Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
533.5 Кб
Скачать

Історія україни

9 – й клас (52 год)

№ п/п

Дата

Тема уроку

Примітки

1

Вступ

Тема 1.ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

2

Від етносу до нації, від Малоросії та Галицької Русі до України

3

Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства

4

Узагальнення

Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.

5

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст.

6

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

7

Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель в першій третині ХІХ ст.

8

Початок національного відродження

9

Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

10

Суспільно-політичний рух в Україні в першій третині ХІХ ст.

11

Узагальнення

Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

12

Сільське господарство

13

Початок промислової революції

14

Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперій. Соціальні рухи

15

Соціальні рухи на західноукраїнських землях

16

Кирило-Мефодіївське братство

17

Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

18

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії

19

Узагальнення

Тема 4. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

20

Особливості розвитку культури

21

Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку

22

Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.

23

Узагальнення

Тема 5. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДИНІ — У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

24

Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях

25

Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні

26

Економічний розвиток українських земель у пореформений період

27

Реформи адміністративно - політичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні

28

Зміни у соціальній структурі суспільства

29

Узагальнення

Тема 6. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. УКРАЇНОФІЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ЕТАПИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

30

Зіткнення російської, польської, німецької і австрійської національних ідей на українських землях

31

Український національно-визвольний рух у другій половині ХІХ ст.

Тема 7. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

32

Початок громадівського руху наприкінці 50-х — у 60-х роках ХІХ ст.

33

Основні течії суспільно-політичного руху в 50—60-х роках ХІХ ст. на західноукраїнських землях

34

Відродження громадівського руху в 70—90-х роках

35

Діяльність галицьких народовців і радикалів у другій половині 70-х—90-ті роки ХІХ ст.

36

Утворення українських політичних партій

37

Узагальнення

Тема 8. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

38

Особливості розвитку української культури. Освіта

39

Наука. Наукові товариства. Література

40

Розвиток українського мистецтва в другій половині ХІХ ст.

41

Фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво. Особливості релігійного життя

42

Узагальнення

43-52

Резервний час

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.