Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
162.82 Кб
Скачать

Завдання для виконання контрольних робіт

З курсу цивільне та сімейне право, частина і

Для студентів 4-го курсу факультету заочного навчання №2

Варіант 1

Методичні вказівки

Контрольна робота повинна бути виконана по одному з чотирьох варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з літер від “А” до “Д” включно, пишуть роботу по першому варіанту, від “Е” до “К” – по другому, від “Л” до “П” – по третьому. “Р” до “Я” – по четвертому Робота, виконана з порушенням цієї вимоги не буде прийматися на рецензію.

Контрольна робота складається з теоретичної частини, задіч та тестових завдань.

Тексти завдань, задач та питання тестів переписувати у зошит не слід, необхідно зазначити лише номер варіанту, номер задачі або тесту, і правильну відповідь. Приступаючи до відповіді на запитання і розв'язання задач, студент повинен насамперед з’ясувати зміст завдання чи задачі, суттєвість спору, що виник, та всі обставини справи.

Після цього визначити теми, що вимагають вивчення для правильної відповіді на запитання задачі.

Далі необхідно уважно проаналізувати доводи сторін і дати їм оцінку з точки зору чинного законодавства. Якщо у завданні вже наведене рішення суду чи іншого органу, необхідно оцінити його обґрунтованість і законність. Окрім цього обов'язково потрібно висвітлити теоретичні питання, поставлені в завданні у зв'язку з запропонованою ситуацією. При цьому не можна доповнювати чи змінювати умови завдань, бо в їхньому тексті містяться всі дані, необхідні для рішення.

Відповіді на запитання, поставлені у контрольній роботі повинні бути юридично грамотними, теоретично та законодавчо обґрунтованими. Рішення задач повинні ґрунтуватися на конкретних нормах чинного цивільного законодавства: Цивільного кодексу України, Законах України, Постановах Пленуму Верховного Суду України та інших.

Не слід посилатися в обґрунтуванні рішення на підручник, монографічну або іншу літературу. Відповідь повинна бути чіткою, конкретною та однозначною.

Обсяг контрольної роботи 20-25 сторінок шкільного зошиту.

Контрольна робота повинна бути здана на рецензію не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Студенти, що не здали в у строк контрольну роботу не допускаються до складання іспиту або заліку з курсу цивільне та сімейне право.

Завдання:

 1. Проведіть розмежування між предметом регулювання майнових відносин цивільним законодавством та господарським законодавством.

 2. Як ви розумієте терміни «приватне право», «публічне право»? Обґрунтуйте свою відповідь.

 3. Назвіть відмінності :між суб’єктивним цивільним правом і правоздатністю;між цивільним правом і цивільним законодавством.

 4. Якщо мати на увазі рішення суду як одну з можливих підстав виникнення цивільних прав і обов’язків, то чого не вистачає у списку: правовстановлююче, правозмінююче, правоприпиняюче.

 5. Наведіть приклади цивільно-правових інститутів та підгалузей цивільного права.

Задача 1

Між заводом "Верстатобуд" та приватним підприємством "Космос" був укладений договір поставки, за яким завод повинен був передати деревообробні верстати на суму 10 000 грн. Завод свої зобов’язання виконав вчасно, але приватне підприємство не розрахувалося за отримані верстати. Завод звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з приватного підприємства суми заборгованості та моральної шкоди за невиконання умов договору.

Чи правомірні вимоги заводу? Що буде об’єктом даних правовідносин?

Задача 2.

Широке поширення мають Постанови Пленуму Верховного суду України, Роз'яснення Президії Вищого Господарського суду України щодо практики розгляду окремих категорій справ. Якщо доцільність їхнього врахування при підготовці позовних матеріалів (розгляду справи) не викликає сумніву, то наявність оглядових листів Вищого Господарського суду України й окремих правових позицій судової колегії Верховного суду України може і позитивно, і негативно відображатися на правозастосовчий практиці.

Ціль: Обґрунтуйте (з посиланням на відповідні нормативні джерела) допустимість або необхідність застосування прецеденту, у т.ч. відображеного в оглядових листах і правових позиціях вищих судових інстанціях України, як джерела права в українській правовій системі і визначите яку роль у захисті порушених прав і охоронюваних законом інтересів він може грати (позитивну або негативну).

Задача 3.

Міськвиконком видав Самойлову ордер на заняття квартири в багатоквартирному будинку, що знаходиться у віданні ЖЕО № 205.

Назвіть суб'єктів правовідношення, що виникло та підстави його виникнення.

Задача 4.

Литвиненко на власному автомобілі учинив наїзд на Розова, в результаті чого Розов помер. За декілька місяців до цього випадку Розов уклав договір страхування життя з страховою компанією «Гарант».

Скільки, які і між ким виникли правовідносини? Назвіть підстави виникнення кожного з них.

Задача 5

15 травня 2004 року були підписані установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю «Море». Директором товариства в цей же день загальними зборами учасників був призначений Іванюк О.П. 26 травня 2004 року Іванюк О.П. уклав договір з приватним підприємством «Берег» про оренду складських приміщень. Через 10 днів ПП «Берег» направило до ТОВ “Море” лист, у якому зазначалося , що договір оренди вважається не укладеним, в зв’язку з тим, що ТОВ «Море» було зареєстровано 30 травня, тобто пізніше ніж уклали договір, а відповідно до ст. 87,91 ЦК України правоздатність юридичної особи виникає в момент державної реєстрації.

ТОВ «Море» договори, укладені директором від імені товариства до моменту реєстрації, визнає такими, що укладені з товариством, про що свідчить рішення загальних зборів учасників товариства від 16 червня 2004 року.

Проаналізуйте правові позиції сторін та вирішіть спір.

Доберіть правильні відповіді; зверніть увагу на правильність та повноту формулювання відповідей; при необхідності вкажіть на можливу варіантність відповідей

1. Цивільне право може розглядатися :

 1. як галузь права;

 1. як галузь, як наука, як навчальна дисципліна;

 1. як наука.

2. Засадами цивільного права є:

 1. свобода договору;

 1. свобода особистості;

 1. невідчужуваність;

 2. підзвітність і підконтрольність юридичних осіб перед реєстраційними органами державної влади;

 3. юридична рівність сторін;

 4. свобода підприємницької діяльності;

 5. презумпція невинуватості;

 6. сполучення місцевих і державних інтересів;

 7. презумпція винуватості;

 8. всебічна охорона власності;

 9. неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;

 10. неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом;

 11. свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

 12. судовий захист цивільного права та інтересу;

 13. справедливість, добросовісність та розумність;

 14. змінюваність посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 15. справедливість, добросовісність та розумність;

 16. змінюваність посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3. Суб’єктивне право — це:

1) належна міра поведінки зобов’язаної особи;

 1. можливість суб’єкта цивільного права використовувати права, які забезпечуються та гарантуються державою;

 1. необхідність належної поведінки зобов’язаної особи перед уповноваженою особою;

 1. можливість мати деліктоздатність;

5)можливість створювати для себе обов’язки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.