Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osnovi_okhoroni_pratsi (1).doc
Скачиваний:
284
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
464.9 Кб
Скачать

Тема 1.3. Охорона праці під час навчання в загальноосвітніх закладах.

Як називається будь-який вид випромінювання, взаємодія якого з середовищем призводить до виникнення електричних зарядів різних знаків?

*іонізуюче випромінювання

Як називається міжнародна організація, утворена з метою розвитку мирного використання атомної енергії?

* МАГАТЕ

Які радіоактивні промені мають найменшу проникаючу здатність ?

*альфа-частинки

Що таке іонізуюче випромінювання?

*будь-яке випромінювання, взаємодія якого з середовищем призводить до утворення електричних зарядів

Як зветься опромінення, за якого радіоактивні речовини потрапляють в організм людини разом з їжею?

*внутрішнє

Яка найбільша проблема при використанні атомної енергетики на Україні?

*будівництво надійного сховища відходів атомної енергетики

Чим характеризується іонізуюча спроможність випромінювань?

*питомою іонізвцією

Що являє собою еквівалентна доза іонізуючого випромінювання?

*міра біологічної дії випромінювання

Які з перелічених променів мають найбільшу проникаючу здатність?

*гама-промені

Що прийнято за одиницю вимірювання еквівалентної дози?

*зіверт

Мірою чого є еквівалентна доза іонізуючого випромінювання?

*біологічного впливу на людину

Вкажіть найважливішу проблему при переробці радіоактивних відходів:

*тривала потенційна небезпека при безпосередньому контакті радіоактивних відходів з живими організмами та засобами перероблення

Яка однократна допустима доза опромінення людини у надзвичайних ситуаціях ?

*50 Р

В якому середовищі характеризує іонізуючу спроможність випромінювань експозиційна доза?

*повітрі

Які органи піддаються найменшому впливу дії іонізуючого випромінювання?

*органи чуття

Який спосіб опромінення люнини найбільш небезпечний?

*внутрішній

Яка смертельна однократна доза опромінення людини?

*500 Р

В яких одиницях вимірюється поглинена доза іонізуючого випромінювання ?

*радах

Яка однократна доза опромінення людини являється смертельною?

*500 Р

Назвіть основну проблему при використанні радіоактивних речовин на Україні:

*будівництво надійного сховища відходів

Які радіоактивні промені мають найбільшу іонізуючу здатність ?

*альфа-частинки

Які радіоактивні промені мають найбільшу проникаючу здатність ?

*гама-промені

Яка із зазначених одиниць є одиницею вимірювання радіації?

*Грей

Від чого залежить доза радіації, яку отримує людина?

*всі відповіді вірні

Які іонізуючі промені мають найменшу проникаючу здатність?

*альфа-частинки

Чому обернено пропорційна доза опромінення?

*коефіцієнту послаблення

Назвіть найбільш небезпечний спосіб опромінення люнини:

*внутрішній

В якій речовині характеризує іонізуючу спроможність випромінювань експозиційна доза?

*повітрі

Вкажіть, як називається сукупність різних за силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю необхідних для людини сигналів:

*щум

Вкажіть вид вібрації за способом передачі на тіло людини:

*локальна

Що може бути наслідком шкідливої дії виробничого шуму?

*зниження продуктивності праці

Що застосовують для захисту рук від вібрації?

*рукавиці, прокладки

За яких частот звуку, Гц, людське вухо є найбыльш чутливим?

*800-4000

Загальна вібрація якої частоти, Гц, є найбільш небезпечною для людини?

*6-9

На які органи і системи організму негативно впливає шум?

*всі відповіді вірні

В якому інтервалі частот сприймають звукові коливання органи слуху людини?

*16- 20000 Гц

Що з переліченого відноситься до методів зниження впливу шуму на організм людини?

*зменшення шуму у джерелах

Що з перерахованого відноситься до шкідливих виробничих факторів?

*шум

В яких одиницях виражається рівень інтенсивності звуку ?

*дБ

Яким сприймається звук при збільшення частоти звукових коливань?

*більш високим

Що не відноситься до міроприємств, направлених на боротьбу з шумом в навчальних закладах?

*застосування індивідуальних засобів захисту

В інтервалі яких частот сприймають звукові коливання органи слуху людини ?

*16- 20000 Гц

Що відноситься до параметрів оцінки мікроклімату виробничих приміщень?

*вологість повітря

Від чого залежить кількість тепла, яка утворюється в організмі людини?

*фізичного навантаження

Від яких факторів залежить тепловіддача організму?

*метерологічних умов навколишнього середовища

Поєднанням яких параметрів оцінюється мікроклімат?

*температури, вологості, швидкості руху повітря, теплового випромінювання

Назвіть спосіб тепловіддачі з поверхні шкіри, рівень якого визначає рухомість повітря?

*конвекцією та випаровуванням

Яким приладом вимірюється відносна вологість повітря?

. *психрометром

В яких одиницях вимірюється відносна вологість?

* %

Яка температура повітря в навчальних кабінетах вважається оптимальною?

*17-19 оС

В яких одиницях вимірюється абсолютна вологість повітря?

*мм.рт.ст

Від чого залежить тепловіддача організму людини?

*метерологічних умов навколишнього середовища

За якими ознаками класифікується вентиляція?

*за способом переміщення повітря

Як називається розділ фізіології людини та гігієни праці, який вивчає вплив трудової діяльності та умов праці на фізіологічні функції людини?

*фізіологія праці

Яких значень не повинна перевищувати кратність обміну повітря для навчальних кабінетів?

*3

Як називається гаряче повітря яке нагрівається в калориферах?

*теплоносій у повітряних системах

Назвіть основні елементи опалювальної системи:

*генератор тепла, нагрівальні прилади, трубопроводи

Як назвати створення і автоматична підтримка у приміщенні мікрокліматичних умов найбільш придатних для людини, та нормального проходження технологічного процесу?

*кондиціонування повітря

На які види поділяється вентиляція за місцем дії?

*місцева, загальнообмінна

Назвіть вид вентиляції за напрямом потоку повітря:

*припливна

Який вид опалення відносять до місцевого?

*пічне опалення

Назвіть призначення природної та штучної вентиляції?

*створення на робочих місцях нормальних умов праці

За допомогою чого здійснюється місцева витяжна вентиляція?

*витяжних зонтів та витяжних шаф

Що таке коефіцієнт аерації?

*відношення площі кватирок до площі підлоги

На які види по функціональному признаку поділяється механічна вентиляція?

*всі відповіді вірні.

Назвіть значення, яким повинно відповідати відношення площі кватирок до площі підлоги в навчальних закладах:

*не менше 1/50

За допомогою чого здійснюється переміщення повітря при природній вентиляції

*за рахунок природних сил

До якого виду відноситься освітлення, яке створюється безпосередньо сонцем?

*природне

Як називається вид освітлення, що здійснюється електричними лампами?

*штучне

Назвіть вид освітлення що створюється одночасно природним та штучним освітленням?з

*Змішане

Як називається вид освітлення, яке обов’язкове в усіх приміщеннях для забезпечення нормальної роботи, проходу людей та руху транспорту?

*робоче освітлення

Як називається вид освітлення, яке використовується у випадках, коли раптове вимикання робочого освітлення може призвести до вибуху, пожежі?

*аварійне освітлення

Які джерела світла рекомендується використовувати при місцевому освітленні?

*лампи розжарювання

Назвіть вид освітлення, призначене для евакуації людей з приміщень у разі аварій:

*евакуаційне освітлення

Який вид освітлення використовується охоронним підрозділом на об’єктах у разі відсутності природного освітлення?

*охоронне освітлення

Яке освітлення призначене для роботи у вихідні, святкові дні та нічні години?

*чергове освітлення

З якої сторони повинно падати світло на робочі місця в навчальних приміщеннях?

*зліва

Який відсоток інформації діти в навчальних закладах сприймають через зоровий аналізатор

*90 %

Які світильники по розподілу світлового потоку в просторі застосовуються в навчальних кабінетах?

*переважно відображеного світла

Яка з одиниць є міжнародною одиницею освітленості?

*лк

Який прилад використовують для вимірювання освітленості?

*люксметром

Що означає світловий коефіцієнт?

*відношення площі вікон до площі підлоги

Яким значенням повинен відповідати світловий коефіцієнт для навчальних приміщень?

*1:4

Яким джерелам світла притаманне явище стробоскопічного ефекту?

*люмінесцентним лампам

Якщо навчальне приміщення знаходиться на другому поверсі з орієнтацією вікон на південний схід. Який колір ви застосуєте для фарбування стін?

*зелений

Чим визначається сила світла як величина?

*відношенням світлового потоку до тілесного кута, у межах якого світловий потік розподіляється

Яким значенням повинен відповідати кут падіння світла на робочу поверхню?

*27 о

Яким приладом вимірюють освітленість?

*люксметром

Що визначає світловий коефіцієнт?

відношення об’єму приміщення до площі вікон

В яких одиницях вимірюється сила світла?

*кд

Який повинен бути мінімальний кут падіння світла на робочу поверхню?

*27 о

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]