Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пересыпкина_курсовая.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
343.53 Кб
Скачать

21

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра економіки підприємства

Курсова робота

з дисципліни «Фінансовий менеджмент» на тему: Фінансове регулювання діяльності підприємства

Студентки 5 курсу, групи Фін – 10М

Напряму підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізації «Фінанси»

Пересипкіної А.О.

Керівник к.е.н., доцент Єрмак С.О

Національна шкала __________________

Кількість балів: _____________________

Оцінка ECTS: _______________________

Члени комісії

___________________(підпис)

__________________________(прізвище та ініціали)

___________________(підпис)

__________________________(прізвище та ініціали)

___________________(підпис)

__________________________(прізвище та ініціали)Кривий Ріг – 2014 рік

ЗМІСТ

Стор.

Вступ………………………………………………………………………………...3

Розділ 1. Теоретичні аспекти регулювання фінансової діяльності підприємства………………………………………………………………………..5

1.1. Теоретичні основи фінансового регулювання діяльності підприємства……5

1.2. Рівні фінансового регулювання діяльності підприємства…………………..10

Висновки за 1 розділом…………………………………………………………….17

Розділ 2. Оцінка поточного стану фінансового регулювання підприємства………………………………………………………………………..18

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства………………….18

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства……………………………………24

2.3 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства…………………....38

Висновки за 2 розділом…………………………………………………………….44

Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення фінансового регулювання на підприємстві………………………………………………………………………...46

Висновки за 3 розділом…………………………………………………………….56

Висновки……………………………………………………………………………57

Список використаних джерел……………………………………………………..60

Додатки……………………………………………………………………………...64

ВСТУП

 

 Розвиток підприємництва визнається в Україні одним із пріоритетних напрямів ринкових реформ і державної регуляторної політики. Значення приватного підприємництва та його вплив на соціально-економічні перетворення важко переоцінити. Перш за все, це додаткові надходження до державного бюджету, нові робочі місця, розширення виробництва товарів і послуг як промислового, так і побутового призначення, запровадження ноу-хау та інших досягнень науково-технічного прогресу і, нарешті, – підвищення добробуту населення.

За роки становлення в Україні ринково орієнтованої економіки держава зробила рішучі кроки щодо стимулювання підприємництва. Зокрема, сформовано підприємницький сектор який поступово і впевнено розширюється.

Проблема фінансового регулювання підприємництва досить гостро стоїть на даному етапі економічного розвитку України. Необхідно визначити оптимальний ступінь державного втручання у підприємницьку діяльність з тим, щоб з одного боку забезпечити ефективне функціонування приватного сектора економіки та отримання ним високих прибутків, а з іншого – створити передумови для збалансованого росту економіки країні загалом та підвищення рівня добробуту громадян.

Сучасні економічні реалії, бажання України інтегруватися у світову економічну та політичну спільноту потребують переосмислення основних принципів ведення бізнесу і ролі держави у цьому процесі.

Проблема фінансового регулювання неодноразово піднімалась і досліджувалась у працях провідних українських та російських вчених, таких як Афанасьєв М.В., Карпенко Г.В., Коваленко Л.О., Литовченко О.Ю., Обущак Т.А., Омелянович Л.О., Плікус І.Й., Руда Р.В., Терещенко О.О., Покатаєва О.В, Філіна Г.І., Шевчук Н.А. та ін.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в дослідженні і розробці заходів з удосконалення фінансового регулювання діяльності підприємств.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

  1. розглянути теоретичні основи фінансового регулювання діяльності підприємства;

  2. визначити рівні фінансового регулювання діяльності підприємства;

  3. надати організаційно-економічну характеристику підприємства;

  4. проаналізувати фінансовий стан підприємства;

  5. оцінити ефективність фінансового регулювання на підприємстві;

  6. зробити пропозиції щодо вдосконалення фінансового регулювання на підприємстві. 

Об’єктом дослідження є ТОВ «Акцент ЛТД».

Предмет дослідження – механізм фінансового регулювання діяльності підприємства.

Інформаційною базою дослідження є фінансова звітність підприємства, сучасні наукові видання, основні положення нормативно-правових актів з питань регулювання фінансової діяльності підприємств в Україні.

Курсова робота складається зі вступу, трьох основних розділів та висновків, список використаних джерел містить 32 найменування. У роботі 2 додатки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.