Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
groshi_i_kredit.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
69.1 Кб
Скачать

17.Що таке мбрр? Кому і у зв’язку з чим він надає кредити? Які країни можуть брати участь у діяльності мбрр?

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)— одна з п'яти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1945 році. Місце перебування — Вашингтон. В число учасників банку входить 187 країн; Україна — учасник з 1992 р.

На відміну від МВФ Міжнародний банк реконструкції та розвитку кредитує проекти економічного розвитку. МБРР — найбільший кредитор проектів розвитку в країнах, що розвиваються із середнім рівнем доходів на душу населення. Країни, що подають заявку на вступ у МБРР, повинні спочатку стати членами МВФ. Всі позики банку надаються під гарантії урядів країн-членів. Позики виділяються під процентну ставку, що змінюється кожні 6 місяців. Позики надаються, як правило, на 15-20 років з відстрочкою платежів по основній сумі позики від трьох до п'яти років.

33. Які економічні нормативи характеризують фінансову стійкість банку?

Найважливішими економічними нормативами, які характеризують фінансову стійкість банку, його здатність виконувати більшість інших нормативів, є такі.

Нормативи капіталу:

Н1 — норматив мінімального розміру статутного капіталу. Мінімальний розмір регулятивного капіталу регламентує рівень статутного фонду новостворюваних банків.

Н2 — норматив платоспроможності (адекватності регулятивного капіталу).

Н3 — норматив достатності капіталу розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку, зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями банків.

Н4 — норматив миттєвої ліквідності визначається як відношення суми коштів на кореспондентському рахунку та в касі до поточних зобов'язань банку.

Н5 — норматив поточної ліквідності розраховується як відношення активів первинної та вторинної ліквідності до строкових зобов'язань банку.

Н6 — норматив короткострокової ліквідності.

Н7 — норматив максимального розміру кредитного ризику на одного позичальника — встановлюється з метою обмеження

32.Які чинники впливають на прибутковість та фінансовий стан комерційного банку? За допомогою яких показників вимірюється прибутковість банку?

“Банківська діяльність – це комплекс взаємопов’язаних господарських

процесів, які залежать від численних факторів. Відтак рівень прибутковості

визначається як внітрішніми (ендогенними), так і зовнішніми (екзогенними) факторами.”].Перші прямо залежать від організаційної роботи банку, другі - від зовнішніх умов. Вирішальне значення для прибуковості банку має забезпечення взаємозв’язку між управлінням активами та управлінням пасивними операціями. При цьому важливо зважати не тільки на загальний обсяг прибутку, а й на структуру його розподілу, особливо на ту частку, яка спрямовується на розширення та вдосконалення операцій та банківських технологій, сучасне

комп’ютерне, інформаційно-програмне забезпечення, рекламну та маркетингову діяльність, зниження затрат і підвищення якості обслуговування. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності комерційного банку прибуток, у тон же час, є найважливішим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]