Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка 2011.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
828.42 Кб
Скачать

Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств (спеціаліст)

Мета: засвоєння знань з економіки, організації й ефективності господарювання об’єднань підприємств.

Завдання: вивчення теоретичних засад економіки та організації функціонування інтегрованих структур – об’єднань підприємств, набуття навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання.

Предмет: закономірності функціонування та розвитку об’єднань підприємств.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання.

 2. Спеціалізація і кооперування підприємств об’єднання.

 3. Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств.

 4. Холдингова організація об’єднань підприємств.

 5. Організаційно-управлінські структури підприємств.

 6. Регулювання діяльності об’єднань підприємств.

 7. Організація циклу «дослідження-виробництво» в об’єднаннях підприємств у наукових установ.

 8. Фінансування об’єднань підприємств.

 9. Особливості діяльності промислово-фінансових груп.

 10. Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації.

 11. Стратегічні альянси підприємств.

Управління проектами (спеціаліст, магістр)

Мета: надання знань про методи, техніку й інструментарій управління проектами.

Завдання: вивчення засад проектної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів проектного менеджменту; набуття вмінь виконання основних функцій управління проектами – організації, планування та контролю.

Предмет: методи і процеси управління проектами.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Загальна характеристика управління проектами.

 2. Обґрунтування доцільності проекту.

 3. Основні форми організаційної структури проектів.

 4. Загальні підходи до планування і контролю проектів.

 5. Структуризація проекту.

 6. Сітьове і календарне планування проекту.

 7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету.

 8. Контроль виконання проекту.

 9. Управління ризиками в проектах.

 10. Управління якістю проектів.

 11. Організація проведення торгів за проектами.

 12. Формування і розвиток проектної команди.

 13. Програмне забезпечення процесу управління проектом

Управління потенціалом підприємства (спеціаліст, магістр)

Мета: формування теоретичних і прикладних знань про методи та процеси управління формуванням, функціонуванням і розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи.

Завдання: вивчення новітніх підходів до управління формуванням, розвитком, конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, результативністю його використання за сучасними соціально-економічними критеріями; набуття вмінь обґрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризі й антикризового управління суб’єктами господарювання.

Предмет: методи й процеси управління потенціалом підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства.

 2. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства.

 3. Структура потенціалу підприємства та її оптимізація.

 4. Парадигма управління потенціалом підприємства за вартісними критеріями.

 5. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами.

 6. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства.

 7. Управління інтелектуальним потенціалом підприємства.

 8. Управління інноваційним потенціалом підприємства.

 9. Управління фінансовим потенціалом підприємства.

 10. Система управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємства.

 11. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства.

 12. Управління організаційним потенціалом підприємства.

 13. Система антикризового управління потенціалом підприємства.

 14. Управління інформаційним потенціалом підприємства.

 15. Механізми та інструменти протидії кризовим процесам.

 16. Управління результативністю використання потенціалу підприємства.

 17. Проектування систем управління потенціалом на підприємствах.

 18. Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства.

 19. Особливості інвестиційного відтворення потенціалу підприємства.

 20. Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем управління потенціалом підприємств.