Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЮСК Лекція 9.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
121.34 Кб
Скачать

Лекція 9

Тема: ПРОФІЛАКТИКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Роль юридичної служби в споживчій кооперації у забезпеченні дотримання законодавства про працю.

Робота зі зміцнення виробничої, трудової та інших видів дисципліни — важливе завдання юридичної служби підприємства.

Основними напрямками роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового законодавства та зміцнення трудової дисципліни є такі:

 • участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, посадових інструкцій та інших документів правового характеру, що регулюють трудові відносини на підприємстві;

 • забезпечення відповідності чинному законодавству проектів наказів та інших правових актів, що подаються на підпис керівнику підприємства;

 • здійснення контролю за відповідністю вимогам законодавства наказів та інших правових актів з трудових питань, які видаються керівниками служб і структурних підрозділів підприємства;

 • участь у роботі, пов'язаній з відшкодуванням матеріальних збитків, заподіяних підприємству через порушення законодавства про працю;

 • використання правових засобів зміцнення трудової дисципліни;

 • надання правової допомоги профспілковому комітету, комісії з трудових спорів, товариському суду, громадським організаціям;

 • пропаганда і роз’яснення трудового законодавства в колективі підприємства.

Таку роботу юридична служба здійснює в тісному взаємозв'язку з відділами кадрів, праці та заробітної плати, бухгалтерії та іншими службами.

Відповідно до основних положень Примірного статуту спілки споживчих товариств Споживспілка:

 1. сприяє забезпеченню зайнятості населення шляхом створення додаткових робочих місць, розширення мережі під­приємств, застосування гнучкого режиму праці, професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації праців­ників;

 2. гарантує своїм працівникам оплату праці відповідно до професії, кваліфікації та особистого трудового внеску, інші умови, а також соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством України;

 3. забезпечує для працівників безпечні умови праці та несе, в установленому законодавством України порядку, від­повідальність за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездат­ності;

 4. для охорони здоров'я і профілактики захворювань своїх працівників може створювати або використовувати наявні у споживчій кооперації лікувально-профілактичні, санаторно-курортні й оздоровчі заклади.

 1. Участь юридичної служби у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку

Регулюванню трудової дисципліни присвячено спец­іальний нормативний акт "Типові правила внутрішньо­го трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій". Ці правила регламен­тують порядок прийому і звільнення працівників, основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу і працівників, режим робочого часу та часу відпочинку, а також встановлюються заходи заохочення за успіхи в роботі та заходи впливу за порушення трудової дисципліни. У правилах ВТР формулюються положення, що є загальними для всіх підприємств, усіх галузей господарства, і вони не відображають специфіки умов роботи в окремих галузях.

Трудовий розпорядок на конкретних підприємствах, установах, організаціях визначаються правилами внут­рішнього трудового розпорядку, що затверджуються трудовими колективами за поданням власника або упов­новаженого ним органу та профспілкового комітету на основі типових правил.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.