Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
офтальмологія / тема 4 мед.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
88.58 Кб
Скачать

1

Одеський нацiональний медичний університет

КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

з дисципліни «офтальмологія»

для студентів 4 курсу медичного та міжнародного факультетів

МОДУЛЬ 1 « Офтальмологія »

Змістовий модуль № 1

Практичне заняття № 4 «Захворювання повік, слізних органів, орбіти»

Практичне заняття обговорено на методичній нараді кафедри «___»______________2010 р.

Зав. кафедри проф. Венгер Г.Ю.

Одеса-2010

1.Тема заняття "Захворювання повік, слізних органів" – 3 години.

(тема заняття відповідно до календарно-тематичного плану)

2. Актуальність теми.

За статистичними даними, у загальній структурі захворювань органу зору хвороби повік складають біля 10%. Своєрідність морфологічних особливостей будівлі повік визначають і своєрідність їхньої патології. Особливо виділяються захворювання шкірного покрову, країв повік, мейбомієвих залоз, м'язового і судинно-нервового апарату.

Патологічний процес може поширюватись на всі прошарки тканини повік. У залежності від причини і механізму розвитку хвороби повік можуть бути запальними, дистрофічними, пухлинними, травматичними, алергічними, спадковими аномаліями розвитку. Найбільш часто зустрічаються запальні захворювання.

Патологія сльозових органів носить переважно запальний характер, але зустрічаються також аномалії розвитку, пухлинні процеси, зміни при системних захворюваннях. Дані захворювань складають 3-6% від числа офтальмологічних хворих.

Запальні захворювання повік і сльозових органів частіше усього зустрічаються у дітей, тому своєчасна діагностика й адекватне лікування мають велике значення для профілактики можливих ускладнень.

3. Цілі заняття:

3.1. Загальні цілі: (на підставі знань анатомії, фізіології органу зору, оволодіння основними методами дослідження ока, сучасних даних етіопатогенезу, клініки, лікування блефаритів та сльозових органів, сформувати правильну постановку діагнозу і відповідного лікування.)

3.2. Виховні цілі: (ознайомити студентів із внеском вітчизняних вчених у вивчення проблеми захворювань повік і сльозових органів, навчити правильно діагностувати і робити своєчасне і кваліфіковане лікування.)

3.3. Конкретні цілі:

- знати:

1. принципи лікування запальних захворювань повік

2.можливі аномалії розвитку повік

3. принципи лікування дакріоаденіту і дакріоцистіту

3.4. На основi теоретичних знань з теми:

- оволодіти методиками (вміти):

1. діагностувати запальні захворювання повік

2.діагностувати дакріоаденіт

3. діагностувати дакріоцистіт новонароджених і дорослих

4.Матеріали доаудиторної самостійної підготовки

(міждисциплінарна інтеграція)

№№

Дисципліни

Знати

Уміти

1

Попередні дисципліни

1. Анатомія

2.Гістологія

Анатомія повік

Провести обстеження пацієнтів з запальними захворюваннями повік

2.

Наступні дисципліни Нейрохірургія

Клініку дакріоаденіту, дакріоцистіту

Виконати першу допомогу при травмі орбіти

3.

Внутрішньопредметна інтеграція

1. Анатомія

2. Методи дослідження

Будова повік, методи

Провести обстеження очного яблука; визначити гостроту зору, провести метод бічного висвітлення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке офтальмологія