Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pererobiti_trokhi_1.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
186.37 Кб
Скачать

1.3. Перевищення меж необхідної оборони

Наступною умовою правомірності необхідної оборони є те, що захист не повинен перевищувати меж необхідності. Прийняті засоби захисту, нанесена шкода визнаються необхідними, а значить правомірними, якщо вони відповідають характеру та небезпеці посягання.

Визначення цього співвідношення в багатьох випадках найбільш складне питання в практиці застосування закону про необхідну оборону, згідно якому оборона вважається правомірною при умові, що не було перевищено її меж.

Для кожного випадку існують свої межі необхідної оборони, які виникають з конкретних обставин справи. При цьому враховуються як об'єктивні, так і суб'єктивні моменти, а саме: важливість моральних і матеріальних цінностей, що захищаються, інтенсивність та несподіваність посягання, місце, час, обстановка події, реальність спричинення шкідливих наслідків, афектований стан того, хто захищається.

Кримінальний кодекс в ч. 3 ст. 36 визначає поняття перевищення меж необхідної оборони. Вказується, що перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 КК. Коли при перевищенні меж необхідної оборони чи за­ходів, необхідних для затримання злочинця, заподіяно тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть, дії винного за відсутності умислу на позбавлення потерпілого життя належить кваліфікувати за ст. 124 КК.

Щоб установити наявність або відсутність ознак пере­вищення меж необхідної оборони, суди повинні враховувати не лише відповідність чи невідповідність знарядь захисту і нападу, а й характер небезпеки, що загрожувала особі, яка захищалася, та обставини, що могли вплинути на реальне співвідношення сил, зокрема: місце і час нападу, його раптовість, неготовність до його відбиття, кількість нападників і тих, хто захищався, їхні фізичні дані (вік, стать, стан здоров'я) та інші обставини. Якщо суд визнає, що в діях особи є перевищення меж необхідної оборони, у вироку слід зазначити, в чому саме воно полягає.

Призначаючи покарання за дії, пов'язані з переви­щенням меж необхідної оборони, судам слід суворо додер­жувати вимог статей 50, 65 КК.

Питання про відшкодування шкоди, заподіяної вна­слідок перевищення меж необхідної оборони, має вирішу­ватись у відповідності з вимогами статей 440, 454 ЦК. Враховуючи конкретні обставини справи, ступінь винності того, хто оборонявся, і того, хто нападав, суд може змен­шити розмір майнового стягнення. Шкода, заподіяна в стані необхідної оборони без перевищення меж останньої, відшкодуванню не підлягає.

Правомірним слід вважати застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів незалежно від того, якої тяжкості шкода заподіяна тому, хто посягає, якщо воно здійснене для захисту від нападу озброєної особи або групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення.

Крім того, потрібно ще зазначити, що передчасна або запізніла оборона не може бути перевищенням меж необхідної оборони, бо на той момент взагалі не існує стану необхідної оборони.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]