Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Англійська НМП 1 курс 1 сем Заочне.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
07.06.2015
Размер:
245.68 Кб
Скачать

5.Контрольні заходи

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами:

 • активної та систематичної роботи студентів під час самостійної позааудиторної роботи і на практичних заняттях – 80 балів.

 • виконання семестрової класної контрольної роботи – 10 балів.

 • виконання індивідуального завдання – 10 балів.

Оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється шляхом перевірки виконаних письмових завдань. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

  • рівень засвоєння певного мовного (фонетичного, граматичного, лексичного) матеріалу;

  • обсяг виконання тренувальних мовних ситуацій;

  • правильність виконання контрольних мовних ситуацій.

Поточна робота студента на практичних заняттях настановної сесії оцінюється в 3 бали. Об’єктом контролю роботи студента на практичному занятті є його активність при виконанні різного роду завдань.

Програмою першого курсу у І семестрі передбачено виконання індивідуальних завдань – написання особистого резюме та двох ділових листів:

Завдання класної контрольної роботи №1 передбачають виконання завдань з лексико-граматичного тестування і завдань з інформативного читання текстів загальноекономічного спрямування. Класна контрольна робота виконується на практичному занятті під час зимової сесії.

Зразок класної контрольної роботи № 1

I. Перекладіть речення англійською мовою. (Завдання оцінюється в 4 бали).

Система бухгалтерського обліку, в якій кожна операція записується двічі, як дебет в одному рахунку та кредит в іншому називається подвійною бухгалтерією. Найпростіший набір книг подвійного запису складається з журналу та головної бухгалтерської книги. Бухгалтер регулярно вносить інформацію в журнал до різноманітних рахунків, які зберігаються в головній бухгалтерській книзі. Такі методи ведення бухгалтерського обліку надають інформацію необхідну для того, щоб підготувати три типи звітів, які показують фінансовий стан бізнесу. Це потрійний баланс, звіт про прибуток та втрати, балансовий звіт. Ці звіти зазвичай готуються на кінець певного періоду.

II. Доповніть речення наступними словами. (Завдання оцінюється в 2 бали).

звіт, вивчати, актив, валюта, головна бухгалтерська книга

 1. ……….. is something belonging to an individual or a business that has value or the power to earn money

 1. The system or the type of money used in a particular country is …………..

 1. ………… is a book in which a business records how much money it receives and spends

 1. …….. means to spend a lot of time carefully examining or considering a plan, document, problem.

 1. A record showing amounts of money paid, received, owed is called ……….

III. Напишіть дієслова в дужках у правильній формі майбутнього часу. (Завдання оцінюється в 2 бали).

1. ______(I/walk) the dog for you?

2. They ______ (eat) lunch by two o’clock this afternoon.

3. A: Cathy doesn’t study enough.

B: I know. I’m afraid she _____( not pass) her exam.

4. A: I want to visit Jane.

B: Well, don’t visit her before 5 o’clock. She _____(work).

5. A I’m having the trouble with the car.

B: I’m sure John _____ (help) you fix it if you ask him.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.