Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Клос портфоліо.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
989.18 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут гуманітарних та соціальних наук

Кафедра соціології та соціальної роботи

Порівняльний аналіз стану популяційного здоров’я в Україні та Львівській області за 2013 рік

Виконала:

ст. гр. СРЦм-11

Венгер Олена

Викладач:

к. пед. н., доц.

Клос Л. Є.

Львів-2015

Завдання 1: Вирахуйте з допомогою відповідних формул (див. дод. А) значення таких показників популяційного здоров’я – загальної захворюваності, інфекційної захворюваності та захворюваності на основні неепідемічні хвороби (гіпертонічна хвороба, церебро-васкулярна хвороба, цукровий діабет, онкологічні захворювання) для регіону свого постійного проживання (місто, район, область) до вступу у ВНЗ. Проаналізуйте стан популяційного здоров’я вашого регіону на основі зіставлення цих показників із загальноукраїнськими значеннями. Сформулюйте пропозиції щодо плану профілактики згаданих захворювань у регіоні засобами соціальної роботи.

Виконання:

Популяційне здоров’я відображає стан здоров’я населення та окремих його груп в країні, області, регіоні. Для його визначення не існує єдиного критерію, а тому в практичній діяльності використовують комплекс медичних показників, як-от:

  1. демографічні (народжуваність, смертність, природний приріст, немовляча смертність, частота народження недоношених дітей, очікувана середня тривалість життя);

  2. захворюваність (загальна, інфекційна, із тимчасовою втратою працездатності, за даними медичних оглядів);

  3. фізичний розвиток (морфо-функціональний і біологічний розвиток, гармонійність);

  4. інвалідність (первинна та загальна);

  5. донозологічний стан (імунітет, опірність систем, активність ферментів тощо).

Чисельність населення України, за оцінкою Державної служби статистики станом на 1 лютого 2014 року становила 42 928,9 тис., у Львівській області станом на 1 січня 2014 р. - 2538,4 тис. осіб. Всього кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань в Україні на початок 2014 р. – 32 381, у Львівській обл. – 2063,1. Вираховуємо загальну захворюваність станом на початок 2014 р. у відсотках:

заг. захв.У = (32 381 тис. / 42 928,9 тис.) * 100% = 75% (2014 р.)

заг. захв.Т = (2063,1тис. / 2538, 3 тис.) * 100% = 81 % (2014 р.)

Розрахунок показників популяційного здоров’я у Львівській області станом на початок 2014 р.

п/п

Назва показників

Кількість у Львівській обл.

1.

Народжуваність

29542

2.

Смертність

31666

3.

Загальна смертність

1246,9 на 100 тич наявного населення

4.

Захворюваність:

  • - загальна

2063, 1 тис.

- новоутворення

28, 6 тис.

  • - хвороби нервової системи

57, 6 тис.

  • - хвороби систем кровообігу

128, 2 тис.

  • - хвороби органів дихання

996, 4 тис.

- хвороби шкіри

137, 7 тис.

- хвороби кістково-м’язової системи

99, 1 тис.

- хвороби сечостатевої системи

110, 0 тис.

-уроджені аномалії та деформації

2, 1 тис.

- травми, отруєння тощо

77, 1 тис.

Загальний показник захворюваності: (29 542/1000) / 2 538 400 = 0,011

Загальний показник смертності: (31 666/1000) / 2 538 400 = 0,012

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.