Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika_z_fakhu.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
436.74 Кб
Скачать

Розділ 7. Організація управлінської праці

КП «Райкоопринкторг» - це невелике за розмірами підприємство, яке діє у відповідності до статуту.

На аналізованому підприємстві у кожного управлінського працівника є своя посадова інструкція. В додатках наведені наступні посадові інструкції: керівника організації, головного бухгалтера. Негативним моментом на підприємстві є відсутність положень про структурні підрозділи.

Р

Завдання, в яких використовується поняття «робоче місце»

обоче місце – це зона трудової діяльності робітника, або групи робітників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи. Водночас це первинна ланка виробничої структури підприємства, яка може функціонувати відносно самостійно. Далі розглянемо основні аспекти поняття «робоче місце» (рис. 7.1).

Організаційно-технологічне проектування та календарне планування

Управління зайнятістю та забезпечення підприємств людськими ресурсами

Робоче місце – це частина виробничого простору цеху або відділення, що оснащена засобами праці для виконання елементів виробничого процесу одним співробітником або групою

Робоче місце – це сфера діяльності одного співробітника або виконання сукупності функцій, що закріпленні за одним співробітником

Рис. 7.1 – Аспекти поняття «робоче місце»

Організація робочого місця – це система заходів щодо його планування, оснащення засобами і предметами праці, розміщення в певному порядку, обслуговування й атестації.

Планування робочого місця передбачає раціональне розміщення у просторі матеріальних елементів виробництва, зокрема устаткування, технологічного та організаційного оснащення, а також робітника. Робоче місце має робочу, основну і допоміжну зони. В основній зоні, яка обмежена досяжністю рук людини в горизонтальній і вертикальній площинах, розміщуються засоби праці, що постійно використовуються в роботі. У допоміжній зоні розміщуються предмети, котрі застосовуються рідко.

На даному підприємстві важливим моментом є технічне оснащення робочих місць, як і на будь-яких інших організаціях. Тут окремі робочі місця управлінських працівників групуються відповідно до виконуваних певним співробітником робіт чи функцій. Усі управлінські працівники мають окремі кабінети, які розташовані на одному поверсі. Індивідуальне робоче місце працівника створюється з дотриманням наступних вимог:

  • для кожного робочого місця мають бути визначенні певні завдання та функції, для вирішення яких було створено робоче місце;

  • для виконання завдань та обов`язків мають бути визначенні права та повноваження працівника, який займає дане робоче місце, а також необхідне технічне забезпечення для ефективної роботи;

  • встановлюється чітка відповідальність працівника, яка випливає із суті його робочого місця.

Працівники КП «Райкоопринкторг» працюють за наступним графіком:

  • робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п`ятниця;

  • вихідні дні: субота, неділя;

  • графік роботи: з 8:00 до 17:00 год.;

  • обідня перерва: з 12:00 до 13:00 год.

Планування робочого місця управлінських працівників КП «Райкоопринкторг» передбачає розроблення схеми розміщення співробітників, меблів, технічних засобів у приміщеннях.

До службових меблів належать: письмові (звичайні та спеціалізовані) та допоміжні столи, крісла, стільці, сейфи, полиці, картотеки, етажерки, звичайні або спеціальні шафи.

Робоче місце менеджера має відповідати таким вимогам: площа робочого місця повинна відповідати санітарним нормам; меблі слід розміщувати з урахуванням взаємозв’язків менеджера з підлеглими; обладнання робочого місця і знаряддя праці повинні відповідати змісту й особливостям виконуваної роботи. На робочому місці менеджера мають бути: засоби для складання і копіювання текстових документів, виконання креслярських робіт, зберігання і пошуку документів тощо.

Розглянемо графічний план приміщень КП «Райкоопринкторг» (рис. 7.2).

Приймальня

Кабінет

Голови правління

Кабінет заступника директора

Кабінет товарознавця

Бухгалтерія

Кабінет директора

Кабінет головного бухгалтера

Рис. 7.2 – Графічний план приміщень КП «Райкоопринкторг»

Для будь-якої праці необхідний певний простір. Це площа, на якій встановлюються необхідні меблі та устаткування. Цю площу займає сам працівник. До неї також включають площу проходів до столу, устаткування тощо.

Площа робочих приміщень працівників відповідає нормам: технічний виконавець – 3-4 м2, фахівець – 4-6 м2, головний інженер – 8-24 м2, приймальня – 19-20 м2, керівник організації – 24-25 м2.

Тобто за усіма санітарними нормами виконані умови праці для робітників даного підприємства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]