Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
LekPav_1178_az.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
745.98 Кб
Скачать

Дәрістердің тірек коспектілері

ФФСО ПГУ 7.18.2/05

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері үшін

«Схемотехника» пәні бойынша

ДӘРІСТЕРДІҢ

ТІРЕК КОСПЕКТІЛЕРІ

Павлодар

Дәрістердің тірек коспектілерін бекіту парағы

ФФСО ПГУ 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН

ФМж/еАТ факультетінің деканы

___________ С.К.Тлеукенов

200 __ ж. «___»____________

Құрастырушы: Аға оқытушы Джарасова Г.С.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері үшін

«Cхемотехника» пәні бойынша

Дәрістердің тірек коспектілері

Кафедра мәжілісінде бекітілді, 20___ж. «___»____________ Хаттама №_____.

Кафедра меңгерушісі _________________________ Нұрбекова Ж.Қ.

Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталды,

200__ж. «___»____________ Хаттама №_____.

ӘК төрайымы _________________________ Кишубаева А.Т.

Мазмұны

1 Базалық жартылай өткізгіш диодтар мен транзисторлар

2 Функционалдық түйіндер

3 Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы

4 Аналогтық электрондық құрылғылардың сұлбатехникасы

5 Аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер

6 Коректендіру блоктарының сұлбатехникасы және ЭЕМ құрылғыларын программалық басқару элементтері

1 ТАҚЫРЫП. Есептеу техникасының арифметикалық және логикалық негіздері

Жоспар

    1. Санау жүйелері

    2. Алгебра логикасы

Кейбір комбинациялық схемаларда логикалық функциялар тек кіретін айнымалылардың мәндерінің комбинациясынан байланысты болады.

Көп цифрлық құрылғыларды сипаттау барысында кіретін және шығатын сигналдардың реттелген екілік жиынын қолданады. Бұл жиындарды санау жүйелерінде көрсету ыңғайлы.

    1. Санау жүйелері

Санау жүйелерi позициялық және позициялық емес болып екiге бөлiнедi.

Позициялық емес санау жүйесiнде цифрдың мәнi оның сандағы позициясына (разрядына) байланысты емес. Позициялық емес СЖ «Римдік» сандар жатады.

Мысалы, римдiк санау жүйесiнде ХI санында Х-ондықты, I-бiрлiктi бiлдiрдi; IХ санында да I-бiрлiктi, Х- ондықты бiлдiрдi.

Позициялық санау жүйесiнде цифрдың мәнi оның сандағы позициясына (разрядына) байланысты.

Мысалы: 455 санында 4 цифрасы жүздiктi, 245 санында 4 цифрасы ондықты, 184 санында 4 цифрасы бiрлiктi бiлдiредi.

Кез келген теріс емес n – разрядты бүтін сан Сn-1, … , C1, C0 позициялық СЖ-де мына түрде көрсетіледі:

D = Сn-1bn-1 + … C1b1 + C0b0 ,

мұндағы D – ондық жүйедегі сан, Сi – i разрядтың мәні, b – санау жүйесі, bі – салмақтық коэф., n – бүтін санның разряд саны. Цифрлық және есептеу техникасында кең таралған екілік (BIN), ондық (DEC), он алтылық (HEX) санау жүйелері.

Санау жүйелерiнiң айырмашылықтары оның базалық цифрларына байланысты.

Санау жүйелерi

Базалық цифрлары

Екiлiк

Сегiздiк

Ондық

Он алтылық

0,1

0,1,2,3,4,5,6,7

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]