Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т.6 лекция.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
273.41 Кб
Скачать

Тема 6. Міжнародний кредит

ЛИТЕРАТУРА:

Основна

 1. Жук І.Н., Киреева Е.Ф., Кравченко В.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник / Під общ. ред. І.Н. Жук. - Мн.: БГЭУ, 2010. - 149 с

 2. Основи міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносинах: Підручник / Научн. ред. д-р. економ. наук, професор В.В. Круглов. – М.: ИНФРАнМ, 2006. – 432 с.

 3. Киреев, А.П. Международная экономика. В 2 ч. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование [Текст ] / А. П. Киреев . ─ М. : Международные отношения, 2001. – 488 с.

Допоміжна

 1. The Global Financial Centres Index 11[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.longfinance.net/Publications/GFCI%2011.pdf

 2. Офіційний сайт Z/Yen Group Ltd [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zyen.com/long-finance/global-financial-centres-index-gfci.html

 3. Дробышевский, Сергій Михайлович Перспективи створення міжнародного фінансового центру в Російській Федерації/ Дробышевский С.М., Худько Е.В., Великова Е.Е. – М.: Інститут Гайдара, 2010. – 108 с.

 4. Великий економічний словник / під ред. А.Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – М.: Інститут нової економіки, 2008. – 1472 с.

 5. Мойсейчик Г. І. Архітектоніка глобальної системи фінансових центрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3918

 6. Офіційний сайт BIS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org

 7. Варламова, Т. П. Гроші, кредит, банки [Текст] : учеб. допомога / Т. П.Варламова, Н. Б.Ермасова; М. А.Варламова. - М. : РИОР, 2008. - 128 с.

 8. Офіційний сайт проекту «World Business Law» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbiz.ru/analytics/detail.php?ID=2110

 9. Бризицкая А. В. Міжнародні валютно–кредитні відносини: курс лекцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://window.edu.ru/resource/930/40930/files/dvgu051.pdf

 10. Масленкова. Сучасна практика й проблеми розвитку синдикованого кредитування // Вісник кемеровського державного університету. - № 1 (41), 2010. – 54-63

 11. Інформаційний ресурс Loans.Cbonds [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://loans.cbonds.info/rus/about/

 12. Офіційний сайт Українського банківського порталу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.provsebanki.ru/publish

 13. Карпенко М. Український LIBOR [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.companion.ua/Articles/Content/?Id=16206&Callback=71

 14. Долінський Л. Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnbu/2010_10/2010_10_11.pdf

 15. Боярко І.М. Методологічні особливості оцінки кредитних рейтингів у банківській діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2010_1/28_02_09.pdf

 16. Слав'юк Н.Р. Кредитні рейтинги в системі оцінки конкурентоздатності економіки країни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUbsNbU/2010_1/VUBSNBU7_p34-p37.pdf

 17. Анісімова Л.А. Єврооблігації – альтернативний шлях поповнення пасивів кредитно-фінансових установ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapsv/2011_2/St_4.pdf

 18. Японія є найбільшим кредитором у світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rosukrinform.com/categ-news/item/4595-yaponiya-yavlyaetstya-krypneyshim-kreditorom-v-mire

 19. Агентство REX з'ясувало найбільші країниоборжники в мире [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profi-forex.org/news/entry1008121386.html

 20. The Global Capital Market [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073381349/324678/Global_ Capital_Market.pdf

 21. Report mckinsey Global Institute Mapping global capital markets 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mckinsey.com/insighttpmgi/ research/financial_markets/mapping_global_capital_markets_2011

 22. Global capital markets: entering a new era [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/financial_markets/ global_capital_markets_entering_a_new_era

 23. Michael Mussa, Morris Goldstein The Integration of World Capital Markets. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.frbkc.org/ PUBLICAT/ SYMPOS/1993/s93mussa.pdf

27. International Capital Markets Developments, Prospects, and Key Policy Issues Доповідь МВФ Перспективи розвитку світової економіки. Поновлення росту, збереження ризиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/ external/russian/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/textr.pdf

ЗАВДАННЯ на семінар: див. методичні вказівки

План

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]