Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_lit_tsilogo_KhKh_st_NMKD_dlya_stud_novy_2.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
266.75 Кб
Скачать

14 Балів

Змістовий модуль 2

 1. Борис Антоненко-Давидович. “Чистка”, “Іван Євграфович більше не належить собі”, “Де подівся Леваневський” – 3 б.

 2. Валер‘ян Підмогильний. “Остап Шаптала”, “Невеличка драма”, “Місто” (1 твір за вибором) – 2 б.

 3. Юрій Яновський. “ Історія попільниці”, “ Майстер корабля” – 2 б.

 4. Микола Хвильовий. “Вступна новела”, “Я (Романтика)”. – 2 б.

 5. Микола Куліш. “Отак загинув Гуска”, “Народний Малахій”, “Мина Мазайло” – 3 б.

 6. Олександр Довженко. “Україна в огні”, “На колючому дроті”, “Незабутнє”, “Ніч перед боєм” – 4 б.

___________

17 Балів

Змістовий модуль 3

 1. Тодось Осьмачка. “Старший боярин”, “План до двору”, “Ротонда душогубців” (1 твір за вибором) – 2 б.

 2. Василь Барка. “Жовтий князь” – 2 б.

 3. Улас Самчук. “ Марія” – 2 б.

 4. Іван Багряний. “Тигролови”, “Людина біжить над прірвою”, “Огненне коло”, “Сад Гетсиманський” (1 твір за вибором) – 2 б.

 5. Ліна Костенко. “Маруся Чурай” – 1 б.

 6. Василь Симоненко. збірка новел «Вино з троянд» (1 – 2 твори за вибором) – 1 б.

 7. Валерій Шевчук. “ Дім на горі”, “ Око прірви” (1 твір за вибором) – 2 б.

 8. Юрій Андрухович. “Московіада”, “Рекреації”, “Перверзії” , "Дванадцять обручів" (1 твір за вибором) – 2 б.

 9. Оксана Забужко. “Я, Мілена”, “Сестро, сестро”, "Інопланетянка", “Музей покинутих секретів” (1 твір за вибором) – 1 б.

 10. Олександр Ірванець. “Рівне / Ровно (Стіна)” – 2 б.

 11. Антології: “Квіти в темній кімнаті” (1 твір за вибором), “Вечеря на 12 персон” (1 твір за вибором), “Опудало” (1 твір за вибором)

 12. Шкляр В. “Залишенець” – 2 б.

___________

19 Балів

Питання до колоквіуму 1

 1. Українська література зламу віків. Криза народництва і поява модерністського дискурсу.

 2. Доповідь Лесі Українки “Малорусские писатели на Буковине”.

 3. Суть модернізму як мистецького напряму. Головні риси, етапи, течії.

 4. Витоки, основні етапи утвердження та особливості українського модернізму.

 5. Неоромантика як течія модернізму. Специфічні риси української неоромантики.

 6. Драматургія Лесі Українки: проблематика та її художнє втілення. Драма “Лісова пісня”: риси неоромантики у творі, неоромантична проблематика твору, довершеність форми.

 7. Імпресіонізм як течія модернізму. Риси імпресіонізму у творчості М.Коцюбинського. Образи, проблематика, художні особливості повісти М.Коцюбинського “Тіні забутих предків”.

 8. Рання творчість М. Коцюбинського. Еволюція стилю письменника від просвітницьких тенденцій до модерністичних ("Ялинка", "На віру", "П’ятизлотник"). Еволюція стилю М.Коцюбинського від просвітницьких тенденцій до модерністичних. Творчість письменника 900-х рр. (“На камені”, “Цвіт яблуні”, “Поєдинок” та ін.): проблематика, образи, художні особливості.

 9. Експресіонізм як течія модернізму, риси експресіонізму у творчості В.Стефаника.

 10. Збірки новел В.Стефаника: образи, проблематика. Поезія в прозі “Моє слово” – художній маніфест світовідчуття письменника.

 11. Символізм як течія модернізму та його ознаки у творчості О.Кобилянської. Повість "Земля": образи, проблематика, жанрово-стильова своєрідність.

Термінологічний мінімум:

Модернізм, модерність, неоромантика, імпресіонізм, неореалізм, символізм, експресіонізм, художній образ, суб’єктивність, ліризація прози, волюнтаризм, ідеологічність літератури, жанри літератури модернізму, сугестивність, амбівалентність образів, естетизм, іманентний психологізм, декаданс, авангардизм, постмодернізм, символ.

Питання до колоквіуму 2

 1. Літературні угрупування, організації 20-х рр.

 2. Соцреалізм: його природа і посутні риси.

 3. Нав’язування соцреалістичної естетики українським митцям. Втручання компартії у творчий процес (20-30 рр.). Масові репресії українських письменників.

 4. Неокласицизм як течія модернізму та ідейно-естетичне явище в українській літературі 20х рр.

 5. Літературна дискусія 1925 – 28 рр. Основні положення концепції М. Хвильового.

 6. Проза М. Хвильового в контексті української прози 20-х рр. Проблематика і поетика збірки М. Хвильового “Сині етюди”. Аналіз творів збірки (“Вступна новела”, “Редактор Карк”, “Кіт у чоботях”): мотиви, образи, проблематика, поетика.

 7. Трагедійна еволюція героїв оповідань М. Хвильового "Я (Романтика)", "Мати". Глибина психологічної характеристик персонажів.

 8. Рання творчість В. Підмогильного. Вплив європейської літератури на літературно-мистецькі смаки письменника.

 9. Інтелектуальний роман в українській літературі та інтелектуальна проза В. Підмогильного (“Місто” (1928), “Невеличка драма” (1930), “Повість без назви”: аналіз одного з творів (за вибором).

 10. Поетична збірка П. Тичини "Сонячні кларнети": мотиви, образи, проблематика, поетика. Естетична концепція "кларнетизму".

 11. Характеристика творчости П. Тичини 20-х рр.: збірки, твори, проблематика, стильова своєрідність.

 12. Проза Б.Антоненка-Давидовича в контексті літературного життя 20 – 30х і 60 – 80х рр. ХХ ст.

 13. Морально-етична проблематика в новелах Б. Антонка-Давидовича “Чистка”, “Іван Євграфович більше не належить собі”, “Де подівся Леваневський”.

 14. Український театр і драматургія у 20-ті – на поч. 30-х рр. Два напрями розвитку професійного театру 20 – 30х рр. (театр ім. І. Франка, "Березіль").

 15. Драматургія М. Куліша: проблематика, художні особливості (“Мина Мазайло”, “Народний Малахій”): загальний огляд. Детальний аналіз одного твору за вибором.

 16. П’єса М. Куліша "Патетична соната": проблематика та її мистецьке втілення.

 17. Українська еміграційна література. Празька поетична школа як частина літературного процесу 20-30х рр.

 18. Характеристика творчого доробку поетів "празької школи" (Ю. Дараган, Є. Маланюк, О. Ольжич, О. Лятуринська, О. Теліга, Н. Лівицька-Холодна). Докладний аналіз творчого доробку одного з митців.

 19. Особливості літературного процесу в Зах.Україні до 1939 р.

 20. О. Довженко-кінорежисер: кінотвори “Звенигора”, “Арсенал” (образи, проблематика, художня своєрідність).

 21. Проблематика і поетика Довженкової прози (кіноповісті “Україна в огні”, “Земля”, оповідання “На колючому дроті”, “Незабутнє”, “Ніч перед боєм”).

Термінологічний мінімум:

“Розстріляне відродження”, футуризм, конструктивізм, неокласицизм, соцреалізм, цензура, романтика вітаїзму, інтелектуальний роман, екзистенціалізм, алюзія, підтекст, літературна дискусія, літературна критика, літературознавство, кіносценарій, кіноповість, “празька школа”, історіософізм, націотворчість.

Питання до колоквіуму 3

 1. Українська література періоду ІІ світової війни. Українська радянська поезія, поезія вояків УПА.

 2. Українська проза періоду ІІ світової війни: провідні тенденції, твори, проблематика та її мистецьке втілення. Художнє осмислення подій війни у творах Ю. Яновського, О. Довженка.

 3. Українське літературно-мистецьке життя другої половини 40-х рр. в еміграції. МУР.

 4. Об’єднання українських письменників “Слово”. Нью-Йоркська група: учасники, світоглядові і творчі домінанти.

 5. Прозові твори Т. Осьмачки (повісті “Старший боярин”, “План до двору”, “Ротонда душогубців”): образи, проблематика та її мистецьке втілення (аналіз одного твору за вибором).

 6. Роман В. Барки "Жовтий князь": образи, проблематика, стильова своєрідність.

 7. Поетична творчість І. Багряного: домінанти творчости, світоглядно-естетичні шукання.

 8. Прозова творчість І. Багряного. Образи, проблематика, стильові особливості романів “Тигролови”, “Сад Гетсиманський”. Докладний аналіз одного з творів.

 9. Шістдесятництво як рух української інтелігенції і як літературне явище. Основні світоглядні ідеї та естетичні наслідки шістдесятництва.

 10. Поетична творчість В. Стуса. Проблематика, поетика збірок “Круговерть”, “Зимові дерева”, “Веселий цвинтар”, "Свіча в свічаді", "Палімпсести": загальний аналітичний огляд. Докладний аналізх однієї зі збірок.

 11. Різноманітність жанрових форм поезії Д. Павличка (сонети, притчі, рубаї).

 12. Проблематика поем Д. Павличка (“Земля”, “Іван Загайчук”, “Вогнище”, “Поєдинок”, “Князь”). Аналіз однієї з поем: образи, проблематика, поетика.

 13. М. Вінграновський у колі шістдесятників. Поетична творчість митця: збірки, мотиви, поетика. Докладний аналіз однієї зі збірок.

 14. Характеристика поетичної творчості В. Симоненка: збірки, мотиви, поетика. Докладний аналіз однієї зі збірок.

 15. Збірка прозових творів В. Симоненка "Вино з троянд": проблематика, художня своєрідність.

 16. Багатство стильових пошуків української поезії 80-90х рр. Співіснування традиційної, модерністської, авангардистської, постмодерністської поезії. Групи “Бу-Ба-Бу”, “ЛуГОСад”, “Нова дегенерація”.

 17. Поетична спадщина Т. Мельничука, В. Герасим”юка, І. Римарука, Ю. Андруховича: загальний аналітичний огляд (мотиви, проблематика, жанри). Аналіз творчого доробку одного з митців.

 18. Історичний роман у віршах Л. Костенко "Маруся Чурай": система образів, проблематика, художня своєрідність.

 19. Поема І. Драча "Чорнобильська мадонна": система образів, проблематика, художня своєрідність.

 20. Загальна характеристика української радянської прози 60-80х рр.

 21. Творчість О. Гончара, М. Стельмаха (докладний аналіз творчого доробку одного з письменників)

 22. Творчість Ю. Мушкетика, Р. Іваничука, П. Загребельного (докладний аналіз творчого доробку одного з письменників).

 23. Явище “химерної” прози в українській літературі.

 24. Постмодерн як світоглядово-мистецький напрям. Специфіка світосприймання постмодерністів.

 25. Постмодерн як найвизначальніший стиль у творчості молодих українських літераторів 90-х рр. Прикмети постмодерного стилю у романі Ю. Андруховича “Московіада”.

 26. Провідні тенденції української прози 90-х рр. ХХ ст. Імена, твори, проблематика.

Термінологічний мінімум:

Шістдесятництво, “київська” школа, умовність, бароко, химерність, підтекст, гумор, сатира, “естетика страждання”, аванґардизм, постмодернізм.

Розподіл балів з дисципліни (ПМК)

 • Семінари – 7 занять по 5 балів = 35 балів

 • тексти – 14 б. + 17 б. + 19 б. = 50 балів

 • МК – 3 по 5 балів = 15 балів

_________________

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]