Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
162.82 Кб
Скачать

4. До предмета цивільного права належать:

 1. майнові та сімейні відносини;

 1. особисті немайнові та майнові відносини;

 1. майнові відносини;

 2. особисті немайнові відносини.

5. Види цивільно-правових відносин:

1)абсолютні та відносні;

2)абсолютні, відносні; активні, пасивні; майнові, немайнові; речові, зобов’язальні; регулятивні, охоронні

3)майнового та немайнового характеру

4)заперечні та активні відносини.

6. До джерел цивільного права відносять:

 1. Конституцію України;

 1. закони України;

 1. естетичні норми;

 2. постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах;

 3. акти місцевого самоврядування;

 4. моральні норми;

 5. релігійні норми;

 6. постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах;

9)міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

7. На які правочини піклувальник не може давати згоди?

 1. на відмову від майнових прав підопічного з дозволу органів опіки та піклування;

 1. на укладення договорів щодо цінного майна з дозволу ор­ганів опіки та піклування;

 1. на укладення будь-яких договорів між підопічним та сво­єю дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими ро­дичами;

 2. на укладення договорів між підопічним та своєю дружи­ною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у позичку.

Завдання для виконання контрольних робіт

З курсу цивільне та сімейне право, частина і

Для студентів 4-го курсу факультету заочного навчання №2

Варіант 2

Методичні вказівки

Контрольна робота повинна бути виконана по одному з чотирьох варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з літер від “А” до “Д” включно, пишуть роботу по першому варіанту, від “Е” до “К” – по другому, від “Л” до “П” – по третьому. “Р” до “Я” – по четвертому Робота, виконана з порушенням цієї вимоги не буде прийматися на рецензію.

Контрольна робота складається з теоретичної частини, задіч та тестових завдань.

Тексти завдань, задач та питання тестів переписувати у зошит не слід, необхідно зазначити лише номер варіанту, номер задачі або тесту, і правильну відповідь. Приступаючи до відповіді на запитання і розв'язання задач, студент повинен насамперед з’ясувати зміст завдання чи задачі, суттєвість спору, що виник, та всі обставини справи.

Після цього визначити теми, що вимагають вивчення для правильної відповіді на запитання задачі.

Далі необхідно уважно проаналізувати доводи сторін і дати їм оцінку з точки зору чинного законодавства. Якщо у завданні вже наведене рішення суду чи іншого органу, необхідно оцінити його обґрунтованість і законність. Окрім цього обов'язково потрібно висвітлити теоретичні питання, поставлені в завданні у зв'язку з запропонованою ситуацією. При цьому не можна доповнювати чи змінювати умови завдань, бо в їхньому тексті містяться всі дані, необхідні для рішення.

Відповіді на запитання, поставлені у контрольній роботі повинні бути юридично грамотними, теоретично та законодавчо обґрунтованими. Рішення задач повинні ґрунтуватися на конкретних нормах чинного цивільного законодавства: Цивільного кодексу України, Законах України, Постановах Пленуму Верховного Суду України та інших.

Не слід посилатися в обґрунтуванні рішення на підручник, монографічну або іншу літературу. Відповідь повинна бути чіткою, конкретною та однозначною.

Обсяг контрольної роботи 20-25 сторінок шкільного зошиту.

Контрольна робота повинна бути здана на рецензію не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Студенти, що не здали в у строк контрольну роботу не допускаються до складання іспиту або заліку з курсу цивільне та сімейне право.

Завдання:

1. Здійснення особою своїх цивільних прав на власний розсуд означає, по-перше, здійснення суб’єктивного права, по-друге, не використання його, а що по-третє?

2. На прикладі будь-якого закону,який регулює особисті немайнові відносини,покажіть дію його у часі,у просторі та за колом осіб.

3. В чому полягає значення роз’яснень Вищого Господарського суду України, і чи є ці роз’яснення джерелами цивільного права.

4. Поясніть термін «складний юридичний факт».,та наведіть приклад.

5. Позбутися майнового права можна, передавши його іншій особі за безвідплатним договором - це по-перше. Позбутися май нового права можна за відплатним договором - це по-друге. А як по-третє?

Задача 1

Громадянка Токар звернулася до поштового відділення звязку з проханням переказати 20 доларів США на користь комунального підприємства в якості квартирної плати. Співробітники на пошті відмовилися переказувати кошти в іноземній валюті.

Токар звернулася за консультацією до юриста.

Яке роз’яснення їй потрібно дати?

Задача 2.

Одеська філія Київського державного підприємства «Сокіл» звернулася до банку з заявою про відкриття поточного рахунку. Банк відмовив філії у відкриті рахунку у зв’язку з тим, що не було подано свідоцтво про державну реєстрацію філії та її статут. Чи обґрунтовані вимоги банку? На підставі яких документів діють філії та представництва юридичної особи?

Задача 3.

14 – річний Олексій Дьомін поступив на роботу у товариство з обмеженою відповідальністю. Через декілька місяців до директора товариства прийшов батько Дьоміна й розповів, що Олексій нерозумно витрачає свій заробіток: купує дуже дорогі речі, відвідує ресторани і т.д. В той же час сім’я зазнає матеріальних труднощів, оскільки в сім’ї крім Олексія є ще двоє маленьких дітей. До того ж мати Олексія є непрацездатною за станом здоров’я. Директор з розумінням віднісся до проблем сім’ї і розпорядився видавати Олексію на руки лише частину заробітної плати, а іншу частину видавати його батькам.

Чи правильно вчинив директор?

Задача 4.

Литвиненко належить на праві приватної власності автомобіль.

Охарактеризуйте існуюче правовідношення, назвіть його суб'єктів. Що є об'єктом даного правовідношення? Які цивільні права та обов'язки складають його зміст?

Задача 5.

Миронов пред’явив позов до готелю “Владлена” про стягнення вартості пальто, костюма та електробритви, які було викрадено у нього під час проживання у готелі. Готель заперечував проти позову, посилаючись на те, що Миронов знаходився у загальному номері і відповідно з розпорядженням адміністрації готелю повинен був здати свої речі у камеру схову, яка працює цілодобово. У зазначеному розпорядженні говориться також, що адміністрація не несе відповідальності за зникнення з номерів готелю речей, що не були здані до камери схову. Це розпорядження висить у готелі на видному місці, і Миронов не міг не знати про встановлені у готелі правила. Адвокат Миронова звернув увагу суду на те, що розпорядження адміністрації готелю не нормативний акт та не відповідає ст. 975 Цивільного кодексу України, відповідно до якої готель відповідає за схоронність речей, що знаходяться у відведеному для проживання приміщенні.

Представник готелю посилався в свою чергу на п. 31 Правил проживання у готелях міста, затверджених головою адміністрації міста, в якому сказано, що готель не відповідає за втрату речей, які не були здані на зберігання.

Яке рішення повинен винести суд? Що таке юридична сила закону, в чому її практичне значення?

Доберіть правильні відповіді; зверніть увагу на правильність та повноту формулювання відповідей; при необхідності вкажіть на можливу варіантність відповідей

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.