Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОНД_конспект-Прибильський (2).doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
527.36 Кб
Скачать

80

В.Л. Прибильський, м.В. Білько, а.М. Куц

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів спеціальності 6.091700 „Технологія бродильних виробництв і виноробства”

денної, заочної та скороченої форм навчання

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

біотехнології продуктів

бродіння, екстрактів і напоїв

Протокол № 14

від 17 травня 2006 року

Київ НУХТ 2006

В.Л. Прибильський, М.В. Білько. Основи наукових досліджень та технічної творчості: Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.091700 „Технологія бродильних виробництв і виноробства” денної, заочної та скороченої форм навчання – К.: НУХТ, 2006. – 79 с.

В.Л. Прибильський, д-р техн. наук

М.В. Білько, канд. техн. наук

© В.Л. Прибильський, М.В. Білько, 2006

© НУХТ, 2006

ЗМІСТ

ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ..............................................................................

4

НАУКА І ЇЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ......................................................

6

ДІАЛЕКТИКА ТВОРЧОСТІ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ..............................

8

НАКОПИЧЕННЯ І ОБРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ.

21

МЕТОДИ ПОШУКУ НОВИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ............................

36

ПРИНЦИПИ ПОДОЛАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРОТИРІЧ........................

41

АНАЛІЗ ЗАДАЧ І СИНТЕЗ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ В НАУКОВИХ

ДОСЛІДЖЕННЯХ.................................................................................

43

КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ............................................................................

47

СТАТИСТИЧНО-ЙМОВІРНІСНІ МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА АНАЛІЗУ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. СКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ.................................................

53

РОЗРОБКА НОВИХ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТИПОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІШЕННЯ ТА ЙОГО ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ. МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ......................................................................................

59

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В ОБЛАСТІ ПАТЕНТОЗНАВСТВА. МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИНАХОДІВ (МКВ). ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ПАТЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.......................................................................

64

ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПОДАННІ ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ НА ОБ’ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР....................................................................

74

ЛІТЕРАТУРА........................................................................................

78

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.