Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЮСК Лекція 9.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
121.34 Кб
Скачать

Права профспілкового комітету в регулюванні трудових угод

 1. У сфері поліпшення умов праці:

 • затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • встановлювати додаткові пільги й переваги;

 • обговорювати й схвалювати плани поліпшення умов праці.

 1. Брати участь у розробці нормативних актів з питань заробітної плати, робочого часу та часу відпочинку.

 2. У сфері соціально-культурних і житлово-побутових відносин:

 • розглядати й схвалювати плани житлового та культурного будівництва;

 • брати участь у вирішенні питання щодо осіб, які потребують житла;

 • брати участь у розподілі житлової площі, громадського харчування й т.д.

 1. У сфері контролю дотримання трудового законодавства:

 • контроль за дотриманням заходів по охороні праці;

 • за використанням коштів, спрямованих на здійснення заходів по охороні праці;

 • за виконанням всіма працівниками правил й інструкцій з охорони праці.

Трудовий колектив Правові форми участі трудових колективів у керуванні підприємствами, установами, організаціями

Працівники беруть участь у керуванні підприємством головним чином через трудові колективи.

Трудовий колектив підприємства утворюють усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

Повноваження трудового колективу визначаються ст. 15 Закону «Про підприємства в Україні». У сфері планування - трудовий колектив бере участь в обговоренні й розробці поточних і перспективних планів економічного та соціального розвитку, затверджує заходи щодо підвищення продуктивності праці, якості робіт і продукції.

Трудовий колектив здійснює заходи щодо збереження майна, борючись із безгосподарністю й розкраданнями. Трудовий колектив також підвищує виробничу активність, розвиває виробничі змагання, бере участь у вирішенні питань використання фонду матеріального заохочення, підготовки й раціонального використання кадрів.

Трудовий колектив:

 • розглядає й затверджує проект колективного договору;

 • розв’язує, відповідно до статуту підприємства, питання самоврядування;

 • визначає й затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг;

 • бере участь у моральному, і матеріальному стимулюванні продуктивності праці.

Трудовий колектив державного підприємства:

 • розглядає разом із засновниками зміни та доповнення до статуту підприємства;

 • разом із засновниками визначає умови найму керівника;

 • бере участь у вирішенні питань про вступ і вихід з об'єднань, виділу структурних підрозділів.

Повноваження трудового колективу реалізуються або загальними зборами, або конференцією, або виборним органом.

Роль трудового колективу в зміцненні дисципліни праці.

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, строгої товариської вимогливості до працівників, що несумлінно виконують трудові обов'язки. Крім заходів дисциплінарного впливу, застосовуваних роботодавцем, трудовий колектив наділений правом застосування заходів суспільного впливу до порушників трудової дисципліни. У відповідності зі ст. 152 КЗпП власник або уповноважений ним орган має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

Трудові колективи за порушення трудової дисципліни застосовують такі заходи суспільного впливу:

 • суспільне зауваження;

 • товариська догана;

 • можуть передати справу на розгляд товариського суду.

Товариські суди створюються на підприємствах із чисельністю працюючих не менш 50 чоловік.

Компетенція: питання про прогул і появу на роботі в нетверезому стані. Товариські суди застосовують наступні заходи суспільного впливу:

 • зобов'язати принести публічне вибачення;

 • оголосити товариське попередження.

 • висловити суспільний осуд;

 • оголосити суспільну догану.

Термін дії засобу суспільного впливу - 1 рік. Вона може бути знята достроково, при наявності відповідного поводження.

Заходи суспільного стягнення враховуються нарівні з дисциплінарними при вирішенні питання про звільнення по п.5 ст.40 КЗпП (систематичне порушення трудової дисципліни).

6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.