: літературні дискусії, полеміки. – К., 1991.

  6. Донцов Д.Микола Хвильовий // Українське слово. Хрестоматія...: У 3 кн. – Кн. 1. – К., 1994. – С. 654 – 671.

  7. Жулинський М.Із забуття – в безсмертя. – К., 1990.

  8. Жулинський М.Микола Хвильовий. – К., 1991.

  9. Жулинський М. Талант, що прагнув до зір // Хвильовий М. Твори: У 2 т. – Т. 1. – К., 1990.

  10. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. \ За ред. В. Дончика. – К.,1993.

  11. Ковалів Ю.Літературна дискусія 1925 – 1928 рр. – К., 1990.

  12. Павличко С.Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.

  13. Пахаренко В.Поєдинок з Левіяфаном... – Черкаси, 2000.

  14. Пахаренко В. Українська поетика. – Черкаси, 2002.

  15. Плющ Л.Про запахи слів М.Хвильового // Сучасність. – 1987. – Ч. 7 – 8.

  16. Шевчук В.Драма М.Хвильового // Слово і час. – 1994. – Ч. 2.

  17. Шерех Ю.Хвильовий без політики // Березіль. – 1991. – Ч. 9.

Семінарське заняття № 4

Тема: Творчість Бориса Антоненка-Давидовича (2 год.)

Мета:докладно з’ясувати місце постаті і творчості Б. Антоненка-Давидовича у літературному процесі 1920-х – 30-х, 1960-х – 80-х рр. Дослідити особливості стилю, проблематику новел Б. Антоненка-Давидовича.

 1. Б. Антоненко-Давидович і його проза в контексті літературного життя 20 – 30х і 60 – 80х рр.

 2. Новела як літературний жанр і його своєрідність у Б. Антоненка-Давидовича.

 3. Морально-етична проблематика в новелах Б.Антонка-Давидовича “Чистка”, “Іван Євграфович більше не належить собі”.

 4. “Табірна” тема в новелах Б.Антоненка-Давидовича. Проблематика новели “Де подівся Леваневський”.

Завдання для обов’язкового виконання

1. Домашні завдання:

 • Прочитати новели Б. Антоненка-Давидовича: «Чистка», «Іван Євграфович більше не належить собі», «Де подівся Леваневський».

 • Уважно й докладно опрацювати, законспектувати літературознавчі джерела.

 • Підготувати реферати за темами:

 • "Б. Антоненко-Давидович: основні етапи життя і творчости";

 • "Проза Б. Антоненка-Давидовича в контексті літературного життя 20 – 30х рр.";

 • "Проза Б. Антоненка-Давидовича в контексті літературного життя 60 – 80х рр.";

 • "Табірна" тема в новелах Б. Антоненка-Давидовича".

2. Аудиторні завдання:

 • Уміти аналізувати твори з погляду своєрідності їх жанру, сюжету і композиції, системи образів та проблематики, спираючись на тексти творів.

 • Обов’язково мати тексти творів на семінарському занятті.

Література:

 1. Семенчук І. Борис Антоненко-Давидович. – К., 1997.

 2. Антоненко-Давидович Б. "Як я дійшов до життя такого". – К., 1989.

 3. Бойко Л. Лицар правди і добра // Антоненко-Давидович Б. Смерть. Сибірські новели. – К., 1989.

 4. Бойко Л. Майстер психологічної прози //Радянське літературознавство. – 1989. – Ч. 11.

 5. Фащенко В. Із студій про новелу. – К., 1971.

 6. Фащенко В. У глибинах людського буття. – К., 1981.

Семінарське заняття № 5

Тема: Творчість Ліни Костенко. Історичний роман у віршах "Маруся Чурай" (2 год.)

Мета:докладно з’ясувати історію написання і видання роману у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай». Дослідити особливості композиції та сюжету твору, проаналізувати твір з погляду його проблематики та художньої своєрідності.

 1. Історичний роман у віршах "Маруся Чурай": історія написання і видання.

 2. Історизм і фольклорна основа твору.

 3. Особливості композиції та сюжету.

 4. Система образів, проблематика твору.

 5. Художня своєрідність роману "Маруся Чурай".

Завдання для обов’язкового виконання

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]