Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗВІТ!!! 2014 практика.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
6.21 Mб
Скачать

4. Характеристика «ігзк»

4.1.Технологія видобування

На кар'єрах ІГЗК застосовується екскаваторно-гідравлічний спосіб видобутку з використанням крокуючих екскаваторів ЕК-5/45 та ЕК-10/60, землесосних забійних установок і перекачних станцій із грунтовими насосами, гідромоніторами з дистанційним керуванням і водяними насосами. Вода від насосної станції оборотного водопостачання 2-ма водяними насосами, що працюють паралельно, подається в кар'єр по водоводу трубою d-530мм. Необхідна кількість води для розмиву пісків і приготування пульпи 1400-1500 м3/час. Екскаватор добуті рудні піски безпосередньо з забою або проміжного відвалу складує у відвал перед гідромоніторами. Два гідромонітори розмивають відвал рудних пісків. Тиск води перед насадками 6,5-8 атм, швидкість витікання струменю 30-40 м/с. Один гідромонітор використовується тільки для розмиву і транспортування пісків до приймального зумпфу забійної станції, інший додатково робить приготування пульпи у співвідношенні Т: Р 1:10 і очищення решіткі зумпфа від каміння. Приймальний зумпф являє собою перевернуту усечену піраміду, виконану з металу розмірами: висота-2,5 м, нижня основа - 2x2 м, верх-3х3 м. Зверху зумпф закритий металевою решіткою розмірами 80х80 мм.

Забійний землесос по трубопроводу d-426 мм подає пульпу на збагачувальну фабрику. При великих відстанях або несприятливому рельєфі денної поверхні на трасі пульповоду встановлюються перекачні станції, що дозволяє збільшити тиск у трубопроводі для транспортування пісків на збагачувальну фабрику. Кількість їх визначається гідравлічним розрахунком. В умовах ІГЗК перекачні станції встановлюються через кожні 1000-1200 м. Гідравлічний розрахунок дозволяє визначити оптимальний діаметр трубопроводу виходячи з критичної швидкості руху твердих частинок і метою піділювання нижньої частини труби, що дозволяє зменшити знос стінок труби. Для збільшення терміну служби пульповоду його один раз у 1-2 роки (у залежності від абразивності рудних пісків) повертають по осі на 1200, що дає можливість експлуатувати трубопровід до 4 років.

4.2.Первинне збагачення

Первинне збагачення здійснюється на порівняно невеличких збагачувальних фабриках, що розташовані в безпосередній близькості від місця видобутку пісків. Продукцією фабрик первинного збагачення є «чорновий» ільменітовий концентрат з вмістом ільменіту на рівні 70%.

Процес збагачення на цих фабриках містить у собі такі етапи:

  1. Підготовка пісків до збагачення - здійснюються з метою розмиву (дезінтеграції) поданих на фабрику пісків, видалення великих (більш 4мм) і дрібних (менше 0,05мм) часток, що практично не містять ільменіту. До їх складу входить кварц, галька, польовий шпат, каолін, глина. Підготовка пісків проводиться в мокрому режимі (у виді пульпи) за допомогою операцій дезинтеграції, грохочення та знешламлювання. Головним устаткуванням цих операцій є скрубери, інерційні грохоти і гідроциклони. Продуктом підготовки пісків є зерниста маса, що містить 8-15% ільменіту.

  2. Гравітаційне збагачення - здійснюється з метою видалення головної маси порожньої породи, тобто кварцу, зерна якого майже в два рази легше за зерна ільменіту. Цей етап збагачення проводиться за допомогою декількох стадій гвинтової сепарації. Головним устаткуванням є гвинтові сепаратори різноманітних моделей. Продуктом гравітаційного збагачення є чорновий ільменітовий концентрат, що містить до 70 % ільменіту.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]