Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка для РГЗ по конкуренции.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
500.22 Кб
Скачать

3. Виявлення конкуруючих фірм

Суть даного завдання складається у з'ясуванні питання про те, з якими конкретно фірмами й з яким ступенем гостроти буде конкурувати базова фірма на ринку. Це питання вирішується шляхом зіставлення ринкової частки базової фірми з ринковою часткою кожної з фірм, що оперують на ринку.

Із практики бізнесу відомо, що існує деяка критична пропорція ринкових часток двох незалежних конкурентів, коли протистояння між ними досягає максимуму. Ця ситуація має місце бути при рівності ринкових часток конкурентів (співвідношення близько до 1:1). У той же час, коли ця пропорція наближається до 2:1 і більше (або 1:2 і менше), конкуренція між фірмами практично відсутня. Виходячи із цієї закономірності, можна в принципі виявити конкурентів базової фірми за схемою, що характеризується нижче.

Очевидно, що повна безліч можливих співвідношень ринкових часток фірм перебуває у деякому інтервалі, який може бути розбитий на підінтервали за ступенями гостроти конкуренції ї конкурентної активності фірм. Цю операцію можна виконати за спрощеною схемою шляхом виділення, наприклад, п'яти підінтервалів, як це показано у табл. 9.

Таблиця 9

Розрахун-кові

підінтер-вали

Діапазон зміни співвідношення ринкових часток фірм

Ступінь гостроти конкуренції фірм

Ініціатори

конкуренції

на ринку

Варіанти

конкурентної

орієнтації базової фірми

1

0 - 0,5

Практично нульова

-

-

2

0,51 - 0,85

Слабка з можливим наростанням

Фірма-конкурент

Наступальний

3

0,86 - 1,25

Гранично гостра

Обидві фірми

Наступальний

4

1,26 - 1,75

Слабка з можливим загасанням

Базова фірма

Оборонний

5

1,76 - 2 і більше

Практично нульова

-

-

Як було зазначено вище, для розв’язання сформульованої задачи необхідно знайти співвідношення ринкових часток фірми А та інших фірм, що виконується за формулою

де j – шифр (номер) сполучення фірми А з іншими фірмами (j = А/Б, А/В, А/Г).

При розробці РР допускається обмежуватись вибором для базової фірми лише однієї фірми-конкурента й одного варіанта її конкурентної орієнтації (наступальної або оборонної) з необхідними поясненнями.

Отримані результати заносяться у табл. 10, де вказуються також фірми-ініціатори конкурентної боротьби на ринку.

Таблиця 10

Сполучення

фірм

Співвідношення ринкових часток фірм

Ступень гостроти конкуренції фірм

Фірми-ініціатори конкурентної боротьби

Характер конкурентної поведінки базової фірми

А/Б

А/В

А/Г

За даними табл. 10 робиться висновок стосовно конкурентної поведінки базової фірми у відносинах з іншими фірмами, що оперують на ринку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.