Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
офтальмологія / тема 2 мед.doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
158.21 Кб
Скачать

22

Одеський національний медичний університет Кафедра офтальмології Методична розробка

Дисципліна: «Офтальмологія»

для студентів 4 курсу медичного факультету

Модуль №1: «Офтальмологія»

Змістовий модуль №1

Тема №2:

Функції органу зору (гострота зору, поле зору).

Затверджено

на методичній нараді

кафедри офтальмології

“___” ________2010 Протокол №

Зав. кафедрою проф. Венгер Г.Ю.

Одеса 2010

Тема практичного заняття: «Функції органу зору (гострота зору, поле зору)». 3 години

1. Актуальність теми

Близько 80% відомостей про зовнішній світ ми отримуємо завдяки зоровому аналізатору. Гострота зору залежить від функції колбочкового апарату, проте зниження зору спостерігається при захворюваннях всіх оболонок ока, кришталика, склоподібного тіла, що помірно пов'язане з соматичними захворюваннями. Жодне захворювання очей не можна діагностувати і прогнозувати без відомостей про гостроту зору.

Кольоровий зір не тільки розширює інформаційні можливості, але і впливає на психомоторний стан.

Розлади кольоросприйняття можуть бути як спадковими, так і набутими, пов'язаними із захворюванням сітківки і зорового нерва. Певні види трудової діяльності не допускають порушення кольоросприйняття. Таким чином, стан гостроти зору і кольоросприйняття є відправним моментом в діагностиці очних хвороб.

Однією з важливих функцій зорового аналізатора є здатність до периферичного зору. Ця функція забезпечує людині можливість вільно переміщення в просторі. Якщо втрачається периферичний зір, людина в певній мірі втрачає працездатність. Поле зору страждає при розвитку багатьох захворювань сітківки, зорового тракту, центральних відділів зорового аналізатора і виявляється в зміні периферичних меж, появі дефектів. Топічна діагностика змін поля зору дозволяє встановити рівень ушкодження на всьому протязі зорового шляху і досить часто є першими ознаками таких захворювань як розсіяний склероз, об'ємні процеси мозку, судинні розлади.

Таким чином, уміння досліджувати поле зору, знання топічних змін поля зору необхідне не тільки окулістові, але і лікареві загальної практики.

2. Цілі заняття:

2.1. Загальні цілі:

Ознайомитися з:

- основними методами визначення гостроти центрального зору і кольоросприйняття;

- загальними принципами проведення лікувально-трудової і військової експертизи.

- вміти досліджувати периферичний зір.

- вміти проводити топічну діагностику змін поля зору при ушкодженнях периферичного відділу, провідних шляхів і центрального відділу зорового аналізатора.

- На підставі знання анатомії і фізіології органу зору, сучасних даних про суть зорового акту сформувати у студентів уміння досліджувати периферичний зір. Навчити студентів топічній діагностиці змін поля зору при пошкодженнях периферичного відділу, провідних шляхів і центрального відділу зорового аналізатора.

2.2. Виховні цілі:

Ознайомитися з внеском представників вітчизняної школи офтальмологів в розвиток методів дослідження зорових функцій. Ознайомитися з деонтологічними, соціальними і правовими аспектами професійної, лікувально-трудової і військової експертизи. Деонтологія в спілкуванні із слабо зрячими хворими.

Сформувати у студентів уміння давати професійні рекомендації, проводити лікувально-трудову експертизу з урахуванням змін поля зору. Прищепити студентам основи сучасного мислення нерозривного зв'язку даної області офтальмології з неврологією. Виховати у студентів світоглядне уявлення про соціальний характер професійного відбору, військової експертизи і експертизи працездатності.

2.3. Конкретні цілі:

  • знати:

- Розвиток зорових функцій в процесі онтогенезу.

- Поняття гостроти центрального зору, і якими елементами сітківки вона забезпечується.

- Поняття точки зору і чим обумовлена мінімальна точка зору.

- Формулу Снеллена.

- Принцип побудови таблиць для визначення гостроти зору.

- Принцип визначення гостроти зору нижче 0,1.

- Основні властивості кольору (тон, насиченість, яскравість).

- Поняття кольоросприйняття; анатомо-фізіологічні аспекти кольоросприйняття.

- Принцип побудови поліхроматичних таблиць.

- Принцип методів діагностики спадкових і набутих розладів кольоросприйняття.

- Що таке поле зору.

- Методика дослідження поля зору.

- Нормальні межі поля зору на білий колір.

- Що таке скотома. Типи скотоми. Фізіологічна скотома.

- Характерні зміни поля зору при поразці периферичного відділу, хіазми зорового тракту і центрального відділу.

- опанувати навички (уміти):

1. Визначити гостроту центрального зору по таблицях для далечини.

2. Визначити гостроту центрального зору по таблицях для близу.

3. Визначити гостроту зору нижче 0,1 за допомогою оптотипів.

4. Визначити світловідчуття за відсутності форменого зору.

5. Визначити світловідчуття по поліхроматичних таблицях Рабкіна і провести диференціальну діагностику спадкових і набутих розладів кольоросприйняття.

6. Досліджувати поле зору один на одному контрольним способом.

7. Досліджувати поле зору на периметрі.

8. Досліджувати поле зору на кампіметрі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке офтальмологія