Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОЗДІЛ 3.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.05.2015
Размер:
142.34 Кб
Скачать

Витрати на охорону праці у тов «Промінь - Приват», 2010 – 2012 рр.

Види витрат

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Всього витрат, грн. (Зоп)

в тому числі:

1815

1840

2600

На капітальні заходи, передбачені колективним договором, (Зк)

600

600

950

На засоби індивідуального захисту, (Зе)

940

940

1300

На лікувально – профілактичні засоби, (Зе)

275

300

350

Показник розподілу матеріальних витрат, (Крв)

0,33

0,32

0,36

На основі даних таблиці 3.1 можна зробити висновок, що у 2012 р. порівняно з 2010 р. загальні витрати на охорону праці зросли на 785 грн. У тому числі: на капітальні заходи, передбачені колективним договором – зросли на 350 грн., на засоби індивідуального захисту – зросли на 360 грн., на лікувально-профілактичні засоби – зросли на 75 грн. Показник розподілу матеріальних витрат збільшився на 0,03.

Такі зміни у цифрах є досить позитивними і свідчать про підвищення рівня управління охороною праці, приділенням більшої уваги забезпеченню працівників усіма необхідними засобами для безпеки здоров’я. Для того, щоб мінімізувати кількість нещасних випадків, хвороб, травматизму на підприємстві, необхідно створити необхідні умови праці та обов’язково перевіряти їх дотримання та забезпечення.

Атестація робочих місць за умовами праці є обов'язковою для всіх організацій незалежно від організаційно-правових форм, форми власності та виду діяльності. Вона проводиться з метою забезпечення безпечних умов праці, збереження життя і здоров'я працівників, вирішення питань про надання соціальних гарантій.

У виробничих та офісних приміщеннях переважно застосовуються лампи люмінесцентного типу. Температура повітря в середині приміщень − від 20 д о 23 С у теплу пору року, та від 23 – 30 у холодну пору року. Відносна вологість становить 45 %. Максимальний рівень звуку (85 дБА) не перевищує граничного значення (110 дБА).

Таблиця 3.2

Показники стану виробничого травматизму та захворювань у тов «Промінь – Приват», 2010 – 2012 рр.

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1. Середньорічна кількість працюючих, осіб

109

111

156

2. Кількість нещасник випадків

в тому числі:

з тимчасовою втратою працездатності

2

-

-

з стійкою втратою працездатністю

-

-

-

з смертельним наслідком

-

-

-

3. Втрати працездатності по травматизму, дні

27

-

-

4. Кількість захворювань

20

17

5

5. Втрата працездатності по захворюваннях, дні

103

98

35

6. Коефіцієнт частоти нещасних випадків

Коефіцієнт частоти захворювань

18,349

-

-

18,349

15,315

3,205

7. Коефіцієнт тяжкості нещасних випадків

Коефіцієнт тяжкості захворювань

13,5

-

-

5,151

5,765

7,001

8. Коефіцієнт втрати робочого часу захворювань

95,510

88,291

22,438

Аналіз даних таблиці 3.2 свідчить про те, що у 2012 р. порівняно з 2010 р. кількість працюючих осіб збільшилася на 47 осіб. Кількість нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності у 2010 р. становило 2. у 2011 і 2012 рр. їх зовсім не зафіксовано. Кількість нещасних випадків зі стійкою втратою працездатності або зі смертельним наслідком у період з 2010 по 2012 рр. не спостерігається.

У 2010 р. було зафіксовано 27 днів у зв’язку з втратою працездатності по травматизму. У 2011 та 2012 р. таких втрат не було. У 2012 р. порівняно з 2010 р. кількість захворювань зменшилася на 15, втрат працездатності по захворюваннях зменшилася на 68 днів. Коефіцієнт частоти захворювань у 2012 р. порівняно з 2010 р. зменшився на 15,144, коефіцієнт тяжкості захворювань збільшився на 1,85, коефіцієнт втрати робочого часу захворювань знизився на 73,072.

Тобто, можна сказати, що загалом у період з 2010 по 2012 рік показники стану виробничого травматизму та захворювань істотно зменшилися, що доводить ефективність витрат на охорону праці, та приділенню їй достатньої уваги.

Виробничий процес − складна соціально-технічна система. При проектуванні виробничих процесів, у процесі їхньої реалізації повинна забезпечуватися безпека праці.

Основними вимогами безпеки до технологічних процесів є:

1. Усунення безпосереднього контакту працюючих з вихідними матеріалами, напівфабрикатами, готовою продукцією і відходами виробництва, що роблять шкідливу дію.

2. Заміна технологічних процесів і операцій, зв'язаних з виникненням небезпечних і шкідливих виробничих факторів, процесами й операціями, при яких зазначені фактори відсутні чи мають меншу інтенсивність.

3. Застосування комплексної механізації, автоматизації і дистанційного керування при наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

4. Надійна герметизація устаткування.

5. Застосування засобів колективного захисту працюючих.

6. Раціональна організація праці і відпочинку з метою профілактики монотонності і гіподинамії, а також обмеження напруженості праці.

7. Своєчасне одержання інформації про виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях.

8. Упровадження систем контролю і керування технологічним процесом, що забезпечують захист працюючих і аварійне відключення виробничого устаткування.

9. Своєчасне видалення і знешкодження відходів виробництва, що є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

10. При виконанні технологічних операцій робочі всіх професій виробничих підрозділів зобов'язані керуватися інструкціями з охорони праці, які враховують конкретні умови роботи на кожному робочому місці.

У ТОВ "Промінь – Приват" порушень вищезазначених пунктів не відбувається як зі сторони працюючих, так і зі сторони посадових осіб.

Аналіз втрат від травматизму та захворювань і економічний ефект впровадження заходів по охороні праці на досліджуваному підприємстві наведений у наступній таблиці.

Таблиця 3.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.