Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
5.25 Mб
Скачать

Еволюція систем якості

11к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

12к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

відповідність стандартам (1905 р.)

Професійне навчання та навчання використанню використання вимірювальних пристроїв

Інспектори якості

Система Тейлора (Технічна документація, система допусків)

Робота з постачальниками базувалася на технічній документації виконання умов перевірялося на вході

Штрафи та звільнення

13к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Якість продукції як відповідність стандартам та стабільності продукції (1924р.)

Навчання статистичним методамСтатистичний вхідний контроль

Статистичне управління якістю (аналіз причин зниження якості)

Матеріальне стимулюванняКонтроль технологічного процесу

14к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

діяльності як відповідність ринковим вимогам (1950 р.)

TQC

З'явилися документовані системи якості, що встановлюють відповідальність, повноваження та взаємодія в області якості всього керівництва підприємства, а не тільки фахівців служб якості.

Системи мотивації стали зміщатися убік людського чинника. Матеріальне стимулювання зменшувалося, моральне збільшувалося: робота в колективі, визнання досягнень колегами і керівництвом, турбота фірми про майбутнє працівника, страхування, підтримка родини

15к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Радянські аналоги

БИП - бездефектного изготовления продукции (відповідальність виконавця за якість продукту)

НОРМ - научная организация работ по увеличению моторесурса (вдосконалення технічних характеристик виробу на протязі всього життєвого циклу продукту)

НОТПУ - научная организация труда, производства и управления (використання наукових методів організації праці, виробництва та управління з постійним вдосконаленням процесу та індивідуального робочого місця)

КАНАРСПИ

16к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

КАНАРСПИ

КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий)

Система включала комплекс інженерно- технічних і організаційних заходів, що забезпечують випуск продукції високої якості та надійності з перших промислових зразків.

17к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Характерними особливостями “КАНАРСПИ” були:

комплексність завдань забезпечення якості продукції;

всебічний розвиток досліджень, спрямованих на підвищення якості продукції та розвиток конструкторських, технологічних та випробувальних служб підприємства;

організація робіт по отриманню об'єктивної і своєчасної інформації про якість виробів, що випускаються;

інтенсивне використання періоду підготовки виробництва для виявлення та усунення причин, що знижують якість виробів;

проведення конструкторсько-технологічної відпрацювання в процесі створення серійного зразка;

активну участь підприємства-виробника та експлуатуючих організацій у вдосконаленні конструкції виробу і підвищення технологічного рівня його експлуатації;

18к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Якість як задоволення вимог споживачів та

TQMпрацівників(перехід від копромісу між(1980рякістю та кількістю.) до «тотальної якості»)

ISO 9000

Зростає роль персоналу (відповідно його навчання)

Робота стає частиною життя. Мотивація досягає стану, коли люди настільки захоплені роботою, що відмовляються від частини відпустки, затримуються на роботі, продовжують працювати і вдома.

Навчання стає тотальним і безупинним. Активні методи навчання. Розвиток творчих здібностей.

Характер взаємовідносин з постачальниками став більш відкритим і довірчим. Замовники стали більш активно використовувати методи оцінки постачальників, публікувати їхні рейтинги, прагнути

працювати тільки з одним постачальником того чи іншого виду продукції.

19к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Складові TQM

TQC – загальний контроль якості;QPolicy – політика якості;QPlanning – планування якості;QA – забезпечення якості;

QI – поліпшення якості.

20к.е.н. Дима Олександр Олексійович, КНЕУ

Соседние файлы в папке Tovarnaya_Innovatsyonnaya_Politika