Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
162.82 Кб
Скачать

1. Який із перерахованих інститутів не входить до загальної частини цивільного права?

1) представництво;

2) об'єкти цивільних відносин;

3) строки та терміни;

4) договірні зобов'язання.

2. Зважене вирішення питань регулювання цивільних відносин з урахуванням інтересів усіх учасників, а також інтересів громадян це:

1) толерантність;

2) справедливість;

3)розумність;

4))добросовісність

3. Функції цивільного права:

 1. регулятивна, охоронна, компенсаційна;

 1. карна функція;

 1. виховна функція;

 2. абсолютна та пасивна функції;

 3. каральна;

 4. регулятивна;

 5. компенсаторна;

 6. охоронна;

 7. превентивна;

 8. управлінська.

4. Характерними рисами методу цивільного права є:

 1. організаційна єдність;

 1. диспозитивність норм

 1. юридична рівність сторін ;

 2. судовий засіб вирішення спорів між учасниками цивільно-правових відносин;

5)імперативність норм;

6)застосування цивільно-правових санкцій;

7)вплив за допомогою державно-владних повноважень.

5. Диспозитивний метод – це…?

1) метод заборон та приписів;

2) метод дозволу;

3) такого методу в цивільному праві не існує;

6. Прагнення сумлінно захистити цивільні права та забезпечити виконання цивільних обов’язків - це:

 1. розумність;

 1. справедливість;

 1. добросовісність;

 2. пунктуальність.

7. Цивільне право як наука - це:

1) сукупність правових норм;

2) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про за­кономірності становлення і розвитку цивільно-правових явищ;

3) сукупність суспільних відносин;

4) сукупність засобів та прийомів впливу

Завдання для виконання контрольних робіт

з курсу ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО, частина І

для студентів 4-го курсу факультету заочного навчання №2

Варіант 4

Методичні вказівки

Контрольна робота повинна бути виконана по одному з чотирьох варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з літер від “А” до “Д” включно, пишуть роботу по першому варіанту, від “Е” до “К” – по другому, від “Л” до “П” – по третьому. “Р” до “Я” – по четвертому Робота, виконана з порушенням цієї вимоги не буде прийматися на рецензію.

Контрольна робота складається з теоретичної частини, задіч та тестових завдань.

Тексти завдань, задач та питання тестів переписувати у зошит не слід, необхідно зазначити лише номер варіанту, номер задачі або тесту, і правильну відповідь. Приступаючи до відповіді на запитання і розв'язання задач, студент повинен насамперед з’ясувати зміст завдання чи задачі, суттєвість спору, що виник, та всі обставини справи.

Після цього визначити теми, що вимагають вивчення для правильної відповіді на запитання задачі.

Далі необхідно уважно проаналізувати доводи сторін і дати їм оцінку з точки зору чинного законодавства. Якщо у завданні вже наведене рішення суду чи іншого органу, необхідно оцінити його обґрунтованість і законність. Окрім цього обов'язково потрібно висвітлити теоретичні питання, поставлені в завданні у зв'язку з запропонованою ситуацією. При цьому не можна доповнювати чи змінювати умови завдань, бо в їхньому тексті містяться всі дані, необхідні для рішення.

Відповіді на запитання, поставлені у контрольній роботі повинні бути юридично грамотними, теоретично та законодавчо обґрунтованими. Рішення задач повинні ґрунтуватися на конкретних нормах чинного цивільного законодавства: Цивільного кодексу України, Законах України, Постановах Пленуму Верховного Суду України та інших.

Не слід посилатися в обґрунтуванні рішення на підручник, монографічну або іншу літературу. Відповідь повинна бути чіткою, конкретною та однозначною.

Обсяг контрольної роботи 20-25 сторінок шкільного зошиту.

Контрольна робота повинна бути здана на рецензію не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Студенти, що не здали в у строк контрольну роботу не допускаються до складання іспиту або заліку з курсу цивільне та сімейне право.

Завдання:

 1. В яких значеннях може застосовуватися термін «цивільне право»?

 2. Чим відрізняються цивільні правовідносини від конституційних, фінансових, адміністративних та інших правовідносин?

 3. Вони є суб’єктами не приватного, а публічного права, участь у цивільних відносинах для них є не головним призначенням, а може зумовлюватися певною ситуацією. Назвіть їх.

 4. Як Ви розумієте участь держави у цивільних правовідносинах?

 5. Визначте особливості змісту правоздатності іноземців та осіб без громадянства

Задача 1.

До директора товариства з обмеженою відповідальністю “Вересень” звернувся водій цього підприємства Тихонов С.А. з проханням видати йому позику у розмірі 1 тис. грн. для проведення ремонту у власній квартирі. Директор пояснив, що згідно зі статутом товариства клопотання про видачу позики працівникам порушується загальними зборами трудового колективу і запропонував Головченко С.А. звернутися з відповідною заявою до зборів.

На чергових загальних зборах трудового колективу було вирішено клопотати перед керівництвом підприємства про видачу позики у розмірі 1 тис. грн. касиру Петровій Н.О. для лікування, Тихонову С.А. загальні збори трудового колективу відмовили у порушенні клопотання.

Тихонов С.А. був незадоволений рішенням загальних зборів трудового колективу і звернувся до адвокатської контори з проханням скласти позовну заяву про стягнення моральної шкоди, де загальні збори трудового колективу були б відповідачем.

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.

Задача 2.

Цегляний завод відповідно до укладеного договору поставки повинен був відвантажити будівельному комбінату 20 тисяч штук цеглі. Наприкінці року, у межах якого припинялася дія договору, завод відвантажив тільки 9 тисяч штук, а решту 11 тисяч штук поставив на протязі першого кварталу наступного року. Зважаючи на те, що з 1 січня постановою уряду були підвищені ціни на цегляну продукцію, між сторонами виникла суперечка. Поставник вимагав, щоб 11 тисяч штук цеглі було оплачено за новими цінами, бо в іншому разі він понесе збитки. Покупець настоював на тому, що розрахунок має бути за старими цінами.

Як вирішити даний спір?

Задача 3.

Громова опублікувала в місцевій газеті оголошення про виплату грошової винагороди тому, хто знайде її зниклу собаку. Собаку знайшла і доставила за зазначеною в газеті адресою Лугова.

Чи виникло цивільне правовідношення? Якщо так, то що є підставою його виникнення?

Задача 4.

Визнаний у встановленому законом порядку недієздатним громадянин Петров на протязі декількох місяців купував по одній кульковій ручці в день в одному й тому ж магазині. Призначена опікуном його дружина принесла до магазина всі придбані ручки і звернулася до директора магазину з вимогою повернути сплачені за них гроші.

Директор магазину відмовився виконувати вимоги дружини Петрова, посилаючись на те, що Петров укладав дрібні побутові угоди, які будь-який громадянин вправі укладати самостійно.

Хто правий в цьому спорі?

Задача 5.

15 лютого 2004 року АТ “Промавтоматика” звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з ТОВ “Троянда” 100 тис. грн. за заподіяну шкоду. У процесі судового розгляду було встановлено, що дійсно була нанесена шкода у розмірі 100 тис. грн., але 10 лютого 2004 року Одеським міськвиконкомом було прийняте рішення, яким була відмінена реєстрація товариства у зв’язку з його самоліквідацією. При цьому печатка товариства на момент розгляду справи судом була вже знищена, банківський рахунок закритий, майно товариства розділено між його учасниками.

Представники АТ заперечували, що оскільки ТОВ “Троянда” не виключене з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, то не вважається, що воно припинило свою діяльність.

Вирішіть спір.

Доберіть правильні відповіді; зверніть увагу на правильність та повноту формулювання відповідей; при необхідності вкажіть на можливу варіантність відповідей

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.