Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Англійська НМП 1 курс 1 сем Заочне.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
07.06.2015
Размер:
245.68 Кб
Скачать

Рекомендована література

Основна література 1, 2, 3.

Додаткова література: 1, 3, 8

Поточна робота студента на практичних заняттях настановної сесії оцінюється в 3 бали кожне. Об’єктом контролю роботи студента на практичному занятті є його активність при виконанні різного роду завдань.

4.Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, а також формування компетенцій, які будуть використовуватися у майбутній професійній діяльності.

Індивідуальні завдання

з/п

Види індивідуальних завдань

1.

Змістовий модуль 1. Загальне поняття про економіку Великої Британії та США. Написання резюме

2.

Змістовий модуль 3. Загальне розуміння бухгалтерської справи

Написання ділових листів

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Написання особистого резюме.

Мета роботи: Написати резюме для влаштування на роботу в компанії.

1. Резюме - це спроба викласти на одному аркуші все те, що претендент хотів би сказати членам експертної чи конкурсної комісії, аби переконати їх у тому, що саме він і ніхто інший, достойний бути переможцем. Отже, резюме слід розглядати як особистий маркетинговий інструмент претендента.

Специфіка резюме полягає в тому, що найкращий його варіант може написати лише той, кого стосується цей документ. Адже ніхто не знає попереднього життєвого, наукового чи професійного досвіду претендента краще за нього. Хороше резюме повинно привертати увагу до претендента, створювати позитивне враження про нього, чітко та стисло подавати його відповідні вміння та навички.

Існують два типи резюме: для працевлаштування та для академічних (навчальних, наукових) цілей. Резюме для працевлаштування є коротшим. Якщо до нього додати кілька розділів, то ми отримаємо так зване академічне резюме.

При написанні резюме слід дотримуватися таких порад:

  • висловлюйтеся стисло;

  • уникайте будь-чого, що є зайвим;

  • оберіть та впорядкуйте основні категорії таким чином, щоби найбільш потрібна інформація була розташована у верхній частині вашого резюме, на яку буде звернено основну увагу читача;

  • резюме не повинно містити друкарських чи граматичних помилок;

  • дайте почитати ваше резюме досвідченій особі;

  • друкуйте резюме на папері розміром А4 білого кольору;

  • ніколи не надсилайте резюме без супровідного листа.

Розділи резюме

Контактна інформація.

Ваше ім'я та прізвище, а також контактна інформація мають бути у верхній частині резюме. Ім'я та прізвище слід виділити більшим шрифтом. Наприклад, якщо ви користуєтесь шрифтом розміром 12 для написання резюме (загальноприйнятий розмір), то напишіть ім'я та прізвище шрифтом розміром 14. Можна також скористатися великими літерами та/або жирним шрифтом. Якщо є тимчасова та постійна адреси, то варто надати обидві. Також не завадить вказати адресу електронної пошти (якщо така існує). Під домашньою адресою або поруч з нею подайте ваш домашній номер телефону. Службовий номер телефону слід подавати лише в тому випадку, коли дзвінок від потенційного роботодавця не буде проблемою.

Мета пошуку роботи.

Мету, яку ви переслідуєте, шукаючи роботу, слід викласти дуже коротко – 1 – 2 реченнями, уникаючи клішованих або жаргонних виразів. У меті пошуку роботи ви повинні пояснити, що ви можете зробити для компанії, а не навпаки.

Освіта.

Перерахуйте отримані наукові ступені у зворотному хронологічному порядку. Останній здобутий ступінь подайте на початку. Освітній розділ не слід обмежувати формальними навчальними програмами для отримання ступеня. У ньому, наприклад, можна також показати сертифікати, додаткові курси, інші спеціальні програми чи семінари, в яких ви брали участь. Якщо у вас є три або більше нагород чи відзнак, виділіть для них окрему категорію. Якщо менше, то перечисліть їх в розділі "Освіта".

Професійний досвід.

Однією з найбільш критичних частин резюме є опис вашого професійного досвіду. Роботодавці хочуть знати щось про завдання та обов'язки, які ви виконували. Ви повинні подати цю інформацію так, щоб виглядати найкращим виконавцем. Покажіть себе ініціативною та творчою особою, лідером та новатором. Майте на увазі те, що вам необхідно переконати читача в тому, що ви можете досягати успіхів, а не лише відповідати мінімальним вимогам. Намагайтеся подати кількісні показники ваших досягнень там, де це можливо. Використовуйте відсотки та інші статистичні дані. Професійний досвід необов'язково повинен бути постійно оплачуваною роботою. Ви можете долучити сюди стажування, літню роботу чи волонтерський досвід. Цей розділ слід писати у зворотному хронологічному порядку. Кожен підпункт повинен містити назву посади, організацію, місто, дати.

Громадська діяльність, участь у професійних об'єднаннях, членство в організаціях.

У цьому розділі можна подати ваш цікавий життєвий досвід. Навіть, якщо він має мале відношення до подальшої кар'єри, він може справити позитивне враження при розгляді вашої кандидатури. Сюди можуть входити міжнародні поїздки (до певних країн), посвідчення водія чи володіння певним музичним інструментом. Проте, не слід вказувати ваших захоплень, якщо вони не мають жодного відношення до вашої подальшої кар'єри.

Навички, вміння.

Цей розділ є корисним, якщо ви маєте додаткові вміння чи навички, які не є очевидними з попередніх розділів вашого резюме. Зазвичай, у цьому розділі вказують володіння мовами, вміння працювати на комп'ютері та інші технічні навички.

Рекомендації.

В останньому рядку зазвичай відзначають наявність рекомендацій. Але не слід вказувати імена осіб, що вас рекомендують. Цю інформацію варто подавати на окремому аркуші або принести на співбесіду. Обов'язково спитайте дозволу в особи, яку ви вказуєте як таку, що вас рекомендує. Дайте цій особі копію вашого резюме і повідомте про приблизну дату, коли з нею можуть зв’язатися.

Коли будете писати про свої досягнення, використовуйте активні дієслова на початку фраз чи речень, що описують ваші виконавські здібності. Уникайте надмірної пунктуації, опускайте по можливості артиклі (a, an, the).

  1. Користуючись викладеними вище рекомендаціями та інформацією, одержаною з тексту 1 “Resume or Currulum vitae. Application form” на с. 92 – 94 (Основна література: [2]), складіть власне резюме. Даний вид індивідуального завдання оцінюється в 5 балів.

3.Відредагуйте написане резюме.

Написання листа-запита та листа-пропозиції.

Мета роботи: Написати лист-запит і лист-пропозицію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.