Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ремонт часть 1 26.01.12.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
4.61 Mб
Скачать

Если вы не сделаете это сегодня,завтра будет таким же,как и вчера.

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна

Кафедра «Локомотиви»

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія ремонту тепловозів»

Частина 1

Укладачі: М. П. Довбня

В. У. Варфоломєєв

О. Я. Децюра

С. І. Парубок

2012

УДК 629.424.1(07)

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни

«Технологія ремонту тепловозів». Ч.1. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2012, с.28.

Затверджено на засіданні кафедри 6 червня 1981 р., протокол №15.

У частину 1 методичних вказівок включені лабораторні работи, що

Характеризують зношування, дефекацію й ремонт окремих вузлів

Тепловозних дизелів.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності

«Тепловози й тепловозне господарство».

Іл. 17, табл. 12, список літ. – 9 назв.

Укладачі: Микола Петрович Довбня, Віктор Устінович Варфоломєєв, Олександр Якович Децюра, Сергій Іванович Парубок

Рецензенти: доц.И.М.Коротєєв (ДІІТ)

Н.І.Міхєєв (Начальник відділу ремонту служби локомотивного господарства Придніпровської залізниці)

Редактор: Т.В.Щепоткіна

Підписано до печатки 3.09.82. Формат 60х84 1/16. Папір для множних апаратів.

Ротапринг. Усл.печ. л. 1,74. Уч. – узд.л. 2. Тираж 130 екз. Замовлення №75.

Ізд. №26.

Безкоштовно.

Редакційно-видавний видділ,ділянка оперативної поліграфії ДІІТа. 320629,

ГСП, Дніпропетровськ, 10, вул.Акад. В.А.Лазаряна,2.

Зміст

Загальні вказівки……………………..………………………………..………4

  1. Лабораторна робота №1

Визначення величини зношування корінних і шатунних шийок колінчатого вала дизеля 2Д100………………………..……..……………….5

  1. Лабораторна робота №2

Перевірка розбігу щік колінчатого вала дизеля...……………..…………….7

  1. Лабораторна робота №3

Технічні освідчення шатуна………………………………….……………...10

  1. Лабораторна робота №4

Технічне освідчення втулки циліндра………………………………….…...14

  1. Лабораторна робота №5

Технічне освідчення поршня й поршневих кілець………………..……......16

  1. Лабораторна робота №6

Динамічне балансування ротора турбокомпресора…….………………….19

  1. Лабораторна робота №7

Технічне освідчення колісної пари……………………………………….…22

  1. Лабораторна робота №8

Визначення співвісності валів вузлів тепловоза…………...………………25

Використана література ……….………………………………....................28

Загальні вказівки

Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки студентів до лабораторних робіт. Вони повинні сприяти закріпленню матеріалу - прослуханого на лекціях. Тематика лабораторних робіт була обрана з метою більше глибокого вивчення ремонту окремих вузлів і деталей тепловозів, а також з обліком наявного в лабораторії ДІІТа устаткування тепловозів. Всі лабораторні роботи відповідають вимогам програми.

Перед началом лабораторних робіт студенти повинні ознайомитися з вимогами охорони праці. Студенти мають право приступати до лабораторної роботи й включати стенди тільки з дозволу викладача. У період проведення лабораторних робіт необхідно піклуватися про збереження устаткування.

По закінченні проведення лабораторних робіт необхідно скласти звіт, що винний містити в собі короткий опис лабораторної роботи, отримані результати при виконанні її й відповідні висновки. У звіт необхідно записати також прилади, якими користувалися студенти при виконанні відповідної лабораторної роботи.

Обсяг кожної лабораторної роботи розрахований на дві академічних години.

Наступна група лабораторних робіт з дисципліни "Технологія ремонту тепловозів" включена в другу частину методичних вказівок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.