Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Проектування цифрових структур К.Р

..pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
964.31 Кб
Скачать

81

При виконанні множення порядки операндів додаються, а мантиси перемножуються. Після перемножування мантис виникають додаткові молодші розряди мантиси, які відкидаються з використанням операції заокруглення результату. Також може відбутися денормалізація мантиси (старший двійковий розряд мантиси не дорівнює 1), яке усувається збільшенням мантиси в 2 рази з відповідним зменшенням порядку результату (процес нормалізації результату).

Приклад 4.10.6. Виконати множення A*B двох чисел, представлених у форматі з рухомою комою, який відповідає табл. 4.10.2, шістнадцятковий код числа A=51, шістнадцятковий код числа B=68.

Процес множення ілюструється табл. 4.10.9. У таблиці формат результату відтворюється після виконання множення і заокруглення. Результат множення A*B=17/16*3=13/4=3,25 (точний результат A*B=3,1875, помилка винакає з-за обмеженості розрядної сітки). В обраному форматі результат записується як 6a (у 16-ковій системі числення).

Після виконання додавання порядків може відбутися переповнення порядку, яке може усунутися нормалізацією мантиси (приклад 4.10.7) або стане фатальною помилкою

(приклад 4.10.8).

Приклад 4.10.7. Виконати множення A*B двох чисел, представлених у форматі з рухомою комою, який відповідає табл. 4.10.2, шістнадцятковий код числа A=51, шістнадцятковий код числа B=78.

Процес множення ілюструється табл. 4.10.10. У таблиці формат результату відтворюється після виконання множення і заокруглення. Результат множення A*B=17/16*6=13/2=6,5 (точний результат A*B=6,375, помилка винакає з-за обмеженості розрядної сітки). В обраному форматі результат записується як 7a (у 16-ковій системі числення).

Приклад 4.10.8. Виконати множення A*B двох чисел, представлених у форматі з рухомою комою, який відповідає табл. 4.10.2, шістнадцятковий код числа A=61, шістнадцятковий код числа B=78.

Процес множення ілюструється табл. 4.10.11. У таблиці формат результату відтворюється після виконання множення і заокруглення. Результат множення A*B=17/16*6=13/2=6,5 (точний результат A*B=6,375, помилка винакає з-за обмеженості розрядної сітки). В обраному форматі результат записується як 7a (у 16-ковій системі числення).

При виконанні ділення порядки операндів віднімаються, а мантиси діляться. Після ділення мантис може відбутися переповнення мантиси, яке усувається зменшенням мантиси в 2 рази з відповідним збільшенням порядку результату. Також може відбутися денормалізація мантиси (старший двійковий розряд мантиси не дорівнює 0), яке усувається збільшенням мантиси в 2 рази з відповідним зменшенням порядку результату (процес нормалізації результату).

Після віднімання порядків може відбутися переповнення порядку, яке може усунутися нормалізацією результату або стане фатальною помилкою.

82

 

 

 

Таблиця 4.10.7

Аналіз і підготовка операндів

 

Операнд A

 

Операнд B

Операнди у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий код)

68

 

60

 

Операнди у форматі з рухомою комою (двійковий код)

01101000

 

01100000

 

Розбиті на поля операнди у форматі з рухомою комою

0.110.1000

 

0.110.0000

 

Знак

+ (0)

 

+ (0)

 

Характеристика

6=110

 

6=110

 

Показник порядку

2=6-4

 

2=6-4

 

Порядок

4=22

 

4=22

 

Мантиса

¾=0,11000

 

½=0,10000

 

Величина числа

+3=4*¾

 

+4*½=+2

 

Примітка

 

A=+3

 

B=+2

Визначення результату:

 

Результат:

 

 

 

Знак результату

+ (0)

 

 

 

Мантиса результату визначається відніманням мантис операндів,

00.11000

 

 

 

результат ненормалізований

-00.100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.010000

 

 

 

Нормалізація мантиси результату множенням на 2 (зсувом ліворуч

0.10000

 

 

 

на 1 розряд)

 

 

 

 

 

Мантиса результату

½=0,10000

 

 

 

Зменшення показника порядку результату на 1 для компенсації

2-1=1

 

 

 

нормалізації мантиси результату

 

 

 

 

 

Порядок результату

2=21

 

 

 

Величина результату

+2*½=+1

 

 

 

Характеристика результату

5=1+4=101

 

 

 

Розбитий на поля результат у форматі з рухомою комою

0.101.0000

 

 

 

Результату у форматі з рухомою комою (двійковий код)

01010000

 

 

 

Результату у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий код)

50

 

 

 

Примітка

 

A-B=3-2=+1

Приклад 4.10.9. Виконати ділення A/B двох чисел, представлених у форматі з рухомою комою, який відповідає табл. 4.10.2, число A=61, число B=78 (у 16-ковій системі числення).

Процес ділення ілюструється табл. 4.10.12. У таблиці формат результату відтворюється після виконання ділення. Результат ділення A*B=17/16*6=13/2=6,5 (точний результат A*B=6,375, помилка винакає з-за обмеженості розрядної сітки). В обраному форматі результат записується як 7a (у 16-ковій системі числення).

При виконанні множення і ділення чисел з рухомою комою слід пам’ятати, що їхні порядки зміщені і зміщення зникає після додавання і віднімання порядків. Для відновлення формату результату треба додатково вводити змішення порядку результату після додавання і віднімання порядків.

При виконанні множення і ділення чисел з рухомою комою так само, як і при відніманні, може виникати так зване антипереповнення, коли результат за своїм абсолютним значенням менший від найменшого числа, яке можна представити у форматі з рухомою комою, але не рівний 0. Як результат в цьому випадку повинен видаватися 0.

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.10.8

Аналіз і підготовка операндів

 

 

 

 

Операнд A

 

Операнд B

Операнди у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий

21

 

20

 

 

код)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операнди у форматі з рухомою комою (двійковий код)

00100001

 

00100000

 

Розбиті на поля операнди у форматі з рухомою комою

0.010.0001

 

0.010.0000

 

Знак

 

 

 

 

 

+ (0)

 

+ (0)

 

Характеристика

 

 

 

 

2=010

 

2=010

 

Показник порядку

 

 

 

 

-2=2-4

 

-2=2-4

 

Порядок

 

 

 

 

 

1/4=2-2

 

1/4=2-2

 

Мантиса

 

 

 

 

 

17/32= =0,10001

½=0,10000

 

Величина числа

 

 

 

 

+17/128=1/4*17/32

+1/4*½=+1/8

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

A=17/128

 

A=+1/8=16/128

Визначення результату

 

 

 

 

Результат

 

 

 

 

Знак

 

 

 

 

 

+ (0)

 

 

 

 

Мантиса результату визначається відніманням мантис

00.10001

 

 

 

 

операндів, результат ненормалізований

 

-00.10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.00001

 

 

 

 

Нормалізація мантиси результату (4 зсуви ліворуч)

 

0.10000

 

 

 

 

Мантиса результату

 

 

 

 

½=0,10000

 

 

 

 

Зменшення показника порядку результату на 4 для

-2-4=-6

 

 

 

 

компенсації нормалізації мантиси результату

 

 

 

 

 

 

 

Показник порядку результату

 

 

 

-6

 

 

 

 

Порядок результату

 

 

 

 

1/64=2-6

 

 

 

 

Величина результату

 

 

 

+1/64*½=+1/128

 

 

 

Характеристика результату

 

 

 

 

-6+4=-2 – недопустиме значення

 

 

 

 

 

 

 

характеристики,

характеристика

 

 

 

 

 

 

 

від’ємна, антипереповнення

Розбитий на поля результат у форматі з рухомою комою

0.000.0000

як

результат

 

 

 

 

 

 

 

видається 0

 

 

 

 

Результату у форматі з рухомою комою (двійковий код)

00000000

 

 

 

 

Результату

у

форматі

з

рухомою

комою

00

 

 

 

 

(шістнадцятковий код)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

A-B=17/128-16/128=

=1/128<1/16

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменше число, яке можна

 

 

 

 

 

 

 

представити у даному форматі)

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.10.9

Аналіз і підготовка операндів

 

 

 

 

 

Операнд A

Операнд B

Операнди

у

форматі

з

рухомою

комою

51

 

 

68

 

 

(шістнадцятковий код)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операнди у форматі з рухомою комою (двійковий код)

01010001

 

01101000

 

Розбиті на поля операнди у форматі з рухомою комою

0.101.0001

0.110.1000

 

Знак

 

 

 

 

 

 

 

+ (0)

 

 

+ (0)

 

 

Характеристика

 

 

 

 

 

 

5=101

 

6=110

 

Показник порядку

 

 

 

 

 

 

1=5-4

 

2=6-4

 

Порядок

 

 

 

 

 

 

 

2=21

 

 

4=22

 

 

Мантиса

 

 

 

 

 

 

 

17/32=0,10001

3/4=0,11000

 

Величина числа

 

 

 

 

 

 

+2*17/32=+17/16

+4*3/4=+3

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

A=+17/16

 

A=+3

Визначення результату

 

 

 

 

 

 

Результат

 

 

 

 

Знак

 

 

 

 

 

 

 

+ (0)

 

 

 

 

 

Мантиса

результату

визначається

перемноженням

 

 

0.10001

 

 

 

мантис операндів, результат ненормалізований

 

 

х

0.11000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 10001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+10001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0110011000

 

 

 

Нормалізація мантиси результату (1 зсув ліворуч)

 

0.1100110000

 

 

 

Заокруглення мантиси результату (в дужках – розряди,

0.11001(10000)

 

 

 

які відкидаються)

 

 

 

 

 

 

+0.00000 10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.11010

 

 

 

 

Мантиса результату

 

 

 

 

 

13/16=0,11010

 

 

 

Порядок

результату

визначається

додаванням

1+2=3

(найбільше

допустиме

показників порядків операндів

 

 

 

 

 

значення порядку в даному форматі)

Зменшення показника порядку результату на 1 для

3-1=2

 

 

 

 

компенсації нормалізації мантиси результату

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник порядку результату

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Порядок результату

 

 

 

 

 

4=22

 

 

 

 

 

Величина результату

 

 

 

 

 

+4*13/16=+13/4

 

 

 

Характеристика результату

 

 

 

 

2+4=6=110

 

 

 

Розбитий на поля результат у форматі з рухомою комою

0.110.1010

 

 

 

Результату у форматі з рухомою комою (двійковий код)

01101010

 

 

 

 

Результату

у

форматі

з

рухомою

комою

 

6a

 

 

 

 

 

(шістнадцятковий код)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

A*B=17/16*3=13/4=3,25

(точний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результат

A*B=3,1875,

помилка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

винакає

з-за обмеженості розрядної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сітки)

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.10.10

Аналіз і підготовка операндів

 

 

 

 

 

Операнд A

Операнд B

 

 

Операнди

у

форматі

з

рухомою

комою

51

 

78

 

 

(шістнадцятковий код)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операнди у форматі з рухомою комою (двійковий код)

01010001

01111000

 

 

Розбиті на поля операнди у форматі з рухомою комою

0.101.0001

0.111.1000

 

 

Знак

 

 

 

 

 

 

 

+ (0)

 

+ (0)

 

 

Характеристика

 

 

 

 

 

 

5=101

7=111

 

 

Показник порядку

 

 

 

 

 

 

1=5-4

3=7-4

 

 

Порядок

 

 

 

 

 

 

 

2=21

 

8=23

 

 

Мантиса

 

 

 

 

 

 

 

17/32=0,10001

3/4=0,11000

 

 

Величина числа

 

 

 

 

 

 

+2*17/32=+17/16

+8*3/4=+6

 

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

A=+17/16

A=+6

 

 

Визначення результату

 

 

 

 

 

 

Результат

 

 

 

Знак

 

 

 

 

 

 

 

+ (0)

 

 

 

 

Мантиса

результату

визначається

перемноженням

 

 

0.10001

 

 

 

мантис операндів, результат ненормалізований

 

 

х

0.11000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 10001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+10001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0110011000

 

 

 

Нормалізація мантиси результату (1 зсув ліворуч)

 

0.1100110000

 

 

 

Заокруглення мантиси результату (в дужках – розряди,

0.11001(10000)

 

 

 

які відкидаються)

 

 

 

 

 

 

+0.00000 10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.11010

 

 

 

Мантиса результату

 

 

 

 

 

13/16=0,11010

 

 

 

Порядок

результату

визначається

додаванням

 

1+3=4 (переповнення порядку)

 

 

показників порядків операндів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення показника порядку результату на 1 для

 

4-1=3 (відновлення допустимого

компенсації нормалізації мантиси результату

 

 

значення порядку)

 

 

 

Показник порядку результату

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Порядок результату

 

 

 

 

 

8=23

 

 

 

 

Величина результату

 

 

 

 

 

+8*13/16=+13/2

 

 

 

Характеристика результату

 

 

 

 

3+4=7=111

 

 

 

Розбитий на поля результат у форматі з рухомою комою

0.111.1010

 

 

 

Результату у форматі з рухомою комою (двійковий код)

01111010

 

 

 

Результату

у

форматі

з

рухомою

комою

 

7a

 

 

 

 

(шістнадцятковий код)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: A*B=17/16*6=13/2=6,5 (точний результат

A*B=6,375, помилка

винакає

з-за

обмеженості розрядної сітки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.10.11

Аналіз і підготовка операндів

 

 

 

 

 

Операнд A

 

 

Операнд B

Операнди

у

форматі

з

рухомою

комою

61

 

 

 

78

 

 

(шістнадцятковий код)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операнди у форматі з рухомою комою (двійковий код)

01100001

 

 

01111000

 

Розбиті на поля операнди у форматі з рухомою комою

0.110.0001

 

 

0.111.1000

 

Знак

 

 

 

 

 

 

 

+ (0)

 

 

 

+ (0)

 

 

Характеристика

 

 

 

 

 

 

6=110

 

 

7=111

 

 

Показник порядку

 

 

 

 

 

 

2=6-4

 

 

3=7-4

 

 

Порядок

 

 

 

 

 

 

 

4=22

 

 

 

8=23

 

 

Мантиса

 

 

 

 

 

 

 

17/32=0,10001

 

 

3/4=0,11000

 

Величина числа

 

 

 

 

 

 

+4*17/32=+17/8

 

+8*3/4=+6

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

A=+17/8

 

 

A=+6

 

 

Визначення результату

 

 

 

 

 

 

Результат

 

 

 

 

 

Знак

 

 

 

 

 

 

 

+ (0)

 

 

 

 

 

 

Мантиса

результату

визначається

перемноженням

 

 

0.10001

 

 

 

 

 

мантис операндів, результат ненормалізований

 

 

х

0.11000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 10001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+10001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0110011000

 

 

 

 

 

Нормалізація мантиси результату (1 зсув ліворуч)

 

0.1100110000

 

 

 

 

 

Заокруглення мантиси результату (в дужках – розряди,

0.11001(10000)

 

 

 

 

які відкидаються)

 

 

 

 

 

 

+0.00000 10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.11010

 

 

 

 

 

Мантиса результату

 

 

 

 

 

13/16=0,11010

 

 

 

 

 

Порядок

результату

визначається

додаванням

 

2+3=5 (переповнення порядку)

показників порядків операндів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення показника порядку результату на 1 для

 

5-1=4 (допустиме значення порядку

компенсації нормалізації мантиси результату

 

 

не

відновлюється,

фатальна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помилка)

 

 

 

 

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

A*B=17/8*6

виникає

фатальна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помилка,

точний

результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A*B=12,75 > 7¾ ( результат більший

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за найбільше число, яке можна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представити у даному форматі),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помилка винакає

з-за обмеженості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розрядної сітки.

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.10.12

Аналіз і підготовка операндів

 

 

 

 

 

Операнд A

Операнд B

Операнди

у

форматі

 

з

рухомою

комою

72

78

 

(шістнадцятковий код)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операнди у форматі з рухомою комою (двійковий код)

01110010

01111000

 

Розбиті на поля операнди у форматі з рухомою комою

0.111.0010

0.111.1000

 

Знак

 

 

 

 

 

 

 

+ (0)

+ (0)

 

Характеристика

 

 

 

 

 

 

7=111

7=111

 

Показник порядку

 

 

 

 

 

 

3=7-4

3=7-4

 

Порядок

 

 

 

 

 

 

 

8=23

8=23

 

Мантиса

 

 

 

 

 

 

 

9/16=0,10010

3/4=0,11000

 

Величина числа

 

 

 

 

 

 

+8*9/16=+9/2

+8*3/4=+6

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

A=+9/2

A=+6

Визначення результату

 

 

 

 

 

 

Результат

 

 

Знак

 

 

 

 

 

 

 

+ (0)

 

 

Мантиса результату визначається діленням мантис

0,10010:0,11000=0,11

 

операндів, результат нормалізований

 

 

-0,1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

 

Мантиса результату

 

 

 

 

 

¾=0,11000

 

 

Порядок

результату

визначається

відніманням

3-3=0

 

 

показників порядків операндів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок результату

 

 

 

 

 

1=20

 

 

Величина результату

 

 

 

 

 

+1*3/4=+3/4

 

 

Характеристика результату

 

 

 

 

 

0+4=4=100

 

 

Розбитий на поля результат у форматі з рухомою комою

0.100.1000

 

 

Результату у форматі з рухомою комою (двійковий код)

01001000

 

 

Результату

у

форматі

з

рухомою

комою

48

 

 

(шістнадцятковий код)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

A/B=3/4

 

 

88

Російсько-український словник-мінімум термінологічної лексики з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів"

А

АВТОМАТ - АВТОМАТ а. абстрактный - а. абстрактний

а. апериодический - а. аперіодичний а. асинхронный - а. асинхронний а. вероятностный - а. стохастичний,

і(й)мовірнісний взаимодействие а. с внешней средой -

взаємодія а. із зовнішнім середовищем, взаємодія а. з довкіллям

а. детерминированный - а. детермінований

а. дискретный - а. дискретний игры автоматов - ігри автоматів

а. комбинационный - а. комбінаційний а. конечный - а. скінченний а. линейный - а. лінійний а. микропрограммный - а.

мікропрограмний а. Мили - а. Мілі

моделирование а. - моделювання а. а. Мура - а.Мура а. недетерминированный - а.

недетермінований а. нелинейный - а. нелінійний

а. ненадежный - а. ненадійний а. непрерывный - а. неперервний а. операционный - а. операційний а. последовательностный - а.

послідовнісний а. самовоспроизводящийся - а.

самовідтворний а. секвенциальный - а. секвенційний

а. синхронный - а. синхронний а. стохастический - а. стохастичний а. структурный - а. структурний а. Тьюринга - а. Тюрінга

а. управляющий - а. управний (адм.- госп.), а. керівний (техн.)

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ - АВТОМАТИЗОВАНИЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ - АВТОМАТИЧНИЙ АДАПТАЦИЯ - АДАПТАЦІЯ АДРЕС - АДРЕСА АДРЕСНОСТЬ - АДРЕСНІСТЬ АКСИОМА - АКСІОМА

а. булевой алгебры - а. бульової алгебри АМПЛИТУДА - АМПЛІТУДА АЛГЕБРА - АЛГЕБРА

а. булева(Буля) - а. бульова(Буля), булева а. Жегалкина - а. Жегалкіна а. логики - а. логіки

а. переключательная - а. перемикальна а. Пирса - а. Пірса а. псевдобулева - а. псевдобульова,

псевдобулева а. Шеффера - а. Шеффера

АЛГЕБРАИЗИРОВАТЬ - АЛГЕБРИЗУВАТИ

АЛГОРИТМ - АЛГОРИТМ, -МУ а. выбора решения - а. вибору розв'язку а. проверки - а. перевірки

АЛУ (АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО) - АЛП (АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ)

АЛФАВИТ - АЛФАВІТ,-ТУ, АБЕТКА а. внешний - а. зовнішній а. внутренний - а. внутрішній а. входной - а. вхідний а. выходной - а. вихідний

а. двоичный - а. двійковий а. иероглифический - а. єрогліфічний,

ієрогліфічний а. латинский - а. латинський

а. машинный - а. машинний а. первичный - а. первинний, первісний а. славянский - а. слов'янський

АНАЛИЗ - АНАЛІЗ,-ЗУ а. данных - а.даних

а. логический - а. логічний а. математический - а. математичний а. ошибок - а. помилок

а. сигнатурный - а. сигнатурний

а. системный - а. системний а. шифра - а. шифру

АНАЛИЗАТОР - АНАЛІЗАТОР,-РА а. лексический - а. лексичний а. логический - а. логічний а. сигнатурный - а. сигнатурний а. символов - а. символів а. структуры - а. структури

АНАЛОГ - АНАЛОГ,-ГА, ВІДПОВІДНИК,- КА

АНАЛОГИЧНЫЙ - АНАЛОГІЧНИЙ АНАЛОГИЯ - АНАЛОГІЯ АНАЛОГОВЫЙ - АНАЛОГОВИЙ АНОМАЛЬНЫЙ - АНОМАЛЬНИЙ АППАРАТ - АПАРАТ,-ТА (ПРИБОР - ПРИЛАД,-ДУ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - ПРИСТРІЙ,-РОЮ ОБОРУДОВАНИЕ - УСТАТКУВАННЯ) а. математический - а. математичний

АРГУМЕНТ - АРГУМЕНТ,-ТА,-ТУ (ДОВОД - ДОВІД,-ВОДУ)

а. фактический - а. фактичний а. формальный - а. формальний а. функции - а. функції

АРИФМЕТИКА - АРИФМЕТИКА а. двоичная - а. двійкова

а. двоично-десятичная - а. двійководесяткова

а. десятичная - а. десяткова а. с плавающей точкой - а. з плавальною

(плаваючою) крапкою а. с фиксированной точкой - а. з

фіксованою крапкою АС (АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

СИСТЕМА) – АС (АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА)

АССОЦИАТИВНОСТЬ - АСОЦІАТИВНІСТЬ,-НОСТІ

АСУ (АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ) - АСК (АВТО-МАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ), техн.; АСУ (АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ), адм.-госп

89

АУ (АРИФМЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО) - АП (АРИФМЕТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ)

АЦВМ (АНАЛОГО-ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА) – АЦОМ (АНАЛОГО-ЦИФРОВА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА)

АЦП (АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) - АЦП (АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ)

Б

БАЗА - БАЗА б. данных - б. даних

б. знаний - б. знань б. счетная - б. лічильна, зліченна, б. лічби

БАЗИС - БАЗИС,-СУ, ОСНОВА б. Буля - б. Буля б. Жегалкина - б. Жегалкіна

б. логический - б. логічний б. мажоритарный - б. мажоритарний б. монофункциональный - б.

монофункційний б. несократимый - б. нескорочуваний

(дієпр.), нескоротний(прикм.)

б. сократимый - скорочуваний (дієпр.), скоротний (прикм.)

б. элементарный - б. елементарний БАЙТ - БАЙТ,-ТА

б. младший - б.молодший б. состояния - б. стану б. старший - б. старший

БАНК - БАНК БЕЗУСЛОВНЫЙ - БЕЗУМОВНИЙ БИБЛИОТЕКА - БІБЛІОТЕКА

БИНАРНЫЙ - БІНАРНИЙ, ДВІЙКОВИЙ БИТ - БІТ,-ТА

б. единичный - б. одиничний б. нулевой - б. нульовий б. признака - б. ознаки

БЛОК - БЛОК,-КА б. ввода - б. уводу (вводу)

б. ввода-вывода - б. вводу-виводу б. вывода - б. виводу

90

б. данных - б. даних БЛОК-СХЕМА - БЛОК-СХЕМА БУКВА - ЛІТЕРА, БУКВА

б. заглавная - л. велика БУКВЕННЫЙ - ЛІТЕРНИЙ, БУКВЕНИЙ

БУЛЕВА АЛГЕБРА - БУЛЬОВА (БУЛЕВА) АЛГЕБРА

БУФЕР - БУФЕР б. ввода - б. уводу (вводу)

б. вывода - б. виводу БЫСТРОДЕЙСТВИЕ - ШВИДКОДІЯ

б. максимальное - ш. максимальна б. минимальное - ш. мінімальна б. номинальное - ш. номінальна б. предельное - ш. гранична б. фактическое - ш. фактична

В

ВВОД (устройство) - ВВІД, УВІД ВВОД (действие) - ВВЕДЕННЯ,

УВЕДЕННЯ ВЕКТОР - ВЕКТОР ВЕЛИЧИНА - ВЕЛИЧИНА

ВЕРОЯТНОСТЬ - І(Й)МОВІРНІСТЬ ВЕРШИНА - ВЕРШИНА ВЕС - ВАГА ВЕСОМОЗНАЧНОСТЬ -

ВАГОМОЗНАЧНІСТЬ ВЕТВЬ - ВІТКА, ГІЛКА ВОЗВРАТ - ПОВЕРНЕННЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ -

ВІДНОВЛЮВАТИ, ПОНОВЛЮВАТИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ - ВІДНОВЛЕННЯ,

ПОНОВЛЕННЯ ВРЕМЯ - ЧАС

в. автоматное - ч. автоматний в. доступа - ч. доступу в. задержки - ч. затримки в. записи - ч. запису

в. считывания - ч. зчитування ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ - ДОПОМІЖНИЙ ВСТРОЕННЫЙ - ВБУДОВАНИЙ,

ВМОНТОВАНИЙ ВХОД - ВХІД

ВЫБОРКА - ВИБІРКА в. произвольная - в. довільна

ВЫВОД(устройство) - ВИВІД,-ВОДУ ВЫВОД(действие) - ВИВЕДЕННЯ ВЫВОД(следствие) - ВИСНОВОК,-ВКУ ВЫЗОВ - ВИКЛИК

в. автоматический - в. автоматичний ВЫСКАЗЫВАНИЕ - ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВЫРАЖЕНИЕ - ВИРАЗ ВЫХОД - ВИХІД,-ОДУ

ВЫЧЕРКИВАНИЕ - ВИКРЕСЛЮВАННЯ в. строки - в. рядка

ВЫЧИСЛЕНИЕ - ОБЧИСЛЕННЯ, ОБЧИСЛЮВАННЯ

в. логическое - о. логічне в. с плавающей точкой - о. з плавальною

(плаваючою) крапкою в. с фиксированной точкой - о. з

фіксованою крапкою ВЫЧИСЛЯТЬ -

ОБЧИСЛЮВАТИ,ОБЧИСЛЯТИ,ВИР АХОВУВАТИ,ВИРАХУВАТИ

ВЫЧИТАЕМОЕ - ВІД'ЇМНИК ВЫЧИТАТЕЛЬ - ВІДНІМАЧ

в. кодов - в. кодів

Г

ГЕНЕРАТОР - ГЕНЕРАТОР ГИБКИЙ - ГНУЧКИЙ ГИБРИДНЫЙ - ГІБРИДНИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ - ГЛОБАЛЬНИЙ ГЛУБИНА - ГЛИБИНА

г. числа - г. числа ГРАНЬ - ГРАНЬ

ГРАФ-СХЕМА - ГРАФ-СХЕМА ГРУППА - ГРУПА

г. байтов - г. байтів г. битов - г. бітів

Д

ДАННЫЕ - ДАНІ д. аналоговые - д. аналогові

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.